Endüstriyel Tasarım Bölümü profesyonellerden ve akademisyenlerden oluşturduğu akademik kadrosu ile tasarım eğitiminde zenginleşmeyi hedeflemiş ve bu yolla oluşan geniş bir perspektifi eğitime aktarmıştır. Bölümümüz, uygulamaya yönelik, yaratıcılığı vurgulayan bir eğitim yaklaşımını benimsemiştir. Çeşitli sektörlerden yerel, ulusal ve uluslararası firmalarla üniversite-sanayi işbirliğiyle yürütülen eğitim projeleri, öğrencileri çok daha deneyimli, disiplinlerarası çalışmaya yatkın ve profesyonel hale getirmektedir.

Bölüm mezunlarımız, ulusal ve küresel düzeyde etki yapan nitelikli tasarımların geliştirilmesine katkıda bulunmakta, Türkiye'de Endüstriyel Tasarım bölümlerinde akademik liderler olarak rol oynamaktadırlar. Bölümümüzün dünyanın çeşitli ülkelerinden tasarım okullarıyla öğrenci ve personel değişimi anlaşması bulunmaktadır. Üniversitemizde ve fakültemizde yer alan diğer bölümler ile gerçekleştirilen yan dal ve çift ana dal anlaşmaları sayesinde öğrencilerimiz, ilgi duydukları alanlarda eğitim yelpazelerini geliştirmektedirler.

Endüstriyel Tasarım Bölümü Hakkında

Yeniliğin ve Buluşların Kaynağı

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü 1997 yılında kurulmuş, ilk mezunu 2001 yılında vermiştir. Lisans programı YKS sınavıyla her yıl yaklaşık 75 öğrenci almaktadır. Normal öğretim süresi 4 yıldır. İngilizce yeterlilik sınavını veremeyen öğrenciler, bölüm derslerini almadan önce bir yıl İngilizce hazırlık sınıfına devam etmek ve bu sınıfı başarıyla tamamlamak zorundadır. Her bir öğretim yılı güz ve bahar olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Ayrıca yaz okulu olanağı da mevcuttur. Öğretim yılı  güz ve bahar olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Eğitim dili İngilizce’dir. Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü, uyguladığı eğitim programları ile ülkemizde ihtiyaç duyulan nitelikli tasarımcıların yetiştirilmesini amaçlamaktadır. Bu amaca bağlı olarak, endüstrinin gerçek ihtiyaçlarını yansıtmakta olan değişik alanlara yönelik tasarım çalışmaları sürdürülmektedir. Bu çalışmalar kapsamı içinde, üretim-tüketim-yatırım alanlarına ilişkin her türlü araç gereç, mobilya, otomotiv gibi çeşitli ürünlerin tasarımı yer almaktadır.

Eğitim sürecinde öğrencilerimizin endüstriyle ilişkileri kurularak pratik bilgilerinin artırılması ve endüstrinin gerçek ihtiyaçlarıyla tanışmaları sağlanmaktadır.  Öğrencilerimizin bu günü yaşayan ama gelecek için düşünen ve yarını biçimlendirmeye çalışan birer tasarımcı olarak yetişmeleri bölümün temel misyonudur.

Gençlere Çağrı

Türkiye'de uzun yıllardır öğretim ve eğitimi yapılan Endüstri Ürünleri Tasarımının Üniversitemizdeki Bölümü'nün bugünkü amacı; Yeditepe kimliğini taşıyan bilim ve sanat ortamında Türk sanayiinin içinde bulunduğu ve gelecekte karşılaşabileceği tasarım sorunlarını çözerek bir ürün olarak hayata geçirebilecek en iyi ve yetenekli tasarımcıları yetiştirmektir.

Gündelik veya dayanıklı tüketim ürünleri olduğu kadar yatırım ürünleri, otomotiv, mobilya, ambalaj ve benzeri daha birçok endüstri kolunu ilgi alanı içine alan Bölümümüz, sahip olduğu akademik geleneğin doğal bir uzantısı olarak yeteneğe dayalı klasik eğitim ekolünün temsilcisi olduğu kadar çağın bilim, sanat ve trendlerini de dikkate alan bir anlayışa sahiptir. Bu nedenle, Üniversitemizin kurulduğu günden bu yana öğrenci seçmede mesleğin doğasına özgü, yetenekli adayları mesleğe kazandırmaya yönelik sistemini özenle sürdürmektedir.

