Sıkça Sorulan Sorular

Üniversitenizde misafir öğrenci olabiliyor muyum?

Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olan adayların herhangi bir programda kayıtlı olmadan, bilgi edinmek amacıyla, üniversitemizde sunulan dersleri "Misafir Öğrenci" statüsünde almaları mümkündür. Misafir öğrenci kabulü, YÖK'ün ilgili mevzuat hükümleri ve Yönetmelik tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yapılıyor. Misafir öğrencilere, misafir öğrenci kimliği ile aldıkları dersleri ve notları gösteren bir belge verilir. Diploma verilmez. Üniversitemizde misafir öğrenci olarak kayıt yaptıran kişiler, öğrenimleri süresince öğrencilik haklarından yararlanamaz.

 

Yabancı uyruklu öğrencilere ayrıca tanınan bir hak var mı?

Lisans programlarımıza yabancı uyruklu öğrenci kabulü, YÖK'ün ilgili yönetmelik hükümleri ve Senato tarafından belirlenen esaslar ve kontenjanlar çerçevesinde yapılmaktadır.

 

Fakültenizin öğretim dili nedir?

Fakültemizin öğretim dili İngilizcedir.

 

Üniversitenizde İngilizce dışında hangi dilleri öğrenebilirim?

Öğrencilere okudukları programın zorunlu koştuğu yabancı dilin dışında, ek olarak alabilecekleri yabancı dil seçenekleri sunulmaktadır. Almanca, Fransızca, İspanyolca, Rusça ve Çince gibi yabancı dil dersleri seçenekleri bulunmaktadır. Öğrenciler dil seçeneklerinden ücretsiz olarak faydalanabilir ve gerekli olan eğitimlerini tamamladıklarında sertifika alabilirler.

 

Kesin ders kayıt işlemi ne zaman gerçekleşiyor?

Fakültemizde Ders Kayıt için yapılması gereken ilk olarak ‘Önkayıt’ tarihlerinde derslere yaptırmaktır. Önkayıt; Güz dönemi için Ağustos ayında, Bahar dönemi için Ocak ayında yapılır. Kesin kayıt işlemini gerçekleştirebilmek için bu işlemi yapmak zorunludur. Sonrasında yapılması gereken kesin kayıt tarihleri; Güz dönemi için Eylül ayında, Bahar dönemi için Ocak ayının son haftası içerisindedir. Öğrenciler, öğrenim görecekleri dersleri belirlemek adına kesin kayıtlarını, belirtilen tarihler içersinde yapmakla mükelleftir.

 

‘Ekle – Bırak’ ( Add- Drop ) nedir? Nasıl yapılır?

Ekle – Bırak hakkı, öğrenciye varsa kesin kayıtta alamadığı dersleri alması, programını tekrardan düzelmesi adına verilmiş bir haktır. Öğrenci, bu hak sayesinde, haftalık ders programı düzenlemesini yapabilir. Ancak bu hak zorunlu değildir. Ekle – Bırak haftası akademik dönemlerin başlangıcının ikinci haftasında yapılır. Ekle – Bırak haftası, dönem eğitimi başladığı tarihten iki (2) hafta sonra gerçekleşir. Bu tarihler içerisinde, yönetmeliğe uygun değişiklikler ilgili Fakülte Yönetim Kurulu tarafından incelendikten sonra işleme alınır.

 

‘Dersten Çekilme’ ( Withdraw ) nedir? Nasıl yapılır?

Dersten Çekilme (Withdraw) işlemi dönem içinde alınan derslere bir kere mahsus verilen bir haktır. Öğrenci, ilgili dersten daha önce F ve ya W notu almadığı takdirde, dersten bir kez çekilme hakkına sahiptir. Dersten Çekilme işlemi, üniversite yönetimince ilan edilen tarihler içerisinde yapılır.

 

Yaz Okulu zorunlu mu?

Yaz eğitimine devam etmek zorunlu değildir. İsteğe bağlıdır. Yaz eğitimine devam edecek öğrencilerden tam burslu kontenjanlara yerleştirilen öğrenciler, yaz eğitimi için hiçbir ücret ödemezler. %50 burslu kontenjanlara yerleştirilen öğrenciler yaz eğitimi ücretinin %50’sini, %25 burslu kontenjanlara yerleştirilen öğrenciler yaz eğitimi ücretinin %75’ni, burssuz kontenjanlara yerleştirilen öğrenciler ise yaz eğitimi için ders başı ücretinin tamamını öderler.

 

Üniversitenizde ERASMUS ve Öğrenci Değişim Programları var mı?

Fakültemizde Erasmus ve değişim programları mevcuttur. Detaylı bilgiyi Fakültemiz Erasmus Koordinatörlerimizden alabilirsiniz.

