• Türkçe
  • English

Yeniliğin ve Buluşların Kaynağı  Gençlere  Çağırı

Türkiye'de uzun yıllardır öğretim ve eğitimi yapılan Endüstri Ürünleri Tasarımının Üniversitemizdeki Bölümü'nün bugünkü amacı; Yeditepe kimliğini taşıyan bilim ve sanat ortamında Türk sanayiinin içinde bulunduğu ve gelecekte karşılaşabileceği tasarım sorunlarını çözerek bir ürün olarak hayata geçirebilecek en iyi ve yetenekli tasarımcıları yetiştirmektir.

Gündelik veya dayanıklı tüketim ürünleri olduğu kadar yatırım ürünleri, otomotiv, mobilya, ambalaj ve benzeri daha birçok endüstri kolunu ilgi alanı içine alan Bölümümüz, sahip olduğu akademik geleneğin doğal bir uzantısı olarak yeteneğe dayalı klasik eğitim ekolünün temsilcisi olduğu kadar çağın bilim, sanat ve trendlerini de dikkate alan bir anlayışa sahiptir. Bu nedenle, Üniversitemizin kurulduğu günden bu yana öğrenci seçmede mesleğin doğasına özgü, yetenekli adayları mesleğe kazandırmaya yönelik sistemini özenle sürdürmektedir.

Uzmanlığın farklı dallarına yönelik eğitim - öğretim programının önemli bir özelliği de, üzerinde çalışılan  tasarım alan ve konularının, ülke gerçekleri ve geleceği ile olduğu kadar evrensel araştırma ve üretim koşullarıyla bağlantılarını da dikkate almasıdır. Bu nedenle, öğrencilerimizin Dünyanın herhangi bir ülkesinin, herhangi bir kuruluşunda tasarım etkinliğinde bulunabilecek donanıma sahip olması önemle gözetilmektedir. Böylece öğrencilerimizin, eğitim içi olduğu kadar eğitim dışı kültürel ve kurumsal işbirliği etkinliklerini besleyen ilişkilerine de imkan sağlanmaktadır.

Yeni ve güncel sistem ve ürünleri tasarlayabilecek, hiçbir kısıtlılık ve sınırlılıkla durdurulamayan, sanat ve bilimle donanımlı geleceğe hazırlıklı gençlerimizin bu yıl da yanımızda yer alacağına olan inancımızı güvenle korumaktayız.