Uzmanlığın farklı dallarına yönelik eğitim - öğretim programının önemli bir özelliği de, üzerinde çalışılan  tasarım alan ve konularının, ülke gerçekleri ve geleceği ile olduğu kadar evrensel araştırma ve üretim koşullarıyla bağlantılarını da dikkate almasıdır. Bu nedenle, öğrencilerimizin Dünyanın herhangi bir ülkesinin, herhangi bir kuruluşunda tasarım etkinliğinde bulunabilecek donanıma sahip olması önemle gözetilmektedir. Böylece öğrencilerimizin, eğitim içi olduğu kadar eğitim dışı kültürel ve kurumsal işbirliği etkinliklerini besleyen ilişkilerine de imkan sağlanmaktadır.

Yeni ve güncel sistem ve ürünleri tasarlayabilecek, hiçbir kısıtlılık ve sınırlılıkla durdurulamayan, sanat ve bilimle donanımlı geleceğe hazırlıklı gençlerimizin bu yıl da yanımızda yer alacağına olan inancımızı güvenle korumaktayız.

Endüstriyel Tasarım Bölümü Nedir?

Endüstriyel Tasarım Bölümünün kapsamı, seri üretim ile üretimi gerçekleştirilebilecek her türlü ürünün kullanıcıların ihtiyaçları değerlendirilerek tasarımının yapılmasını içerir. Söz konusu bölümün amacı, kullanılabilirlik, form, ergonomi, üretim aşamasındaki problemlere karşı çözüm üretebilen, yeni ürünlerin AR-GE sürecini başarıyla koordine edebilen endüstri ürünleri tasarımcısı yetiştirmektir.

Öğrencilerin üç boyutlu düşünebilme kabiliyetinin, yaratıcılığının geliştirilmesine yönelik verilen 1. Sınıf temel sanat ve tasarım eğitimlerinin ardından, 2, 3 ve 4. Sınıfta nazariyattan ziyade pratiğe dönük teknik bilgi, stüdyo ve beceri dersleri ile desteklenir. Bu sayede öğrencilerin analitik ve üç boyutlu düşünme kabiliyetleri artırılmaya çalışılır.

Endüstri Ürünleri Tasarım Bölümü bugünün popüler meslek gruplarından birisidir ve yarın da aynı popülerliği artırarak devem ettirecek gözükür. Yaratıcı ve farklı düşünme kabiliyetine güvenen öğrencilerin tercih etmesi tavsiye edilen bölüm, eğitim almanın keyifli bir süreç olduğu alanlardan birisidir.

Endüstriyel Tasarım Bölümü Tarihçe

Yeditepe Üniversitesi’ nde 1996 yılında Güzel Sanatlar Fakültesi programı içinde Prof. Sadun ERSİN tarafından kurulan Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü, Türkiye’de bu alanda açılan ilk özel üniversite bölümüdür. Daha sonra uzun yıllar Yrd. Doç. Dr. Nazan BORA ve Prof. Dr. Cemil TOKA başkanlığında süren eğitimimiz, 2018 Bahar Dönemi’ nden itibaren Doç. Dr. Ayşem Gülin BAŞAR önderliğinde yürütülmektedir.

Bugün bölümümüz profesyonellerin ve akademisyenlerin oluşturduğu eğitim kadrosu ile kapsamlı bir eğitim programına sahiptir. Yeditepe Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümü, Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen faklı üniversitelerden gelen eğitim kadrosu ile birçok yaklaşımı birarada barındırarak tasarım eğitiminde zenginleşmeyi hedeflemiş ve  bu yolla oluşan geniş bir perspektifi eğitime aktarmıştır.

Alanında öncü ve lider kurumlardan biri olan Yeditepe Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü, Türkiye’de özellikle özel üniversiteler içinde üniversite adayları tarafından en çok tercih edilen bölümdür. Bölümümüz, uygulama yönelik, yaratıcılığı vurgulayan, bir eğitim yaklaşımını benimsemiştir. Çeşitli sektörlerden yerel, ulusal ve uluslararası firmaların işbirliğiyle yürütülen eğitim projelerinin gerçekleştirildiği proje dersleri ve açık jüri değerlendirmesi, öğrencileri ilk işleri için çok daha deneyimli ve profesyonel hale getirmektedir. Üniversitemizin sanayi ile ortak olarak geliştirdiği projelerde de disiplinlerarası guruplar oluşturularak öğrencilerimize yer vermektedir.

