MİMARLIK FAKÜLTESİ YAYINLAR

 

MİMARLIK BÖLÜMÜ

 

İdeal Kent Arayışında Mimari Ütopyalar, (2020). Ceylan Baba, Ece, YEM Yayın, İstanbul. Editör: Burçin Yılmaz, sayfa sayısı: 224, ISBN: 978-625-7008-02-0

Loft: Modernizmden Postmodernizme Geçiş Sürecinde Loft Mimarisi ve İstanbul’daki Yansımaları, (2015). Ceylan Baba, Ece, YEM Yayın, İstanbul. Editör: Bahar Demirhan, sayfa sayısı: 194, ISBN: 978-605-4793-43-3

Tasarım Demokrasisi ve İstanbul, (2012). Ceylan Baba, Ece, Sosyal Yayınlar, İstanbul. Editör: Zeynep Aytekin, sayfa sayısı: 262, ISBN: 978-605-127-499-7

Günümüz Alışveriş Merkezi Mekanlarının Baudrillard Kuramları Üzerinden Yeniden Okunması, (2020). Ceylan Baba Ece, “Mimari Yansımalar”, Bölüm 2: Yapı Türleri ve Örnekleri Üzerinden Eleştiriler, 91-103, YEM Yayın, İstanbul. Editörler: Gamze Kaymak Heinz ve Dilek Yaşar. ISBN: 978-625-7008-07-5

Anticipation in Architectural Utopias, (2019). Ceylan Baba, Ece, “Anticipation - Conceptual, Theoretical and Empirical Issues”, Part-II, Chapter 12, 239-265, Yeditepe University Press, Istanbul. ISBN: 978-975-307-103-1

Sanayileşme Döneminde Kent Merkezlerinin Soylulaştırılması: New York Örneği, (2019). Ceylan Baba, Ece, “Şehir ve Şehir Yönetimi”, Bölüm 12, 287-306, Nobel Yayınları, Ankara. ISBN: 978-605-033-013-7.

Üç Kent, Üç Kültür, Üç Tasarım Anlayışı: Tokyo, San Fransisko ve Londra Deneyimleri, (2016). Ceylan Baba, Ece, “Postmodern Yazılar”, 56-71, Akademos, İstanbul. ISBN: 978-605-9818-47-6.

Ceylan Baba, Ece (2020). The risks of mega urban projects creating a dystopia: Canal Istanbul, City and Environment Interactions, CACINT, Elsevier, 6(2020), 100039. Doi: 10.1016/j.cacint.2020.100039. (Index: ScienceDirect)

Ceylan Baba, Ece (2018). Understanding Le Corbusier’s utopia: Urbanisme and its current extensions, International Journal of Architecture and Urban Studies, 3(3-4), 5-21. (Index: DOAJ)

Ceylan Baba, Ece (2015). Representation of loft in Istanbul, Academic Research International, 1(6), 15-34. (Index: Scirus-Elsevier)

Ceylan Baba, Ece (2014). The loft concept and its projection in Istanbul, International Journal of Academic Research, 6(6), 134-151. Doi: 10.7813/2075-4124.2014/6-6/17. (Index: ISI-Thomson Reuters, Scirus-Elsevier)

Çetin, Cem, Ceylan Baba, Ece (2020). Mimarlıkta süreç ve deneyimin Yona Friedman’ın mobil mimarlık teorisi bağlamında irdelenmesi: Uzamsal Kent örneği, BAB Journal of Architecture and Design, 1(2), 244-259. (Index: ASOS)

Ceylan Baba, Ece (2018). Bir hipergerçeklik araştırması: İstanbul Galleria örneği, Yapı, 435, 34-39. (Index: Design and Applied Arts-DAAI)

Ceylan Baba, Ece (2018). Kanal İstanbul: ütopya mı, distopya mı?, Cogito, 90, 137-182. (Index: European Network of Cultural Journals)

Ceylan Baba, Ece (2016). İstanbul’da loft mimarisinin gelişememesinin nedenleri, Yapı, 413, 70-76. (Index: Design and Applied Arts-DAAI)

Ceylan Baba, Ece (2015). Loftun New York'lu kökenleri, Arkitekt, 525, 26-36. (Index: Avery Index and Design and Applied Arts-DAAI)

Ceylan Baba, Ece (2015). Kentsel dönüşüm kavramına İstanbul bağlamında eleştirel bir bakış: Tarlabaşı yenileme projesinin irdelenmesi, Yapı, 400, 218-221. (Index: Design and Applied Arts-DAAI)

Ceylan Baba, Ece (2013). Yüksek yapılaşma ve kentleşme deneyimleri: işlevin mekansal karşılığı, Yapı, 379, 62-67. (Index: Design and Applied Arts-DAAI)

Ceylan Baba, Ece (2013). Kentsel dönüşüm süreçlerinde katılımcı olabilmek, Yapı, 382, 90-94. (Index: Design and Applied Arts-DAAI)

Ceylan Baba, Ece (2007). Kentsel dönüşüm projeleri bağlamında kullanıcı katılımı: Londra örneği, Mimarist, 7(26), 79-86. (Index: Design and Applied Arts-DAAI)

Ceylan Baba, Ece (2018). Le Corbusier ve şehircilik, GRID-Architecture, Planning and Design Journal, 2, 214-221, Book Review. (Index: Ulakbim)

Ceylan Baba, Ece (2014). Modern sanayi yapılarından post-modernist loftlara, Arredamento, 285, 109-115. (Alan indexli)

Ceylan Baba, Ece (2010). Tasarım süreçlerinde katılımcı yaklaşımlara dair bir değerlendirme: İstanbul Levent bölgesinde alan çalışması, Tasarım+Kuram, 6(9-10), 21,53. (Index: Ulakbim)

Ceylan Baba, Ece (2010). Günümüzde toplum-mimarlık ilişkilerine eleştirel bir bakış, Güney Mimarlık, 1, 31-34. (Alan indexli)

Ceylan Baba, Ece, Arolat, Emre (2021). Bir katılımcı tasarım modeli olarak Umut- Elazığ, röportaj, Milliyet Gazetesi, 11.04.2021.

Ceylan Baba, Ece, Arolat, Emre (2021). Umut-Elazığ, yeni bir mimarlık üretim modelinin  gerçekleşebileceğine dair bir umut, söyleşi, Milliyet Mimarlık, 28.04.2021.

Ceylan Baba, Ece, (2016). Geleceğin kentlerine yolculuk vakti. EkoYapı, 29, 86-87.

Ceylan Baba, Ece, (2016). Yeşil bina üretimine dair bir süreç analizi. Gayrimenkul Network, 11, 40-41.

Ceylan Baba, Ece, (2016). Her tasarım kullanıcı odaklı olmak zorundadır. Office Magazine, 01, 44-45.

Ceylan Baba, Ece, (2015). Bohem kent hayatı. Alldecor, 58, 214-217.

Ceylan Baba, Ece, (2015). Söylemsiz vaatler. Röportaj, XXI, 140, 18-20.

Ceylan Baba, Ece, (2014). Kentsel dönüşüm süreci hizmet ettiği amacın dışında yönetilmemelidir. Görüş yazısı, EkoYapı, 19, 52-52.

Ceylan Baba, Ece, (2013). Archiprix 2013, jüri görüş yazısı, YEM Yayın, 114-115.

Ceylan Baba, Ece, (2012). Sağlıklı metropol planlamaları için etkileşimli tasarım sürecinin önemi. İnşaat Trendy, 17, 18-19.

Ceylan Baba, Ece, (2012). Kitaplık: Tasarım Demokrasisi ve İstanbul, röportaj. Konsept Projeler, 28, 43-44.

Ceylan Baba, Ece, (2011). Ofiste ne var: Sıradışı ofis-1000Volt Levent Ofisi. Konsept Projeler, özel ek, 10, 24-27.

Ceylan Baba, Ece, (2010). Mega-kent düzeyinde inovasyon terimine bakış. İnşaat Dünyası, 323, 176-178.

Ceylan Baba, Ece, (2010). Çizim masası: The Madison Hotel. İnşaat Dünyası, 326, 70-71.

