Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü, uyguladığı eğitim programları ile ülkemizde ihtiyaç duyulan nitelikli tasarımcıların yetiştirilmesini amaçlamaktadır. Bu amaca bağlı olarak, endüstrinin gerçek ihtiyaçlarını yansıtmakta olan değişik alanlara yönelik tasarım çalışmaları sürdürülmektedir. Bu çalışmalar kapsamı içinde, üretim-tüketim-yatırım alanlarına ilişkin her türlü araç gereç, mobilya, otomotiv gibi çok değişik ürünlerin tasarımı yer almaktadır.

Eğitim sürecinde öğrencilerimizin endüstriyle ilişkileri kurularak pratik bilgilerinin artırılması ve endüstrinin gerçek ihtiyaçlarıyla tanışmaları sağlanmaktadır.  Öğrencilerimizin bu günü yaşayan ama gelecek için düşünen ve yarını biçimlendirmeye çalışan birer tasarımcı olarak yetişmeleri bölümün temel hedefidir.