Bölümümüzün; Hollanda ve İspanya gibi dünyanın çeşitli ülkelerinden tasarım okullarıyla öğrenci ve personel değişimi anlaşması vardır.  Üniversitemizde veya fakültemizde yer alan diğer bölümler ile gerçekleştirilen yan dal ve çift ana dal anlaşmaları ile öğrencilerimiz ilgi duydukları alanlarda ikinci bir üniversite diplomasına sahip olabilmektedirler. Bölümümüz, yerel tasarım etkinliklerinde, yarışmalarda, fuarlarda ve sergilerde olduğu kadar uluslararası tasarım etkinliklerinde, araştırma toplantılarında ve ağlarında da etkin bir katılımcıdır. Bölüm mezunlarımız, ulusal ve küresel düzeyde etki yapan nitelikli tasarımların geliştirilmesine katkıda bulunmakta, Türkiye’de endüstri ürünleri tasarımı bölümlerinde akademik liderler olarak rol oynamaktadırlar.

Ana hedefimiz mezunlarımızın, her türlü donanımla yaratıcı, öngörülü, sosyal ve çevresel farkındalığa sahip olmalarıdır.

Araştırma ve eğitimde Yeditepe Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü bilgisayar destekli tasarım, görüntü işlem, masaüstü yayıncılık, çoklu ortam sunumları ve veri analizi çalışmaları için sıklıkla güncellenen kendisine ait bilgisayar laboratuarlarından yararlanmaktadır. Ayrıca bölüm, üç ayrı kattan oluşan ahşap, metal, plastik, seramik ve bilgisayar destekli üretim ve hızlı prototipleme atölyesi, en son teknolojiler ile güncellenen üç boyutlu baskı donanımlarını bünyesinde barındırmakta ve aktif olarak kullanmaktadır.

Endüstriyel Tasarım Bölümü Taban Puanları ve Sıralama

Üniversite Adı

Bölüm

Puan
Türü

Kont.

Taban
Puanı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ

Endüstriyel Tasarım (Fakülte)
(İngilizce) (Burslu)

SAY

9

442,863

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ

Endüstriyel Tasarım (Fakülte)
(İngilizce) (%50 İndirimli)

SAY

60

294,034

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ

Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (İngilizce) (Ücretli)

SAY

5

285,464

Endüstriyel Tasarım Bölümü Ücretleri ve Fiyatları

Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü 2023 - 2024 eğitim/öğretim yılı öğrenim ücretleri için bu sayfayı inceleyebilirsiniz.

Endüstriyel Tasarım Bölümü Burs İmkânları

Yeditepe Üniversitesi öğrencilerine farklı burs imkânları sunan, seçkin bir eğitim kurumudur. Endüstriyel Tasarım Bölümü Burs İmkânları sayfasını inceleyerek burs olanakları hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. Buradan ilgili sayfaya ulaşabilir, bölümleri ve burs imkânlarını inceleyebilirsiniz.

Yeditepe Üniversitesi'nde Endüstriyel Tasarım Bölümü Okumak

Endüstri ürünleri tasarımı esasen, hayatın her alanı ile bağlantılı bir branştır. Etrafımızda baktığımız her şey bir tasarım ürünüdür. İnsanların yaratılışları gereği herkesin içinde az veya çok tasarım potansiyeli vardır. Yeditepe Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü’nde öğrencilerin bu yaratıcı özellikleri ön plana çıkarılmaya çalışılır. Etkinliklerde öğrencilerin bu yaratıcılıklarını ön plana çıkaracak çalıştaylar gerçekleştirilir. Üniversite sanayi işbirliği çalışmalarında öğrencilerin yaptığı çalışmalar direkt olarak tüketici ile buluşturulacak şekle dönüştürülür. Her dönem farklı sektörlerle yapılan işbirlikleri öğrencilere mezuniyet sonrasında hem iş imkânı hem de staj imkânı sağlar. Bu çalışmalar ulusal firmalarla gerçekleştirilebileceği gibi uluslararası firmalarla da gerçekleştirilir. Özellikle otomotiv sektörü ile etkin projeler gerçekleştiren bölüm öğrencilerimiz bu kapsamda otobüs koltuğu ve gösterge paneli hazırlayarak başarılı bir çalışmaya imza atmışlardır. Hatta bu projede görev alan öğrenciler söz konusu otomotiv firmasında iş bulma şansı yakalamışlardır. Her dönem farklı sektörlerle çeşitli projelerde işbirliği geliştirilerek hem üretim teknolojileri hem iş imkânları hem de reel sektörle bir araya getirip işbirliğinin önemi eğitim sürecinde yaşatılabilir.