Ceylan Baba, Ece, (2010). Office vision: 1000Volt Levent Ofisi. Konsept Projeler, 6, 17-21.

Ceylan Baba, Ece, (2009). Hayalimdeki oda. Turizm Dünyası, 226, 64-75.

Ceylan Baba, Ece, (2009). Villa Denise Hotel Projesi, Win-Art Proje, 15, 130.

Ceylan Baba, Ece, (2009). Çizim masası: 1000Volt Post Production Ofis Binası, İnşaat Dünyası, 313, 96-97.

Ceylan Baba, Ece, (2009). Metropollerde inovasyon ve yüksek yapı girişimleri. İnşaat Dünyası, 319, 218-221.

Ceylan Baba, Ece, (2008). İstanbul Beyoğlu Sahnesi Mimari Proje Yarışması, röportaj. Win-Art Proje, 12, 174-176.

Ceylan Baba, Ece, Güran, Arman (2008). Nostaljik bir yaklaşım. İBB Şehir Tiyatroları Beyoğlu Sahnesi Yarışma Kitabı, 49-57, Mimarlar Odası Yayınları. İSBN: 978-9944-89-745-7.

Ceylan Baba, Ece, (2008). Güncel Mimari Değerlendirmeler. Win-Art Proje, 11, 138-142.

Ceylan Baba, Ece, (2007). Tasarıma farklı yaklaşım. İnşaat&Yatırım, 40, 264-281.

Ceylan Baba, Ece, (2004). Archiprix Türkiye Yarışma Kitabı, 53, Yapı Yayın. ISBN: 975-8599-54-2.

Ceylan Baba, Ece, Küçükkaya, Gülçin, Karagüler, Sema, Basyazıcı, Burçin, Can Varon, Aslı, Valeri, Moira, Çalışır Adem, Pınar, (2021). Emre Arolat Mimarlık, Elazığ Valiliği, Sivrice Belediyesi ve Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası işbirliği ile, “Sivrice’yi Yeniden Düşünmek konulu Bilimsel Rapor hazırlanması”, İstanbul.

Ceylan Baba, Ece, (2020). İstanbul Büyükşehir Belediyesi - İstanbul Planlama Ajansı, Kanal İstanbul Çalıştayı, Bilimsel Görüş-Röportaj, Çalıştay Kitabı, s.120, İstanbul. ISBN: 978-605-7864- 82-06

Işıl, Ceren, Ceylan Baba, Ece (2021). An analysis of children play areas in pandemic days. Space International Conference 2021 on Architecture and Design Education, London, England, (proceeding baskı aşamasındadır).

Yasan Sinan, Cengiz Merve, Ceylan Baba, Ece (2020). A Reading on New Social Praxis and Its Possible Effects on Built Environment in the Post-Pandemic Era through the Brave New World Text, International Conference on Architecture & Urbanism in the Age of Planetary Crisis, London, England,  120-131. ISBN: 978-1-304-56797-0.

Ceylan Baba, Ece, (2019). Analyze of a megaproject in Istanbul: Canal Istanbul. Space International Conference 2019: Sustainable Architecture, Planning and Urban Design, London, England, 58-67. ISBN: 978-1-9995911-4-4.

Acarer, Taner İzzet, Ceylan Baba, Ece, (2018). A study on green building certification systems within the context of anticipation. ICSAUD 2018: 20th International Conference on Sustainabile Architecture and Urban Design, Istanbul, Turkey, 20(7) Part XI, 1455-1464. ISSN: 2522-3631.

Sözer, Ceylan, Ceylan Baba, Ece, (2018). A discussion on urban planning methods after globalisation within the context of anticipation. ICSAUD 2018: 20th International Conference on Sustainabile Architecture and Urban Design, Istanbul, Turkey, 20(7) Part XI, 1465-1474. ISSN: 2522-3631.

Ceylan Baba, Ece, (2018). Understanding Le Corbusier's utopia: Urbanisme and its current extensions. ARCHDESIGN'18- 5th International Architectural Design Conference, Dubrovnic, Croatia, 33-47. ISBN: 978-605-9207-99-7. (Bu bildiri B1.2 yayınından üretilmiştir.)

Ceylan Baba, Ece, (2017). From industrial use to residents: Formation of loft concept and its deformation. 4th International S.ARCH Conference, University of HongKong, HongKong, 108.1-108.12. ISBN: 978-3-9818275-4-5.

Ceylan Baba, Ece, (2017). Galleria as hyperreality. ICNTAD 3rd International Conference on New Trends in Architecture and Interior Design, Helsinki, Finland, 231-243. ISBN: 978-605-66506-2-8.

Ceylan Baba, Ece, (2017). The evolution of shopping centers: The reconstruction of city center in the shopping mall as imitation/simulation. INTCESS'17 Conference, Istanbul, Turkey, 16-22. ISBN: 978-605-64453-9-2. (Bu bildiri ISI- Web of Science tarafından taranmaktadır.)

Ceylan Baba, Ece, (2015). Deliberate refusal of the local, mandatory modernisation: Turkish cubism. ARCHDESIGN'15 Conference, Istanbul, Turkey, 139-150. ISBN: 978-605-9207-06-5.

Ceylan Baba, Ece, (2015). The isolation and exclusion of the poor during the urban transformation in Istanbul. INTCESS'15 Conference, Istanbul, Turkey, 70-80. ISBN: 978-605-64453-2-3. (Bu bildiri ISI- Web of Science tarafından taranmaktadır.)

Ceylan Baba, Ece, (2011). User participation in global cities: A proposal for the Istanbul-Levent region. SIEF Conference, Lisbon, Portugal. (tam metin bildiri sunulmuştur)

Ceylan Baba, Ece, (2010). Urban transformation in global metropolises: the role of user participation in the process - an expansion for Istanbul. IPHS Conference, Istanbul, Turkey, 1, 591-609. ISBN: 978-975-561-375-8.

Ceylan Baba, Ece, Şahin, Murat, (2005). Değişimin eşiğinde Gökçeada. Korumada 50 Yıl Sempozyumu, 307-317. ISBN: 975-6264-07-1.

Basyazici, B. & Ceylan Baba, E. (2021). [Review of the book Transnational Architecture and Urbanism: Rethinking How Cities Plan, Transform and Learn by D.Ponzini], Planning Theory & Practice, DOI: 10.1080/14649357.2021.1958550

 

Basyazici B., İnce, S. C. Could a 'Provocateur' Create an Ethical Shift? Social Values of Architecture versus Patrik Schumacher. Space International Conference 2021: Architectural Design and Theory, 23-24 April 2021, London: UK. (proceeding book forthcoming).

Basyazici, B., Sterler, B., İnce, S. C. 2020. What Does A Single Building Tell About A City? EAAE - ARCC International Conference, Nov. 11-14, Valencia . ISBN: 978-84-9048-981-9

Basyazici, B., Uluoğlu, B. 2019. Architecture: Distinguished or Ordinary, Network Agents in the Field of Its Representation. AZ ITU Journal of the Faculty of Architecture, Vol.16-1.. ISSN: 2564-7571

Basyazici, B., Uluoğlu, B. 2017. The Phenomenon of Being Distinguished in Architecture; A study on Pritzker Prize”, ATINER 7th International Conference on Architecture Paper Series, 3 - 6 Temmuz 2017, Athens, Greece. ISSN: 2241-2891

Uluoğlu, B., Basyazici, B., Günöz, Ö., Tigrel, S. 2017. Revisiting Ottoman Architectural Writings; Thoughts on Other Forms of Knowledge in Architecture”, ICNTAD 3rd International Conference on New Trends in Architecture, 28 - 30 Nisan, Helsinki, Finland. ISBN: 978-605-66506-2-8

Basyazici, B. 2015. Mimarlığın Ontolojisinde Çirkin ve Nesnede Çirkinin Arayışı; Peter Eisenmann Üzerinden Bir İnceleme, Ugliness in The Ontology of Architecture and Pursuit of Ugly in Design Object; A Research Through Peter Eisenmann, Uluslararası Hakemli Mimarlık ve Tasarım Dergisi. Sayı: 05, ISSN Print: 2148-8142

Eriş, E., Basyazici, B. 2014. The Architect’s Exam with Other Spaces; A Study on Mental Asylums, The Internatıonal Journal of Arts & Sciences, Vol. 7, Number 01, Germany, ISSN: 1944-6934

Basyazici, B., Ito, M. 2013. A Phenomenological Study of Spatial Experiences without Sight and Critique of Visual Dominance in Architecture”, EAEA11; Envisioning Architecture Design, Evaluation, Communication, Politecnico di Milano, 25-28 Eylül. ISBN: 978-88-6812-136-5.