 

Yatay geçişte öğretim yılı süresi nedir?

Yatay geçiş öncesinde yabancı dil hazırlık sınıfı dışında geçirilen süre öğretim süresine dahil. Bu bağlamda, öğretim süresi dört yıl olan herhangi bir lisans programından başka bir dört yıllık lisans programına geçiş yapan öğrencinin iki programdaki geçirdiği toplam öğretim süresi yedi yılı aşamaz. Bu süreler, öğretim süresi beş yıl olanlarda sekiz yılı ve altı yıl olan programlar için ise dokuz yılı aşmayacak şekilde belirlenmiştir.

 

Çift anadal ya da yan dal programına kabul edilme koşulları nelerdir?

ÇAP programına başvurabilmek için öğrencinin genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması ve çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere yerleştirme puanına sahip olunması gerekmektedir. Yandal programlarına başvurabilmek için de genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.50 olması şartı aranmaktadır. ÇAP ve Yandal programlarını başlatabilmek için ilgili bölümler arasında öğrencinin alması gereken ilave dersleri, denk dersleri ve ortak dersleri içeren öğrenim protokolü  imzalanması ve bu protokolün üniversitemiz senatosunca kabul edilmesi gerekmektedir. ÇAP ve Yandal programlarının uygulanmasında daha detaylı bilgilere üniversitemiz web sayfasında yayınlanmış olan Yeditepe Üniversitesi Önlisans Ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinden ulaşılabilir.

Öğrenci ÇAP ya da yandal programını kendi isteğiyle ya da lisans yönetmeliklerinde öngörülen koşullarda bırakabilir. Öğrenci, ÇAP ya da yandal programından ayrılması halinde, başarısız olduğu ÇAP ya da yandal programındaki dersleri tekrarlamak zorunda değildir. Kayıtlı bulunduğu ana lisans programında mezuniyet hakkını elde eden ve ÇAP programını tamamlayan öğrenciye ikinci bir anadal lisans diploması, yandal programını tamamlayan öğrenciye ise yandal sertifikası verilir. Detaylar hakkında Yönetmelikler internet sayfamızı ziyaret edilebilirsiniz.

 

Çift anadal ve Yandal’ı üniversitenizde burslu olarak yapabilir miyim?

Çift anadalı burslu okuyabilmek için 4.00 üzerinden 3.25 ortalama şartı vardır. Yandal programlarını burslu yapabilmek için de genel not ortalamasının 4.00 üzerinden 3.00 not ortalaması şartı vardır.

 

Çift Anadal ve Yandal’a devam edebilmek için genel not ortalamasının en az kaç olması gerekiyor?

Çift anadal öğrenimi süresince öğrencinin ikinci anadal genel not ortalaması bir defaya mahsus olmak üzere 2.50’ye kadar düşebilir. Genel not ortalaması ikinci kez 2.50’nin altına düşen öğrencinin ikinci anadal diploma programından kaydı silinir. Öğrencinin yandal programına devam edebilmesi için anadal programındaki genel not ortalamasının en az 2.30 olması şarttır. Bu şartı sağlayamayan öğrencinin yandal programından kaydı silinir.

 

Öğrenciler Çift Anadal ve Yandal programlarını istedikleri taktirde bırakabilirler mi?

Öğrenci çift anadal ya da yandal programını kendi isteğiyle ya da lisans yönetmeliklerinde öngörülen koşullarda bırakabilir. Öğrenci, çift anadal ya da yandal programından ayrılması halinde, başarısız olduğu çift anadal ya da yandal programındaki dersleri tekrarlamak zorunda değildir.

 

Çift Anadal ve Yandal’a devam edebilmek için genel not ortalamasının en az kaç olması gerekiyor?

Çift anadal öğrenimi süresince öğrencinin ikinci anadal genel not ortalaması bir defaya mahsus olmak üzere 2.50’ye kadar düşebilir. Genel not ortalaması ikinci kez 2.50’nin altına düşen öğrencinin ikinci anadal diploma programından kaydı silinir. Öğrencinin yandal programına devam edebilmesi için anadal programındaki genel not ortalamasının en az 2.30 olması şarttır. Bu şartı sağlayamayan öğrencinin yandal programından kaydı silinir.

 

Çift Anadal ve Yandal’ı üniversitenizde burslu olarak yapabilir miyim?

Çift anadalı burslu okuyabilmek için 4.00 üzerinden 3.25 ortalama şartı vardır. Yandal programlarını burslu yapabilmek için de genel not ortalamasının 4.00 üzerinden 3.00 not ortalaması şartı vardır.
Detaylı Bilgi İçin; Çap - Yandal sayfamızı ziyaret edilebilirsiniz.

