Akademik

Mimarlık mesleği, insan yaşamının değdiği / geçtiği her kapsam ve ölçekteki mekânsal çevreyi / yapıyı konu alır; tasarlar ve gerçekleşmesini yönlendirir. Bölümümüzün bu bağlamdaki hedefi de, çok daha iyi bir dünya ve gelecek için mimarlık pratiğinin sağlayabileceği tüm yaratıcı ve güçlü olanakları kullanabilecek, sorunlara analitik yaklaşımla akılcı çözümler üretebilecek, toplumsal ve çevresel sorumluluğu gelişmiş, nitelikli, araştırmacı bireyleri / meslek adamlarını yetiştirmektir. Öğrencilerimiz, mimarlık eğitimi kapsamında onlara kazandırılan teknolojik bilgi, hayal gücü, tarihsel duyarlılık, yaratıcı ve eleştirel düşünce, toplumsal ve bireysel etik, tasarım ve sanatsal yaratıcılık becerileri ile sürekli gelişen ve dönüşen çağdaş dünyanın mimari sorunlarını çözmeye hazırlanmaktadır. Bu iyi kurgulanmış araştırma ve öğretim yaklaşımı, kendini en çok mimarlığın disiplinlerarası ve her ölçekteki konularını ele alan ve mimarlık eğitiminin omurgasını oluşturan mimari tasarım stüdyolarında (proje derslerinde) ortaya koymaktadır. Zorunlu ve seçmeli teorik derslerle de beslenen eğitim, pratik deneyim kazandıran stajlarla desteklenmektedir.

Mimarlık Bölümü ders programı için tıklayınız.

Mimarlık Bölümü staj dersiyle ilgili bilgi için tıklayınız.