Bölümün son derece modern teknoloji ile dizayn edilmiş, gelişmiş bir atölyesi bulunur. Bu atölyenin içinde CNC’den 3D Printer’a donanımlı bir bilgisayar laboratuvarı vardır. Bu imkânlar öğrencilerin eğitim sürecinde projelerini oluşturmaları için sağlanmış bir imkândır.

Öğrenciler çok farklı ve yenilikçi alanlarda seçmeli derslerle vizyonlarını genişletebilir. Eğitim sürecinde hem uygulamalı hem de teorik yaklaşımlarla öğrencilerin bu vizyonları daha da geliştirilmeye çalışılır.

Yeditepe Üniversitesi Endüstri Tasarımı Bölümü öğrencileri yurtiçi ve yurtdışı birçok farklı alanda iş imkânına sahip olurlar. Gerek yurtiçinde gerekse de yurtdışında özellikle otomotiv sektöründe çalışan birçok bölüm mezunu öğrenci vardır. Bu bölüm mezunu öğrenciler gelecekteki yaşam gereksinimlerine ve yeni ihtiyaçlara cevap verebilecek nitelikteki bireylerdir. Tasarımcılar, geleceğe yön verirler. Herkesin aklına gelmeyecek, farklı fikirleri ön plana çıkarırlar. Bu kapsamda kariyer hedefleyen öğrenciler için Yeditepe Üniversitesi Endüstri Tasarımı Bölümü son derece doğru bir tercihtir. Türkiye’deki Endüstriyel Tasarım Bölümü sıralama listesi incelenirse Yeditepe Üniversitesinin yerinin kayda değer olduğu aşikârdır.

Endüstriyel Tasarım Bölümü Mezunu Ne İş Yapar? Nerelerde Çalışır?

Endüstri Ürünleri Tasarımı size, malzemelerin ve üretim yönetimi ekipmanlarının kullanımı için teorik imkânları öğrenmeniz kapsamında eğitim verir. Bu alanda alınan eğitim, teknik bilginin öğrenilmesinin yanında etkili ve yaratıcı tasarım becerileri kabiliyetlerinin de kazanılmasına imkân sağlar. Bununla birlikte sektörde yer alan işverenler tarafından artı özellik olarak görülen bir kısım hususlarla da donatılmanız sağlanır. Yer alacağınız her proje ile birlikte sunum kabiliyetiniz gelişir. Karşı tarafla daha iyi ilişkiler kurmanız sağlanır. Henüz öğrencilik sefahatinde geliştirilmesi gereken özellikler vardır. İletişim kabiliyetini geliştirmek, Münferit çalışmanın yanında ekip çalışmasında da sorumluluk sahibi olmak, girişimcilik, problem çözme tekniklerini etkili şekilde uygulayabilmek, görsel algı kabiliyetini geliştirmek, bilgisayar destekli tasarım programlarını etkin şekilde kullanabilmek, söz konusu özelliklerin bazılarıdır.

Endüstri Ürünleri Tasarımı mezunu bireyler günlük olarak kullanılan nesnelerin oluşturulmasından sorumludur. Bu sebeple endüstriyel tasarımcı olarak birçok alanda iş bulunabilir. Tasarım ve mühendislik, yaratıcı sanatlar vb. alanlarla yakın ilişki içinde olan endüstriyel tasarım mesleği, yerli ve endüstriyel ürün sektörü, tasarım tabanlı danışmanlık, otomotiv sektörü ve serbest meslek alanlarında yaygın iş imkânına sahiptir. Bu kapsamda endüstriyel tasarımcılar hem kamu sektöründe hem de özel sektörde istihdam imkânına sahiptir. Özel sektörde bulunan iş imkânları endüstriyel ve yerel pazar için üretilmiş ürünleri içerir. Kamu sektöründeki iş imkanları ise kamusal alandaki bilgi noktalarının tasarımından, itfaiye ve polis teşkilatının ekipman tasarlamalarına kadar geniş bir ağda faaliyet alanı bulur.