Basyazici, B., Eris, E. 2013. Noktasal-Düzlemsel Karşıtlığında Mimarlıkta Sürdürülebilirlik Kavramını Yeniden Düşünmek”. 8th International Symposium on Architect Sinan; Awareness, Trakya University, 25-26 Nisan 2013

Basyazici, B. 2012. Cihangir'de Soylulaştırma Sürecinin Semtin Ticari Kimliği Üzerine Etkileri. İdealKent Kent Araştırmaları Dergisi, Vol. 5, İstanbul, 2012. ISSN: 1307-9905

Basyazici, B. & Ceylan Baba, E. (2021). [Review of the book Transnational Architecture and Urbanism: Rethinking How Cities Plan, Transform and Learn by D.Ponzini], Planning Theory & Practice, DOI: 10.1080/14649357.2021.1958550

 

Kucukkaya, G. , “Photogrammetry and remote sensing in Archeology”, Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, volume 88, issue 1-3, year 2004, pp. 83 – 88.

Kucukkaya, G.,  “Kundekari in Turkish-Ottoman Arts, Arts of Asia, Vol.33, Number 3, May-June 2003, pp.129-136. http://www.artsofasianet.com/backissues/back_issues/33/iss33may_jun.htm

Kucukkaya, G., , Taş Koruma Teknolojisi, 2014, 2019

Küçükkaya, G., Canitez Tülay, “Babaeski Semiz Ali Paşa Külliyesi” (The Babaeski Semiz Ali Pasa Complex), TÜBA-KED 19/2019, 89-109.

Küçükkkaya G., “Mimar Sinan Dönemi Osmanlı Mimarlık Teşkilatı ve Mimarlık Eğitimi”, 1. Rumeli Mühendislik Ve Mimarlık Eğitimi Sempozyumu, İstanbul Rumeli Üniversitesi, (Online), 28-29 Haziran 2021, Silivri, İstanbul, 1. Rumeli Mühendislik Ve Mimarlik Eğitimi Sempozyumu Bildiri Kitabı (E Kitap), ISBN 978-605-74264-0-6, S.78-84 http://acikerisim.rumeli.edu.tr:5050/xmlui/handle/1/260

 

Karagüler. S, “ Standardization of the Amount of Green Areas on Buildings and Sites”,Scottish Journal of Arts, Social Sciences and Scientific Studies-ISSN 2014-1278, http://scottishjournal.co.uk, Volume 20, Issue II, june, 2014.

Karagüler. S“A Typology of Systems of Building Design Utilizing Plants”, “Scottish Journal of Arts, Social Sciences And Scientific Studies”, ISSN 2047-1278, Volume 22, Issue I, September, 2014.

Karagüler. S, Korgavuş. B‘’Integratıon wıth the town prıncıple ın resıdentıal area plannıng’’ International Journal of Advanced Research (2015), Volume 3, Issue 7, 698-711. 698

Karagüler. S, “Boğaziçi Sahil Şeridi ve Öngörünüm Bölgesinde Günümüze Kadar Gelen Mevzuatın Planlama ve Uygulama ile Etkileşimi”, Türkiye Mühendislik Haberleri Dergisi, Sayı: 483, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, 59/2014-4.

Karagüler. S, “Kent Kimliğinin Kent Peyzajı Üzerinde Oluşturduğu  Etkiler, Silüetler,    Görünümler ve Dengeleri”, Fen Bilimleri Tasarım ve Teknoloji  Dergisi, Part: C 2/2, Gazi Üniversitesi Yayını, Ankara, 2014.       

Karagüler. S,“İstanbul ‘un Silüeti ve Yüksek Yapılaşma” üzerine söyleşi, TGRT, Artı- Eksi Gündem yayını, 2013.

Karagüler. S, “İstanbulda Yüksek Konut yapılaşması ve Planlama”, TGRT; Benim Evim Programı, 7 Nisan 2015.

 

Ünal F. C., Demir, Y. (2021). Augmented Reality Supported Model for the Use of Local Data in Architectural Design. Interaction Design and Architecture(s) - IxD&A Journal, N.48, 50-74. (Indexed in: Scopus, ESCI, Web of Science, DOAJ).

Ünal F. C., Demir, Y. (2020). Local Data: A New Approach to Data in Architecture. A/Z : ITU journal of Faculty of Architecture, 17(1), 13-23. Doi: 10.5505/itujfa.2019.45220 (Indexed in: Avery Index to Architectural Periodicals, DAAI, DOAJ, ICONDA, Scopus).

Ünal F. C., Demir, Y. (2018). Location Based Data Representation through Augmented Reality in Architectural Design. International Journal of Architectural Research, 12(3), 228-245. Doi: http://dx.doi.org/10.26687/archnet-ijar.v12i3.1675 (Indexed in: Avery Index to Architectural Periodicals, CNKI, DOAJ, EBSCO, ProQuest, Scopus, Web of Science).

Sevinç Kayıhan K., Özçelik Güney S., Ünal F. C. (2018). Biophilia as the Main Design Question in the Architectural Design Studio Teaching. MEGARON / Yıldız Technical University, Faculty of Architecture E- Journal, 13(1), 1-12. Doi: 10.5505/MEGARON.2017.5926545220 (Indexed in: Avery Index to Architectural Periodicals, ESCI, DOAJ, EBSCO, Web of Science)

Özyılmaz Küçükyağcı P., Ünal F. C., Karaman Öztaş S. (2017). The Barrier Free Design Facilities for Wheelchair Users in Gebze Technical University Campus. Ecology, Planning and Design, St. Kliment Ohridski University Press, 152-160. ISBN:978-954-07-4270-0.

Ünal F. C., Demir, Y. (2020). The Presentation of Local Data on Site through Augmented Reality. The 54th International Conference of the Architectural Science Association (ANZAScA) 2020, Auckland University of Technology, 1175-1182.

Karadağ D., Ünal F. C. (2020). Temel Tasarım Derslerinde Algoritmik Düşünce Egzersizlerinin Yaratıcılığa Etkisi. XIV. Mimarlıkta Sayısal Tasarım Ulusal Sempozyumu, 166-173.

Ünal F. C. (2017). Kentsel Tasarım Yarışmalarında Ölçeksel ve Mesleki Farklılıklara Bağlı Ortak Çalışma Ortamı. Yarışmalar ve Mimarlık Sempozyumu 2016, 36-44.

Ünal F. C., Özyılmaz Küçükyağcı P. (2017). Pratiğin Mimarlık Eğitimindeki Yeri: Bütünleştirici Eğitim Örnekleri Üzerinden Bakış. 2. Uluslararası Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Kongresi, 533-534.

Boyacıoğlu C., Ünal F. C. (2016). Finding The Right Role for Virtual in Architecture. Deleuze Studies Conference Rome 2016, Università degli Studi Roma Tre, 44.

Ünal F. C. (2014). Use of Augmented Reality Technologies in Architectural Guide The Evaluation on Eindhoven City. CAADRIA 2014 The 19th International Conference on Computer- Aided Architectural Design Research in Asia, Kyoto Institute of Technology, 915-916.

Ünal F. C. (2013). Tasarım Sürecinin Saydamlaştırılmasında Hesaplamalı Tasarım Yöntemlerinin Kullanılması. VII. Mimarlıkta Sayısal Tasarım Ulusal Sempozyumu, Sayısal Tasarım Entropi Yaratıcılık, 39-45.