 

Üniversitenizde misafir öğrenci olabiliyor muyum?

Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olan adayların herhangi bir programda kayıtlı olmadan, bilgi edinmek amacıyla, üniversitemizde sunulan dersleri "Misafir Öğrenci" statüsünde almaları mümkündür. Misafir öğrenci kabulü, YÖK'ün ilgili mevzuat hükümleri ve Yönetmelik tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yapılıyor. Misafir öğrencilere, misafir öğrenci kimliği ile aldıkları dersleri ve notları gösteren bir belge verilir. Diploma verilmez. Üniversitemizde misafir öğrenci olarak kayıt yaptıran kişiler, öğrenimleri süresince öğrencilik haklarından yararlanamaz.

 

Yabancı uyruklu öğrencilere ayrıca tanınan bir hak var mı?

Lisans programlarımıza yabancı uyruklu öğrenci kabulü, YÖK'ün ilgili yönetmelik hükümleri ve Senato tarafından belirlenen esaslar ve kontenjanlar çerçevesinde yapılmaktadır.

 

Yeditepe Üniversitesi’nde çift anadal ve yandal nasıl yapabilirim?

ÇAP ve yandal için ilgili bölümler arasında protokol imzalanması gerekiyor. Üniversitemiz, lisans öğrencilerine ana lisans programlarına ek olarak, üniversite içinde farklı bir programda öğrenci olarak ikinci bir lisans diploması alma (çift anadal / double major) ya da belirli bir alanda bilgi sahibi olmalarına olanak sağlamak üzere yandal (minor) programında öğrenim görme olanağı tanınıyor. Gerekli koşulları yerine getiren öğrencilerden çift anadal (ÇAP) yapmak isteyenler, esas programlarının en erken üçüncü en geç beşinci döneminde, yandal yapmak isteyenler ise en erken üçüncü dönemlerinde başvurabiliyor. Başvuru için dilekçe ve not belgelerinin ilgili program başkanlıklarına teslim edilmesi gerekiyor.

Detaylı Bilgi İçin; Çap - Yandal sayfamızı ziyaret edilebilirsiniz.

 

Sıkıntı yaşadığım bir konuyla alakalı olarak danışmam gereken birimler nelerdir?

Akademik konularla alakalı yaşadığınız sıkıntılar da öncelikle danışmanlarınız, bölüm başkanlıklarından destek alabilirsiniz. İdari konular da ise öncelikle bölüm sekreterlikleriniz, fakülte sekreterinizden destek alabilirsiniz.

 

Başvuracağım konu hakkında fakülteme gelmeden başvurumu yapabilir miyim?
Fakülte içi konular hakkında yapacağınız başvurunuzun geçerliliğin olması için başvuru dilekçenizin bir yazı numarası olması ve kayda alınmış olması gerekmektedir. Bu nedenle uzaktan yapacağınız başvurular kabul olmayacaktır.

 

Staj başvuru evraklarımı hangi dönemler içerisinde getirmeliyim?

Staj başvuru evraklarınız fakültemizin dönem içinde ilan ettiği dönemler içerisinde getirilmelidir. Başvuru tarihleri içerisinde getirilmeyen evraklar kabul edilmeyecektir.

 

Ders kayıt dilekçesinde doldurulması gereken kısımlarda eksiklerim var? Dilekçemi bu şekliyle teslim edebilir miyim?

Ders kayıt dilekçelerinde sizin tarafına ait olan iletişim, bölüm, danışman vb. bilgiler, talep ettiğiniz dersin kodu, adı, add-drop-withdraw etmek istediğiniz kısımlar, açıklama kısmı, ders programı, danışman ve bölüm başkanı onayı doldurulmayan alanlar bölümlerimizce kabul edilmeyecektir. Bu alanların tam anlamıyla doldurulup, bölümünüze teslim edilmesi gerekmektedir.

 

Resmi tatil, dini bayramlar ve haftalık tatil günlerinde fakülteme dilekçeyle başvurabilir miyim?

Belirtilen günlerde fakültemiz de çalışma olmayacağı için başvurular resmiyet kazanmayacaktır.

 

Fakültemizin bağlı bulunduğu yönetmeliklerle alakalı detaylı bilgiyi nerelerden alabilirim?

Bağlı bulunduğumuz yönetmelik vb. bilgileri üniversitemizin ve fakültemizin internet sitelerinden, fakültemizden ise danışmanlar, bölüm başkanlıkları ve fakülte sekreterimizden alabilirsiniz.

 

Erasmus, Exchange, Farabi gibi değişim programları hakkında nereden bilgi alabilirim?

Değişim programları hakkında okulumuzun Uluslararası Ofis birimi, fakültemizde ise Erasmus Koordinatörleri'mizden bilgi alabilirsiniz.