Vizyon Misyon

Amaç:
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü, uyguladığı eğitim programları ile ülkemizde ihtiyaç duyulan nitelikli tasarımcıların yetiştirilmesini amaçlamaktadır. Bu amaca bağlı olarak, endüstrinin gerçek ihtiyaçlarını yansıtmakta olan değişik alanlara yönelik tasarım çalışmaları sürdürülmektedir. Bu çalışmalar kapsamı içinde, üretim-tüketim-yatırım alanlarına ilişkin her türlü araç gereç, mobilya, otomotiv gibi çok değişik ürünlerin tasarımı yer almaktadır.

Hedef:
Eğitim sürecinde öğrencilerimizin endüstriyle ilişkileri kurularak pratik bilgilerinin artırılması ve endüstrinin gerçek ihtiyaçlarıyla tanışmaları sağlanmaktadır.  Öğrencilerimizin bu günü yaşayan ama gelecek için düşünen ve yarını biçimlendirmeye çalışan birer tasarımcı olarak yetişmeleri bölümün temel hedefidir.

Öğrenci Değişim Programları

Bölümümüzün; İspanya ve Hollanda gibi dünyanın çeşitli ülkelerinden tasarım okullarıyla öğrenci ve personel değişimi anlaşması vardır. Üniversitemizde veya fakültemizde yer alan diğer bölümler ile gerçekleştirilen yan dal ve çift ana dal anlaşmaları ile öğrencilerimiz ilgi duydukları alanlarda ikinci bir üniversite diplomasına sahip olabilmektedirler.

Çift Anadal ve Yandal Olanakları

Çift Anadal Anlaşmamız olan Bölümler

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

Grafik Tasarımı Bölümü

İç Mimarlık Bölümü

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Mimarlık Bölümü

Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü

Plastik Sanatlar ve Resim Bölümü

Gastronomi Bölümü

Çeviribilimi Bölümü

 

Yandal Anlaşmamız olan Bölümler

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri

Grafik Tasarımı Bölümü

İç Mimarlık Bölümü

Mimarlık Bölümü

Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü

Plastik Sanatlar ve Resim Bölümü

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Gastronomi Bölümü

Çeviribilimi Bölümü

 

Bologna Süreci

Eğitim - Öğretim Yöntemleri
1. Ders
2. Tartışmalı Ders
3. Problem Çözme / Soru ve Cevap
4. Seminer
5. Konuk Konuşmacı
6.Takım/ Grup Çalışması
7. Rol Yapma / Drama
8. Rapor ve / veya Sunum Hazırlama / Gösterim
9. Benzetim
10. Ödev
11. Gözlem
12. Vaka Çalışması
13. Beyin Fırtınası
14. Proje tasarım / yönetim
 

Alınacak Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, dört yıllık  “ Mimarlık Fakültesi  Endüstriyel Tasarım Bölümü Lisans Diploması ” almaya hak kazanmaktadırlar.
 

Mezuniyet Koşulları
Lisans programını tamamlayarak mezun olabilmeleri için öğrencilerin 2.00/4.00 Genel Not ortalaması (CGPA) gerekmektedir. Öğrencilerin mezun olabilmeleri için, 134 Yerel Kredi - 240 AKTS ders yükünü tamamlamaları   gerekmektedir.
 

Kabul Koşulları

Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, Mimarlık Fakültesi ’ ne öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYS) Merkezi tarafından yapılan sınav (YKS) ile değerlendirilmektedir. Dört yıllık Endüstriyel Tasarım akademik programına öğrenciler SAYISAL puan türü ile kabul edilmektedir.

Yabancı uyruklu öğrenciler, Üniversitemiz bünyesinde kurulu olan Uluslararası Ofis web sayfasından (http://international.yeditepe.edu.tr/international-application) online olarak başvuru yaptıktan sonra değerlendirilmektedirler.

Genel Akademik Değişim Protokolü  olan programlara öğrencilerin kabulü, Yeditepe Üniversitesi ile işbirliği yapılan (partner) üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (ERASMUS vb. gibi) çerçevesinde yapılmaktadır. Konuk öğrenciler, bu programlarda verilen derslere, ilgili akademik birimin onay vermesi durumunda kayıt olabilirler. Programı izleyecek yeterlikte dil bilme koşulu aranır.
 