Özyılmaz Küçükyağcı P., Ünal F. C., Karaman Öztaş S. (2017). The Barrier Free Design Facilities for Wheelchair Users in Gebze Technical University Campus. Ecology, Planning and Design, St. Kliment Ohridski University Press, 152-160. ISBN:978-954-07-4270-0.

 

Valeri, Moira. “Recycle as architectural cre-[a]ctive strategy”. In A. Aksamija, J. Haymaker, A. Aminmansour (ed.), Future of Architectural Research, proceedings of the ARCC 2015 Conference – Architectural Research Centers Consortium. Chicago: Perkins+Will Chicago, 2015 (Worldcat).

Valeri, Moira “LOW COAST. The inter-city bus network in the southwest Turkish coast as a device of urban transformation”. In M. Gausa, M. Ricci,  Med.Net.Rep.0.2. Trento: ListLab, 2014.

Valeri, Moira and Sungur, Ceyda. “Learning from Gezi Park”. In Monograph.itR.E.D.S. Rome Ecological Design Symposium, no. 5. Trento: ListLab, 2013.

Valeri, Moira. “Istanbul”. In (ed.) A. Ferlenga, M. Biraghi, B. Albrecht, L’architettura del Mondo. Infrastrutture, mobilità, nuovi paesaggi / Architecture of the world. Infrastructires, mobility, new landscapes. Bologna:  Editrice Compositori, 2012.

Valeri, Moira “ L’allestimento della mostra VILLARD TEN” [VILLARD TEN: the exhibition]. In R. Simone (ed.). Messina 08-08 ricostruzioni. Rome: Aracne, 2012.

Valeri, Moira. “Gli aeroporti nel sistema infrastrutturale adriatico” [Airports in the adriatic infrastructural system].  In P. Ciorra, F. De Maio (ed.).  Piccoli aeroporti. Infrastruttura, città e paesaggio nel territorio italiano / Small airports. Infrastructure, city and landscape. Venice: Marsilio, 2008.

Valeri, Moira “Monopoly game over? Not yet”. In P. Ciorra, L. Coccia, M. D’Annuntiis (ed.). New York. The unstable sameness. Macerata: Quodlibet, 2008.

Valeri, Moira. “Bam. Borgi Alti di Mare”.In Progetti, no. 24, 2008.

Valeri, Moira “New New York. A view from the roofs”.In Spazio Ricerca, no.8, Roma: Edizioni Kappa, 2007

Valeri, Moira and Scalco, Teresita (ed.). Istanbul. Ritratti di città / Istanbul. Portraits of cities. Siracusa: LetteraVentidue, 2015.

Valeri, Moira and P. Ciorra, R. Coppari, C.M. Ferrara, E. Marcotullio (ed.). Scenari urbani. Progetti per Ancona / Urban scenarios. Projects for Ancona. Rome: Edilstampa, 2006.

Valeri, Moira and P. Ciorra, N. Santarell.  PubliCity. Techniques for the survival of public space. Florence: Alinea, 2004.

 

İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ

 

TURAN, T. ve ERÇEVİK SÖNMEZ, B. (2021). Duvar Resimlerinin Mimari Mekânlar Bağlamında Analizi. Journal of Architectural Sciences and Applications, 6 (1): 288-300. DOI: 10.30785/mbud.821836

GÜNDÜZLÜ, E, ERÇEVİK SÖNMEZ, B. (2021). İç Mekân Tasarımında Özgünlük ve Konsept: Özgün ve Özgün Olmayan Mekânların Karşılaştırılması. Sanat ve Tasarım Dergisi, (27): 243-267.

ERÇEVİK SÖNMEZ, B. (2020). Different Educational Approaches in Design Studio. ICONARP International Journal of Architecture and Planning, 8 (2): 720–744. DOI: 10.15320/ICONARP.2020.134

ERÇEVİK SÖNMEZ, B. (2020). A Research on Urban Identity: Sample of Kadıköy District.  Journal of Contemporary Urban Affairs, 4(2): 27-38. https://doi.org/10.25034/ijcua.2020.v4n1-3 

ERÇEVİK SÖNMEZ, B. ve ERİNSEL ÖNDER D. (2019), The Influence of GPS-Based Navigation Systems on Perception and Image Formation: A Case Study in Urban Environments, Cities, 86 (March) :102-122, doi:10.1016/j.cities.2018.12.018

ERÇEVİK SÖNMEZ, B. (2018). “Intelligent Buildings – Intelligent Systems”, Innovative Approaches in Architecture, Planning and Design, (ed. L. G. KAYA, Ş. A. DÖNMEZ, N. ABBASOV), Ankara: Gece Kitaplığı / Gece Publishing, s. 42-57, ISBN: 978-605-288-801-8.

ERÇEVİK SÖNMEZ, B. (2018). “Borders In Terms Of Spatial Enclosure and Connection” IV. INES International Academic Research Congress (INES - 2018), 30 Ekim-03 Kasım 2018, Alanya, Türkiye

ERÇEVİK SÖNMEZ, B. (2018). “Concept Development in the Interior Design Studio”, 4th International Conference on New Trends in Architecture and Interior Design, 11-13 Mayıs 2018, St. Petersburg, Rusya.

ERÇEVİK SÖNMEZ, B. ve ERİNSEL ÖNDER D. (2015), “Bir Tasarım Ölçütü Olarak Yön Bulma Kavramı: Tanımlar ve Tartışmalar”, Megaron Üniversite Dergisi, 10(3):355-364, doi: 10.5505/MEGARON.2015.89421, E-ISSN 1309-6915.

ÜNSAL GÜLMEZ N., ŞAHİN M., TURAN Ö., KAÇEL E. ve ERÇEVİK B. (2014). “Restriction Of The Unristricted”, International Conference Unspoken Issues in Architectural Education, Eastern Mediterranean University (EMU), Famagusta, North Cyprus.

ERÇEVİK, B. ve ÖNAL, F. (2012). “An Assessment of the Use of University Social Spaces Based On Student Opinions”, International Journal of Arts & Sciences (IJAS) Mediterranean Conference for Academic Disciplines, University of Malta, Malta.

ERÇEVİK, B. ve ÖNAL, F. (2011), “Üniversite Kampüs Sistemlerinde Sosyal Mekan Kullanımları”, Yıldız Teknik Üniversitesi, Megaron Üniversite Dergisi, E-ISSN: 1309-6915, 6(3):151-161.

ERÇEVİK, B. ve ÇOLPAN ERKAN, N. (2011), “Semt Pazarları: Kent Mekânı İçinde Geçici Sosyal Çevre Algısının Kartal Semt Pazarı Örneği Üzerinden İncelenmesi”, I. Çevre Tasarım Kongresi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.

 

Çelik, G., 2021. “Tarihi Yarımada’nın Tanzimat Dönemi’ndeki Değişimi”, tarih çevresi, Haziran 2021, ISSN: 1303-3876, 39-55.

Çelik, G., 2019. “Tanzimat Dönemi’nde Kimlik İnşa Sürecinin Kentsel Çevreye Yansıması: Tarihi Yarımada Örneği”, Mekânlar / Zamanlar / İnsanlar: Kimlik, Aidiyet ve Mimarlık Tarihi, Çağla Caner Yüksel, Ceren Katipoğlu Özmen (derleyenler), ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları, ISBN: 978-975-429-394-4, Ankara, 1. Baskı, 47-63.

Çelik, G., 2018. “İstanbul Suriçi’nde Şehremaneti Binaları,” Osmanlı’da Mimari, Sanat ve Yemek Kültürü, Mahya Yayıncılık, ed. M. B. Zülfikar Aydın & Ravza Aydın, ISBN: 978-605-5222-55-0, İstanbul, 1. Baskı, 89-110.

Çelik, G., 2012. “Yarı Açık ve Açık Mekan Kavramı Bağlamında Geleneksel Midyat Evlerinde Biçim Grameri”, Keşf-i Kadim: Matiate’tan Midyat’a, Uluslararası Midyat Sempozyumu, 7-9 Ekim 2011, Mardin Artuklu Üniversitesi, Sempozyum Bildirileri, ISBN: 978-605-4202-03-4, Mardin, 1049-1064.

