Amaç ve Hedefler

Amaç:
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü, uyguladığı eğitim programları ile ülkemizde ihtiyaç duyulan nitelikli tasarımcıların yetiştirilmesini amaçlamaktadır. Bu amaca bağlı olarak, endüstrinin gerçek ihtiyaçlarını yansıtmakta olan değişik alanlara yönelik tasarım çalışmaları sürdürülmektedir. Bu çalışmalar kapsamı içinde, üretim-tüketim-yatırım alanlarına ilişkin her türlü araç gereç, mobilya, otomotiv gibi çok değişik ürünlerin tasarımı yer almaktadır.

Hedef:
Eğitim sürecinde öğrencilerimizin endüstriyle ilişkileri kurularak pratik bilgilerinin artırılması ve endüstrinin gerçek ihtiyaçlarıyla tanışmaları sağlanmaktadır.  Öğrencilerimizin bu günü yaşayan ama gelecek için düşünen ve yarını biçimlendirmeye çalışan birer tasarımcı olarak yetişmeleri bölümün temel hedefidir.

Eğitim - Öğretim Yöntemleri
1. Ders
2. Tartışmalı Ders
3. Problem Çözme / Soru ve Cevap
4. Seminer
5. Konuk Konuşmacı
6.Takım/ Grup Çalışması
7. Rol Yapma / Drama
8. Rapor ve / veya Sunum Hazırlama / Gösterim
9. Benzetim
10. Ödev
11. Gözlem
12. Vaka Çalışması
13. Beyin Fırtınası
14. Proje tasarım / yönetim

 

Alınacak Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, dört yıllık  “ Mimarlık Fakültesi  Endüstri Ürünleri Tasarımı  Bölümü Lisans Diploması ” almaya hak kazanmaktadırlar.
 

Mezuniyet Koşulları
Lisans programını tamamlayarak mezun olabilmeleri için öğrencilerin 2.00/4.00 Genel Not ortalaması (CGPA) gerekmektedir. Öğrencilerin mezun olabilmeleri için, 134 Yerel Kredi - 240 AKTS ders yükünü tamamlamaları   gerekmektedir.
 

Kabul Koşulları

Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, Mimarlık Fakültesi ’ ne öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYS) Merkezi tarafından yapılan sınav (YKS) ile değerlendirilmektedir. Dört yıllık Endüstri Ürünleri Tasarımı akademik programına öğrenciler SAYISAL puan türü ile kabul edilmektedir.

Yabancı uyruklu öğrenciler, Üniversitemiz bünyesinde kurulu olan Uluslararası Ofis web sayfasından (http://international.yeditepe.edu.tr/international-application) online olarak başvuru yaptıktan sonra değerlendirilmektedirler.

Genel Akademik Değişim Protokolü  olan programlara öğrencilerin kabulü, Yeditepe Üniversitesi ile işbirliği yapılan (partner) üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (ERASMUS vb. gibi) çerçevesinde yapılmaktadır. Konuk öğrenciler, bu programlarda verilen derslere, ilgili akademik birimin onay vermesi durumunda kayıt olabilirler. Programı izleyecek yeterlikte dil bilme koşulu aranır.
 

Program Yeterlilikleri

  • Tasarım alanındaki kavram ve teorileri farklı disiplinlerdeki yöntemleri kullanarak değerlendirir, karşılaşılan tasarım problemleri saptayabilir ve çözümleyebilir.
  • Tasarım alanında gerekli olan güncel teknolojik bilgi birikimini oluşturur  ve  kullanabilecek düzeye ulaşır.
  • Tasarım ve sanat alanlarında gerekli  tarihsel bilgi birikimini oluşturur ve yorumlayabilir.
  • Endüstri Ürünleri Tasarımı disiplini dahilinde ürün, sistem veya süreç tasarlayabilecek yeterliliğe sahip olur.
  • Disiplinlerarası çalışabilir.
  • Tasarım alanın kapsamına giren malzeme ve üretim yöntemleri ile ilgili bilgi donanımına sahip olur ve uygulamaya geçirebilir.
  • Tasarım disiplini çerçevesinde iki ve üç boyutlu düşünebilme yetisini ,görsel anlatımla ortaya koyabilir.
  • Endüstri ürünleri tasarımı alanıyla ilintili olan iletişim, işletme, hukuk, mühendislik, sosyoloji, antropoloji, fizik ve insan bilimleri v.b. disiplinlerin etkilerini anlar, yorumlar ve kullanma yetkinliğine ulaşır.
  • Tasarımda toplumsal sorumluluk ve etik  bilincine sahip olur.

Program Çıktıları
TYYÇ - TAY İlişkisi

Dört yıllık Endüstri Ürünleri Tasarımı Akademik Programı' nı  indirmek için tıklayınız.