Program Yeterlilikleri

 • Tasarım alanındaki kavram ve teorileri farklı disiplinlerdeki yöntemleri kullanarak değerlendirir, karşılaşılan tasarım problemleri saptayabilir ve çözümleyebilir.
 • Tasarım alanında gerekli olan güncel teknolojik bilgi birikimini oluşturur  ve  kullanabilecek düzeye ulaşır.
 • Tasarım ve sanat alanlarında gerekli  tarihsel bilgi birikimini oluşturur ve yorumlayabilir.
 • Endüstri Ürünleri Tasarımı disiplini dahilinde ürün, sistem veya süreç tasarlayabilecek yeterliliğe sahip olur.
 • Disiplinlerarası çalışabilir.
 • Tasarım alanın kapsamına giren malzeme ve üretim yöntemleri ile ilgili bilgi donanımına sahip olur ve uygulamaya geçirebilir.
 • Tasarım disiplini çerçevesinde iki ve üç boyutlu düşünebilme yetisini ,görsel anlatımla ortaya koyabilir.
 • Endüstri ürünleri tasarımı alanıyla ilintili olan iletişim, işletme, hukuk, mühendislik, sosyoloji, antropoloji, fizik ve insan bilimleri v.b. disiplinlerin etkilerini anlar, yorumlar ve kullanma yetkinliğine ulaşır.
 • Tasarımda toplumsal sorumluluk ve etik  bilincine sahip olur.

Program Çıktıları
TYYÇ - TAY İlişkisi

Dört yıllık Endüstriyel Tasarım Akademik Programı' nı indirmek için tıklayınız.

2023-2024 Yaz Dönemi Staj Duyurusu

2023-2024 ÖĞRETİM YILI YAZ DÖNEMİNDE STAJ YAPACAK ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU İŞLEMLERİ İÇİN;

 

EVRAK TESLİM TARİHLERİ:     01 Mayıs 2024 – 10 Mayıs 2024

 

EVRAK TESLİM YERİ: BÖLÜM SEKRETERLİKLERİ

Endüstriyel Tasarım Bölüm Sekreteri: Çiğdem Abidinoğlu 

İç Mimarlık Bölüm Sekreteri: 

Mimarlık Bölüm Sekreteri : Serkan Ayra  

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü: Hülya Balcıoğlu 

Staj süresi tek seferde 30 gün olup KESİNLİKLE BÖLÜNEREK YAPILAMAZ.

 

2023-2024 ÖĞRETİM YILI YAZ DÖNEMİNDE STAJ YAPACAK ÖĞRENCİLER İÇİN EVRAKLARINI ELDEN TESLİM EDERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KONULAR;

 

 • ZORUNLU STAJ YAPACAK ÖĞRENCİLERİN STAJ YÖNERGESİNİ İNCELEMELERİ GEREKMEKTEDİR.

 

 • FORMLAR SAYFA SIRALARINA GÖRE ÖĞRENCİ TARAFINDAN EKSİKSİZ VE DOĞRU DOLDURULMALIDIR VE BÖLÜM SEKRETERİNE ELDEN TESLİM EDİLMELİDİR.

 

- ŞİRKETTEN GEREKLİ ONAY YAZILARI VE GEREKLİ İMZALAR EKSİKSİZ OLMALI VE ZAMANINDA ŞİRKETTEN TESLİM ALINIP BÖLÜM SEKRETERİNE ELDEN TESLİM EDİLMELİDİR.

- ”STAJ REFERANSI FORMU” BELGESİNİN ONAYLANMASI İÇİN BÖLÜM SEKRETERİNİZ DEKAN’A İLETECEKTİR.

- EVRAK TESLİM TARİHİ KAÇIRILMAMALIDIR. (TESLİM TARİHİ (10 MAYIS 2024 SAAT 17.00’DA )BİTTİKTEN SONRA TESLİM EDİLEN EVRAKLAR KESİNLİKLE DİKKATE ALINMAYACAKTIR.)

- STAJ TARİHLERİ KESİNLEŞMİŞ OLMALIDIR, DAHA SONRA STAJ TARİHLERİNDE KESİNLİKLE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR.

