Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü 1997 yılında kurulmuş, ilk mezunu 2001 yılında vermiştir. Lisans programı YGS sınavıyla her yıl yaklaşık 55 öğrenci almaktadır. Normal öğretim süresi 4 yıldır. İngilizce yeterlilik sınavını veremeyen öğrenciler, bölüm derslerini almadan önce bir yıl İngilizce hazırlık sınıfına devam etmek ve bu sınıfı başarıyla tamamlamak zorundadır. Her bir öğretim yılı güz ve bahar olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Ayrıca yaz okulu olanağı da mevcuttur. Öğretim yılı  güz ve bahar olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Eğitim dili İngilizce’dir. Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü, uyguladığı eğitim programları ile ülkemizde ihtiyaç duyulan nitelikli tasarımcıların yetiştirilmesini amaçlamaktadır. Bu amaca bağlı olarak, endüstrinin gerçek ihtiyaçlarını yansıtmakta olan değişik alanlara yönelik tasarım çalışmaları sürdürülmektedir. Bu çalışmalar kapsamı içinde, üretim-tüketim-yatırım alanlarına ilişkin her türlü araç gereç, mobilya, otomotiv gibi çeşitli ürünlerin tasarımı yer almaktadır.

Eğitim sürecinde öğrencilerimizin endüstriyle ilişkileri kurularak pratik bilgilerinin artırılması ve endüstrinin gerçek ihtiyaçlarıyla tanışmaları sağlanmaktadır.  Öğrencilerimizin bu günü yaşayan ama gelecek için düşünen ve yarını biçimlendirmeye çalışan birer tasarımcı olarak yetişmeleri bölümün temel misyonudur.