Çelik, G., 2011. “Tarihi Yarımada ve Tanzimat Dönemi’nde Ulaşım: Cadde ve Sokakların Yeniden Yapılandırılmasının Mimari Bütüne Etkileri”, Uluslararası Osmanlı Öncesi ve Osmanlı Tarihi Çalışmaları 6. Ara Dönem Sempozyumu (CIEPO), 14-16 Nisan 2011, Uşak Üniversitesi, Bildiriler Kitabı, Uşak İli Kalkınma Vakfı Yayını, 1. cilt, ISBN: 978-975-01264-6-8, Uşak, 395-409. 

Çelik, G., 2010. “Dini Yapıda Mimari Tasvir Geleneği Bağlamında Anadolu-Balkan Kültür Ortaklığı”, Uluslararası Balkanlarda Türk Varlığı Sempozyumu II, 13-15 Mayıs 2010, Celal Bayar Üniversitesi, Manisa Yöresi Türk Tarih ve Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi, Sempozyum Bildiri Metinleri, 1. cilt, ISBN: 978-975-8628-13-1, Manisa, 324-339.

Çelik, G., 2014. “19. Yüzyılda İdari Değişimin Odak Noktası Olarak Bâbıâli Binası,” Papers presented at the 20th CIÉPO Symposium, Rethymno, 27 June - 1 July 2012, ISBN: 978-960-93-6188-0, 990-1006.

Çelik, G., 2013. “İstanbul Tarihi Yarımadası’nda Tanzimat Döneminin Kâgir Konakları,” İstanbul Araştırmaları Yıllığı / Annual of İstanbul Studies, Sayı:2, İstanbul Araştırma Enstitüsü Yayınları, ISSN: 2147-2068, İstanbul, Ekim 2013, 141-155.

Çelik, G., 2010. “Tanzimat Döneminde Tarihî Yarımada: Tercihler, Yaklaşımlar, Görünümler,” Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, Cilt: 8, Sayı:16, ISSN: 1303-9369, İstanbul, 227-258.

Çelik, G., 2009. “Architectural Reflections Of Political Authority During The Tanzimat Era,” Istanbuler Mitteilungen, sayı: 59, ISSN: 0341-9142, Tübingen, 431-452.

Çelik, G. ve Kuban, Z.,  2009. “İstanbul Tarihi Yarımadası’nda Tanzimat Dönemi İdari Yapıları,” itüdergisi/a, cilt 8, sayı 1, ISSN: 1303-7005, İstanbul, Mart 2009, 67-80.

Çelik, G. (yay. haz.), 2016. Geç Osmanlı Döneminde Sanat Mimarlık ve Kültür Karşılaşmaları, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları,  ISBN: 978-605-332-721-9, İstanbul.

Çelik, G., 2015. “Sultan Abdülmecid’in İstanbul’da Yaptırdığı Camiler,” Nakş-ı İstanbul - Ortaköy Büyük Mecidiye Camii, ed.Ahmet Uçar, Gürsoy Grup, ISBN:978-605-396-304-2, İstanbul, 121-153.

Çelik, G., 2014. “Ortaköy Sahilindeki Saraylar ve Yalılar,” Büyük Mecidiye Camii ve Ortaköy, ed.M. Baha Tanman, Kuveyt Türk, ISBN: 978-605-63459-2-0, İstanbul, 150-197.

Çelik, G., 2012. “Prens Mehmet Ali Hasan Köşkü (Atlı Köşk), Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi, Emirgân,” Değişen Zamanların Mimarı Edoardo De Nari (1874-1954), ed. M. Baha Tanman, İstanbul Araştırma Enstitüsü Yayınları, ISBN: 978-605-4642-09-0, İstanbul, 182-193.

Çelik, G., 2011. “Kavalalı Mehmed Ali Paşa Hanedanı'nın İstanbul'daki Mimari İzleri-Sivil Yapılar,” Nil Kıyısından Boğaziçi'ne Kavalalı Mehmed Ali Paşa Hanedanı'nın İstanbul'daki İzleri, ed. M. Baha Tanman, İstanbul Araştırma Enstitüsü Yayınları, ISBN: 978-975-9123-95-6, İstanbul,  143-215.

Çelik, G., 2000. ”Sultan Abdülmecid Camileri ve Süslemeleri, Sanat Tarihi Defterleri, 7, Ege Yayınları, ISBN: 975-807-066-5, İstanbul,  67-129.

 

ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI BÖLÜMÜ

 

Başar A., E. Yetkin, Z. M. Barut, European Conference on Science, Art & Culture (ECSAC), “Üniversite- Sanayi İşbirliği Örnek Olay Çalışması; MAN A.Ş. ve Yeditepe Üniversitesi İşbirliğinde Otobüs Koltuğu ve Sürücü Çevresi Tasarımı Projesi”, s.313-320, Gece Kitaplığı, 1. Baskı  Eylül 2018, ISBN:978-605-288-553-6

Başar A., P. Cartier, Nesneyi Okumak: Deciphering The Object, Bölüm adı:( Yıldız Porcelain” Changing context of everyday objects and new areas of use, Turkish Design History Society, Reading the artifact (2012)., Yasar Üniversitesi, p. 245-253 Editör:Tevfik Balcıgolu, Basım sayısı:1, ISBN: 978-975-633-9.

Başar A., 2nd European Conference on Science, Art & Culture (ECSAC 2018) kapsamında  Toplumsal Değişim ve Teknolojik İnovasyonun Tasarım Eğitimindeki Etkileri; Tasarım Eğitiminin Geleceği” 19- 22 Nisan  tarihleri arasında ECSAC 2018, Antalya, s. 148. ISBN: 978-605-288-354-9.

Başar, A. “SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞE KATKI SAĞLAYACAK KENTSEL DONATI ELEMANLARI / BEŞİKTAŞ” Ulusal Üniversiteler arası Konferans, Çalıştay ve Sergi, İstanbul Ticaret Üniversitesi Kentsel Donatı Elemanları Tasarımı ve Sürdürülebilirlik” 21-25 Ekim 2016

Başar, A. 5T Turkish Design History Society Meetings, “Design and Resistance”, ‘A product tahat became a symbol of Protest: Shoes’, Yaşar University, Izmir, 15-16 May 2014.

Başar, A.G.,  “ “Diversity of Industrial Design Education in Turkey and Future Prospects”, Procedia-Social and Behavioral Sciences, Volume 15, 2011, Pages 981-987, 3.rd World Conference on Educational        Sciences 2011

Başar, A.G.,  “4T, Museum Factory “Yıldız Porcelain” Changing context of everyday objects and new areas of use, Design History Society of Turkey, Reading the artifact,  İzmir Economy University

Başar, A.G., 4.Ulusal Tasarım Kongresi – “Tasarım veya Kriz’ konferansı dahilinde “4.Ulusal Tasarım Kongresi : Tasarım veya Kriz Bildiri Kitabı” bildiri kitapcığındaki ‘Türk Ayakkabı Sektöründeki Rekabet Gücünün İtalyan Ayakkabı Sektörünün Rekabet Stratejileri Üzerinden Analiz Edilmesi’, 61-74 pp., İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, Ekim 2009, ISBN:978-975-561-360-4

Başar, A.G.,  “ ‘Türk Ayakkabı Sektöründeki Rekabet Gücünün İtalyan Ayakkabı Sektörünün Rekabet Stratejileri Üzerinden Analiz Edilmesi’ Kongre bildiri kitabı, İstanbul, 8-9 Ekim 2009

Başar, A.G., Orlandi A. C., ICOVACS 2008 - International Conference on Value Chain Sustainability’, konferansı dahilinde Proceedings of “ Integrating Design, Logistics and Branding for Sustainable Value Creation” bildiri kitapcığındaki ‘IKEA and the flat-pack concept’, 99-108 pp., Kasım 2008.IUE Publications No. IUE-026, ISBN:978-975-8789-25-2

Başar, A.G.,  “ ‘IKEA and the flat-pack concept’, Kongre bildiri kitabı , İzmir, 12–14 Kasım 2008

 

KENTSEL TASARIM VE PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ

 

Ata, C., (1990). Ladin Picea orientalis L Link kültürlerinde gübreleme araştırmaları. Doğa, 15(3), 281 298. 

Ata, C., (1989). Silvicultural characteristics of Abies eui trojani Ash Sin And growth relationships between Pinus nigra Arn var pallasiana End and Abies equi trojani in mixed natural Forests of Turkey. Forestry, 62(3), 285-296. 

Ata, C., (1987). Commonwealth Forestry Review Oxford University. Commonwealth Forestry Review, 66(3), 223-238. 

Ata, C., Fast growing natural fir hybrides in the west of Turkey. INRA, 1(1), 9 

Ata, C., Regeneration problems of mixed stands of forest in Turkey. IUFRO, 6(6), 10 

Ata, C., Multiple use of land by growing alder Alnus glutinosa L Gaertn subsp Barbata C A Mey Yalt in hazel Corylus spp plantations. Norwegian Journal of Agricultural Science, 1(8), 17- 23. 

Ata, C., Regeneration problems of mixed stands of forest in Turkey. IUFRO, 1(6), 21-35.

Ata, C., Trees and Shrubs (2020)., Yeditepe Üniversitesi Yayınları, Editör:Sözer Ceylan, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 230, ISBN:9789753071123, İngilizce(Bilimsel Kitap)

Ata, C., Peyzaj Bakım Teknikleri (2019)., Yeditepe Yayınevi, Basım sayısı:1, ISBN:978-975- 307-096-6, Türkçe (Bilimsel Kitap)

Ata, C., Enzyklopadie der Holzgewasche 1 Erg Lfg 3 95 P 1 10 Landsberg am Lech Ecomed Germany (1995)., Enzyklopadie der Holzgewasche, 1, Erg.Lfg.3/95, P 1-10, Landsberg am Lech , Ecomed, Germany., Sayfa Sayısı 10, Almanca

Ata, C., Silvikültür I (1992), KTÜ Orman Fak. Yayını, Sayfa Sayısı 132, Türkçe,

Ata, C., Silvikültür II (1992), KTÜ Orman Fak. Yayını, Sayfa Sayısı 237, Türkçe

Ata, C., (2014). Ladin Kayın Karışık Mescerelerinde Gençleştirme Esasları. KTÜ Orman Fakültesi dergisi, 7(1), 124-138. 

Ata, C., (2014). Ülkemizde Karışık Mescerelerin Gençleştirme Sorunları. KTÜ Orman Fakültesi dergisi, 10(1), 41-50. 

Ata, C., YAHYAOĞLU Z, ATASOY H (2014). Doğu Ladininde Fidanlık Fidan Depolama ve Fidan Morfolojisi. KTÜ Orman Fakültesi dergisi, 6(2), 394-406. 

Ata, C., (1985). Orman fidanlıklarında yabancı otlarla kimyasal savaşım. Doğa Bilim Dergisi, 9(3), 9-15. 

Ata, C., (1981). Çataldağ Göknarı. İÜ Orman Fakültesi dergisi, 31(1), 128-154. 

Ata, C., (1981). Doğal ve Yapay Gençleştirmenin Koşulları. KTÜ Orman Fakültesi dergisi, 4(1), 80-97. 

Ata, C., (1980). Tüplü Fidan Üretimi. KTÜ Orman Fakültesi Dergisi, 3(3), 275-282. 

Ata, C., (1980). Fidanlıklarda Soğuk Hava Depoları. KTÜ Orman Fakültesi Dergisi, 3(2), 246-274. 

Ata, C., (1979). Kazdağı Göknarı Abies equi trojani Ash Sin nın Botanik Ekolojik ve Silvikültürel Özellikleri. KTÜ Orman Fakültesi dergisi, 2(2), 15-29. 

Ata, C., (1978). Ladin Ormanlarının Bugünkü Durumu ve Uygun İşletme Şekilleri. Orman Mühendisliği Dergisi, 1(3), 31-37. 

Ata, C., (1978). Fidanlıklarda Otla Mücadele. KTÜ Orman Fakültesi dergisi, 1(1), 40-49.

Ata, C., (2019). Arboretumlara Genel Bakış. Ulusal Botanik Bahçeleri Arboretumlar Herbaryumlar

Botanik Müzeleri Çalıştayı (Tam Metin Bildiri/Davetli Konuşmacı)

Ata, C., (2019). Orman Nedir. Antropoloji Derneği Orman Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/Davetli Konuşmacı)

Ata, C., (2019). Kent İçi Yollarda Bakım Çalışmalarının Değerlendirilmesi. Flower Show PMO İstanbul Şubesi Paneli (Özet Bildiri/Davetli Konuşmacı)

Ata, C., (2020). Peyzaj Mimarlığına Işık Tutanlar. Peyzaj Mimarlığına Işık Tutanlar Canlı Yayın Dizisi (Özet Bildiri/Davetli Konuşmacı)

Ata, C., Karışık Ormanlarda Doğal Gençleştirmenin Planlanması Esasları. Orm.Arş.Der.Cilt 35, 35(1), 7-26. (Tam Metin Bildiri/)

Ata, C., Kazdağı Ormanlarında Karaçam Pinus nigra ve Kazdağı Göknarı Abies equi trojani türlerine görülen gaz zararları . Bilimsel Teknik Çevre Kongresi, S.1-6, İzmir, 88(4), 1-6. (Tam Metin Bildiri/)

Ata, C., Ülkemiz Ormanlarında Uygulanabilir Gençleştirme Yöntemleri ve Bunların Amenajman Planı Yapımına etkileri . Ormn.Gn. Müd. Yayını, 1(1), 59-68. (Tam Metin Bildiri/)

Ata, C., Silvikültür Planları Türkiye de Orman İşletmeciliğinin Gelişimi Sempozyumu. TMMOB Or.Müh.Odası yayını, 1(1), 85-93. (Tam Metin Bildiri/)

Ata, C., İngiltere Almanya Sovyetler Birliği ve Türkiye de Ladin Ormanlarında gençleştirme yöntemleri. Orman Bakanlığı Teknik Bülten, 18(69), 17-40. (Tam Metin Bildiri/)

Ata, C., Kent ağaçlandırmaları ve Belediye ormanları. Kent Ağaçlandırmaları ve İstanbul Örneği, 1(1), 10-11. (Tam Metin Bildiri/)

 

ÖZDEMİR D., and Selçuk, İ.  “From pedestrianisation to commercial gentrification: the case of Kadıköy in Istanbul”, Cities, 65, pp. 10-23. (2017)  (SSCI)

ÖZDEMİR D.,. “The role of the public sector in the provision of housing supply in Turkey: 1950-2009”, International Journal of Urban and Regional Research, 35(6), pp.1099-1117. (2011) (SSCI) –

ÖZDEMİR D., “Strategic choice for Istanbul: a domestic or international orientation for logistics”, Cities 27(3), pp. 154-163. (2010)  (SSCI)

ÖZDEMİR D.,and Darby, J.  “One less barrier to Foreign Direct Investment in Turkey? Linkages between manufacturing and logistics operations in Istanbul and the Marmara Region”, European Urban and Regional Studies 16(1), pp. 87-99. (2009)  (SSCI)

ÖZDEMİR D.,“The Distribution of Foreign Direct Investments in the Service Sector in Istanbul”, Cities 19(4), pp. 249-259. (2002)  (SSCI)

ÖZDEMİR D., “Analysing the Concept of Place Attachment in The Context of Spatial Factors: Kuzguncuk, Istanbul”, ICONARCH-III - International Congress of Architecture, Memory of Place in Architecture and Planning, 11-13 May, 2017, Konya, Bildiriler Kitabı, (2017) s.231-240. ISBN: 978-975-448-217-1, (Tuğçe Özata ile birlikte)

Darby (Özdemir), D., “Galata Bridge as a Physical and Social Construct in the Collective Memory of Istanbul Residents”, BRIDGE: The Heritage of Connecting Places and Cultures”, Ironbridge International Institute for Cultural Heritage ve  Ironbridge Gorge Museum Trust işbirliği ile düzenlenen konferans,  Ironbridge Gorge World Heritage Site, Telford, 6-10 Temmuz 2017, İngiltere.

ÖZDEMİR D., “Environmental Concerns and Sustainable Transport Systems in the European Union and Turkey”, Ecological Agenda: The Pursuit for Global Transformation , Semra Atabay ve Zeynep Kaçmaz (editörler), YTÜ Library and Documentation Centre,  s.74-86, Istanbul (2011)   (ISBN: 978-975-461-481-7) – (Dr.James Darby ile birlikte) 

ÖZDEMİR D.,“The Developments in the Central Business District of Istanbul in the 1990s” , 27-31 Ağustos 2002, 42. ERSA (European Regional Science Association) Kongresi,  Dortmund - Almanya. (CD olarak basılmıştır) (2002) http://www.raumplanung.uni-dortmund.de/rwp/ersa2002/cd-rom/index.html

ÖZDEMİR D.,Fikirtepe'de 'Piyasanın Görünmez Eli'ne Kamu Sektörünün Görünür Müdahalesi”, Mimarlık, Sayı.389, Mayıs-Haziran, s. 53-58. (2016) (Dinçer Aydın ile birlikte)

Darby, D., “Denizli Gazi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı Yayalaştırma Düzenlemesinin sosyo-ekonomik ve Mekansal Sonuçları, Mimarlık, Sayı.384, s.51-56. (2015) (İrem Selçuk ile birlikte)

ÖZDEMİR D., “Tarihi Kent Merkezlerinin Yaya-eksenli Olarak Yeniden Canlandırılması: Almanya Koblenz Örneği”, Mimarlık, Sayı.379, s.41-47. (2014) (Soner Şahin ile birlikte)

ÖZDEMİR D., “Kamusal Alanın Özelleştirilmesinde Yeni Bir Araç Olarak İş Geliştirme Bölgeleri: Talimhane Nasıl Dönüşüyor?”,  Mimarlık. No:366,  pp. 30-34. (2012)  (Dicle Kızıldere ile birlikte) 

ÖZDEMİR D., 1980’lerden Günümüze Kentsel Dönüşümün Değişen İçeriği, Mühendislikte, Mimarlıkta ve Planlamada Ölçü, Mart sayısı, Sayfa 78-82. TMMOB (2007).

ÖZDEMİR D., “ Ortaçağın ‘Yeni Kenti’: Kuzey Galler’den İki Örnek,” Kent Gündemi, Sayı.7, Sayfa 12-15, (2006).   (James Darby ile birlikte)

ÖZDEMİR D., Kentsel Dönüşümde Avrupa deneyimi: Kuram ve Uygulamaya İlişkin bir Değerlendirme, Ege Mimarlık, Sayı 53,  Sayfa 22-29, (2005) (Pelin Pınar Özden ve Sırma Turgut ile birlikte)

ÖZDEMİR D., Kent merkezinde kültür eksenli bir dönüşüm projesi: Temple Bar, Dublin, Arredamento Mimarlık, Mart, Sayfa 98-105, (2005).

ÖZDEMİR D.,1980 Sonrasında Kamu-Özel Sektör Ortaklıkları ve Birlikte Yönetim, Kent Gündemi, sayı. 6, Sayfa 51-58, (2004). 

ÖZDEMİR D., Yabancı Sermayenin İstanbul Haritası, İstanbul Dergisi, sayı 35, Sayfa 96-104, (2000).

ÖZDEMİR D., Kentsel Yenileme Projelerinin Oluşturulmasında Devlet Politikaları ve Kamu-Özel Sektör İlişkilerine İki Farklı Yaklaşım: Paris-Londra, Ege Mimarlık, sayı 26, Sayfa 32-36, (1998).

ÖZDEMİR D.,. (editörKentsel Dönüşümde Politika, Mevzuat, Uygulama: Avrupa  Deneyimi, İstanbul Uygulamaları, Nobel Yayınları: Ankara. ISBN: 978-605-395-379-1 (2010)- 

ÖZDEMİR D., “Giriş: Batı Avrupa’da Kentsel Dönüşüm Olgusunun Süreç İçinde Değişen Anlamları ve Türkiye Yansımaları”,  Kentsel Dönüşümde Politika, Mevzuat, Uygulama: Avrupa  Deneyimi, İstanbul Uygulamaları içinde D.Özdemir (ed.) Nobel Yayınları: Ankara, s. 1-31. (2010) 

ÖZDEMİR D.,, “Kültür  ve Turizm-eksenli Dönüşümde Süreç Yönetimi ve Katılım: Temple Bar, Dublin” , Kentsel Dönüşümde Politika, Mevzuat, Uygulama: Avrupa  Deneyimi, İstanbul Uygulamalarıiçinde D.Özdemir (ed.) Nobel Yayınları: Ankara, s.174-191. (2010) 

ÖZDEMİR D.,, “Konut Üretim sürecinde Türkiye ve Avrupa Birliği Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme ve TOKİ Uygulamaları”, Kentsel Dönüşümde Politika, Mevzuat, Uygulama: Avrupa  Deneyimi, İstanbul Uygulamaları içinde D.Özdemir (ed.) Nobel Yayınları: Ankara, s. 285-316 (2010)   (Dr. Oya Akın ile birlikte)

ÖZDEMİR D.,Kamu-Özel Sektör Ortaklıkları ve Yönetişim, Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar-II H. Özgür ve M. Kösecik (eds.), Nobel Yayınları,  Ankara, s.313-333  (2007).

ÖZDEMİR D., P. Özden  ve S. Turgut (editörler) “Uluslararası Kentsel Dönüşüm Uygulamaları Sempozyumu:  Küçükçekmece Belediyesi Atölye Çalışması İstanbul 2004 / Istanbul 2004 International Urban Regeneration  Symposium: Workshop of Küçükçekmece District”, İstanbul, 2005.  (ISBN 975-00234-0-4)

 

Korgavuş B. (2019). Ekolojik ve Sürdürülebilir Kentsel Tasarım Yaklaşımları. Uluslararası Tasarım ve Mühendislik Sempozyumu, 10-12 Ekim 2019, İzmir Demokrasi Üniversitesi, İzmir. Bildiri Kitabı ss. 54-56. ISBN: 978-605-69933-2-9'

İNAZ, Z., Korgavuş B. (2017). Sustainable Design of Refugee Camp and Settlement Areas.  21. Yüzyılda Uluslararası Göç Konferansı II, 10-11 Ekim 2017, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.

Korgavuş B. (2016). Erzurum Palandöken’in Kış Turizmi Açısından Değerlendirilmesi. IWCS 2016 Uluslararası Kış Kent Kentleri Sempozyumu, 10-12 Şubat 2016, Atatürk Üniversitesi, Erzurum. Bildiri Kitabı ss.1155-1170

Korgavuş B., ERSOY, M. (2015). Kadıköy İlçesi Kentsel Açık ve Yeşil Alanlarının Olası İstanbul Depreminde Yeterliliğinin İrdelenmesi. İBEES 2015 Uluslararası Burdur Deprem ve Çevre Sempozyumu, 7-9 Mayıs 2015, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur. Bildiri Kitabı ss. 398-408.

Korgavuş B., ERSOY, M. (2015). Tasarımda Sınırlayıcı Unsur Olarak Yeşil Kuşaklar. IX. Uluslararası Sinan Sempozyumu, 21-22 Nisan 2015, Trakya Üniversitesi, Edirne. Bildiri Kitabı ss. 161-168. ISBN: 978-975-374-180-4.

ATA, C., Korgavuş B. (2012). Climate Change and Its Upon Occurence of Natural Hybrid Firs. 14th International Fir Symposium 2012, Vol.12, Issue 3, p. 1-7.

KARAGÜLER, S., Korgavuş B. (2016). Metruk Yapılaşmanın Kent Üzerinde Oluşturduğu Sorunlar, Nedenleri ve Çözümleri. The Journal of Academic Social Science, Sayı 38, ss 202-227. ISSN: 2148-2489.

KARAGÜLER, S., Korgavuş B. (2015). Integration With The Town Principle In Residential Area Planning. International Journal of Advanced Research, Temmuz 2015, Cilt 3, Sayı 7, ss. 698-711. ISSN: 2320-5407.

Korgavuş B. (2014). Rize Merkez İlçesi Kültürel Peyzaj Alanlarındaki Zamansal Değişimin Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Belirlenmesi. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Cilt 15, Sayı 2, ss. 96-113. ISSN:2146-1880, e-ISSN: 2146-698X.

ATA, C., Korgavuş B. (2012). Climate Change and Its Upon Occurence of Natural Hybrid Firs. Kastamonu University Journal of Forestry Faculty IUFRO Special Issue, Cilt 12, Sayı 3, ss.1-7. ISSN: 1303-2399. e-ISSN 1309-4181.

Korgavuş B., İNAZ, Z. (2020). Kentsel Tasarımda Yeni Yaklaşımlar: Akıllı ve Ekolojik Kent Mobilyaları. İstanbul Yeşil Alanlar Çalıştayı, 5-6 Şubat 2020, İBB ve İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. İstanbul. Bildiri Kitabı ss.282-294. ISBN: 978-605-9492-58-4.

İNAZ, Z., Korgavuş B. (2020). Kentsel Tasarımda Pop-Up Çocuk Oyun Alanları. İstanbul Yeşil Alanlar Çalıştayı, 5-6 Şubat 2020, İBB ve İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. İstanbul. Bildiri Kitabı ss. 294-307. SBN: 978-605-9492-58-4.

KARAGÜLER, S., Korgavuş B. (2014). Geleceğin Kentlerine Yönelik Temel Kavramlar ve İlkeler. Geleceğin Şehri Sempozyumu, 24-25 Aralık 2014, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Esenler Belediyesi, İstanbul.  Bildiri Kitabı ss. 211-241. ISBN: 978-605-9917-05-6.

İNAZ, Z., Korgavuş B. (2018). Mülteci Kampları ve Yerleşim Alanlarında Sürdürülebilir Tasarım. Contemporary Research on Economic and Social Science (Conress) Journal, Yeditepe Üniversitesi İ.İ.B.F, Cilt 1, Sayı 2, ss. 103-122. ISSN 2587-1846. e-ISSN 2636-8153.

Korgavuş B. (2017). Erzurum Palandöken’in Kış Turizmi Açısından Değerlendirilmesi. Ata Planlama ve Tasarım Dergisi, Atatürk Üniversitesi, Cilt 1, Sayı 1, ss. 13-23.

KARAGÜLER, S., Korgavuş B. (2014). Kent Kimliğinin Kent Peyzajı Üzerinde Oluşturduğu Etkiler, Siluetler, Görünümler ve Dengeleri. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji, Cilt 2, Sayı 2, ss. 203-212. e-ISSN:2147-9526.

KARAGÜLER, S., Korgavuş B. Mimarlık Planlama ve Tasarım Alanında Teori ve Araştırmalar II (cilt 1), Bölüm Adı: Geleceğin Kent Tasarımının Oluşmasında Pandeminin Etkileri (2020)., Gece Kitaplığı Yayınevi. Editör: Doç. Dr. Sibel Demirarslan,  Basım Sayısı: 1, ss 101-130, ISBN  978-625-7702-95-9, Türkçe (Bilimsel Kitap). 

KARAGÜLER, S., Korgavuş B. Mimarlık Planlama ve Tasarım Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler (cilt 1), Bölüm Adı: Bina Dış Yüzeylerindeki Kentsel Peyzaja Yansıyan Görüntü Kirlilikleri (2021)., Gece Kitaplığı Yayınevi. Editör: Doç. Dr. H. Burçin Henden Şolt,  Basım Sayısı: 1, ss 1-23, ISBN  978-625-7342-71-1, Türkçe (Bilimsel Kitap).

 

Karakaş, P., 2019. Indicators of Naturalness and Landscape Preference, 2nd International Congress on Landscape Architecture Research (ICLAR), Abstract Book, Anatolia Science Academy, 23-24 August 2019, Istanbul. 

Kucukkaya, A.G., Karakaş, P., 2018. Remote Sensing and GIS Technologies in the Conservation of Cultural Heritage, International Conference on Innovative Engineering Applications, Conference Proceedings, 20-22 September 2018, Sivas Cumhuriyet University, Sivas.  

Balicka, J., Bihunova, M., Camilletti, P., Fetzer, E., Karakaş, P., et al., 2014. Rome’s Landscape, Section 4: Heritage and Identity. The Landscape of Ostia Antica, Editors: R. Stiles, S. Bouche-Pillon, M. Brinkhuijsen, J. de Vries, F. Di Carlo, E. Fetzer, H. Libbrecht, G. Maksymiuk, S. Meeres, F.M. Rodrigues, LE:NOTRE Institute, Wien, Austria, p. 245-267. ISBN: 978-90-820558-1-8

Karakaş, P., Şal, C., Güzelsoy, G., Erten, D., 2014. The Effects of Global Warming and Climate Change on Turkey, DAAD-German-Arab-Turkish Dialogue, Summer School Abstract Book, Istanbul, 2014.

Karakaş, P., 2014. Landscape Architecture Education in Turkey, LANDART ISTANBUL International Workshop Abstracts, 1-6 December 2014, Yeditepe University, Istanbul.

Karakaş, P., 2012. Environmental Impacts of Urbanization and Informal Settlements, Restructuring of Cities Symposium Proceedings, Urban Regeneration, 26-29 September 2012, Istanbul Technical University, Istanbul.

Karakaş, P., 2011. Aesthetic and Naturalness : a quest to find out people's preferences about urban green spaces, Ethics / Aesthetics, ECLAS Conference Abstracts, 7-10 September 2011, University of Sheffield, Sheffield.

Karakaş, P., Velioğlu, S., 2011. Peyzaj Mekanında Doğallık : Bir Değerlendirme Yaklaşımı, İstanbul Teknik Üniversitesi Dergisi, Seri:A, İstanbul.

Karakaş, P., 2010. An Ecodesign Approach to Landscape Design, 1st International GreenAge Symposium Proceedings, Green Cities, 6-8 December 2010, Mimar Sinan Fine Arts University, Istanbul. 

Karakaş, P., Yavuz, P., 2007. A Research About the Evaluation of the Playgrounds in Istanbul from Sustainability Perspective, Livable Environments & Architecture, Livenarch III Contextualism in Architecture 3rd International Congress Proceedings Volume II, 5-7 July 2007, Karadeniz Technical University, Trabzon.

Karagüler, S., Karakaş, P., 2007. Kent Planlamasında Üstlenilmesi Gereken Yetki Açısından Peyzaj Mimarlarının Rolü ve Önemi, Yerel Yönetimlerde "Dönüşüm" Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 17-19 Ekim 2007, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Ankara.

 

İNAN, Z.,2001.Biopark as a New Concept for 21st Century Zoo Design. Study, Conservation and    Utilization of Forest Resources. 3.Bilimsel Balkan Konferansı Bildiri Kitabı, 2-11 Ekim 2001,Sofya

İNAN, Z. and ÇAĞLAYAN, A.Y,2001. The Use of Signage in Urban Design: An Example of Historical Peninsula in  Istanbul. I. Uluslararası Kent Mobilyaları Sempozyumu. 9-11 Mayıs 2001.

İNAN, Z., The Planning of User Flows in Istanbul Groves for Sustainability in  Natural Structure. Rekreasyon ve Koruma Alanlarında Ziyaretçi Akışının İzlenmesi ve Yönetimi  Sempozyumu  30Ocak -02Şubat 2002, Viyana, Avusturya

İNAN, Z., Hayvanat Bahçelerinin Evrimi ve Doğa Bilimlerindeki Yeri. 1. Ulusal Doğa Tarihi Kongresi. Kırsal Çevre ve Ormancılık Derneği Yayınları, 2003.

İNAN, