İç Mimarlık Bölümü’nün hedefi, eğitimde, ulusal ve uluslararası ölçütlere eşdeğer, kuram ve uygulama alanında yetkin, disiplinlerarası işbirliği kurabilen, çağın dinamiklerine uyabilen, etik değerler taşıyan iç mimarlar yetişmesini sağlamaktır. 

İç Mimarlık Bölümü, sağlıklı ve sürdürülebilir bir gelecek için vizyon geliştirmeyi olduğu kadar, yaratıcı ve eleştirel düşünceyi teşvik etmeyi, tasarım sürecinin genel düzenini tanıtmayı, verilen bilginin karmaşık iç mekân sistemlerine uygulanmasına ilişkin altyapıyı öğrencilere vermeyi amaçlar.

İç Mimarlık Bölümü ders programı için tıklayınız./sites/default/files/2017-2018_akademik_program_ic_mimarlik-tur.pdf