- SİGORTA GİRİŞLERİNİN YAPILABİLMESİ İÇİN, STAJ EVRAKLARININ TESLİM TARİHİ İLE STAJ BAŞLANGIÇ TARİHİ ARASINDA EN AZ 15 İŞ GÜNÜ OLMALIDIR

- STAJ TARİHLERİ İLE İLGİLİ SORUNLARINIZDA STAJ KOORDİNATÖRÜNDEN DESTEK ALINIZ.

- STAJ SÜRESİNCE CUMARTESİ GÜNLERİ İŞ GÜNÜNDEN SAYILIYORSA FORM 3’ÜN EN ALTINA “CUMARTESİ GÜNÜ İŞ GÜNÜNDEN SAYILIYOR” İBARESİ YAZILMALIDIR.

AKRABA ŞİRKETLERİNDE YA DA YAKINLIK BAĞI OLDUĞUNUZ ŞİRKETTE STAJ YAPILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR. AKSİ TAKDİRDE STAJINIZ GEÇERLİ SAYILMAYACAKTIR.

 • STAJ YAPACAK ÖĞRENCİLERİN, STAJ EVRAKLARINI YUKARIDA GEÇEN MADDELERE EKSİKSİZ BİÇİMDE UYARAK BÖLÜM SEKRETERİNE TESLİM ETMENİZ VE EVRAK İŞLEMLERİNZİ SON GÜNE BIRAKMAMANIZ GEREKMEKTEDİR.

 

DEĞERLİ ÖĞRENCİLER STAJ BAŞVURUSU YAPARKEN YUKARIDAKİ MADDELERE DİKKAT ETMENİZ DEKANLIK VE BÖLÜM BAŞKANLIĞINCA ÖNEM ARZ ETMEKTEDİR. LÜTFEN EVRAK TESLİMİ YAPARKEN DİKKAT EDİNİZ.

 

DEĞERLİ MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ;

 

·       EK SÜRE GİBİ BİR DURUM KESİNLİKLE SÖZ KONUSU DEĞİLDİR.

·       STAJ TARİHLERİNİ EKSİK YA DA YANLIŞ VERİLMESİ, YAZILMASI YA DA BİLDİRİLMESİ HALİNDE TÜM STAJ İŞLEMLERİ İPTAL EDİLECEKTİR.

·       STAJ EVRAK TESLİMİ KONUSUNDA BÖLÜM SEKRETERİNİZE EMAİL ATARAK DESTEK ALABİLİRSİNİZ.

 

STAJ FORMLARININ DİJİTALLERİNE http://mimarlik.yeditepe.edu.tr/tr/formlar-dilekceler adresinden ulaşabilirsiniz.

 

2023-2024 Bahar Dönemi Akademik Ders Programı

 

 

Program Eğitim Amaçları

Program Eğitim Amaçları - Yeditepe Üniversitesi

1- Mezunlarımız aldıkları tasarım eğitiminin pratiklerini sosyal, kültürel, çevresel, ekonomik ve teknolojik dönüşümlere uygulayabilir.

2- Mezunlarımız ulusal ve ulusalararası alanda faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarında tasarım ve ürün geliştirme alanlarında görev alırlar.

3- Mezunlarımız disiplinlerarası alanlarda faaliyet gösteren sektörlerde, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında, sivil toplum örgütlerinde yer alırlar.

4- Mezunlarımız işbirlikçi ve insan odaklı yaklaşımlarını  çeşitli alanlara entegre edebilme ve uygulamalar gerçekleştirebilme yetisini gösterebilir.

5- Mezunlarımız tasarım odaklı ve karmaşık süreçlere liderlik  ederek iletişim kurabilir ve etik bir şekilde çözüm geliştirebilir.

6- Mezunlarımız  tasarımın sürdürülebilir bir dünya için sosyal, çevresel ve ekonomik olarak nasıl katkıda bulunabileceğini anlayabilir ve uygulayabilir.

7- Mezunlarımız disiplinlerarası ve multidisipliner ekiplerle yürütülen projelerde tasarım uzmanlığını  ürün, sistem ve hizmetler üzerinden yenilikçi yaklaşımlarla gösterebilir.

8- Mezunlarımız yurtiçi ve yurtdışındaki üniversitelerde lisansüstü programlara kabul edilir ve akademik kariyerlerine devam ederler.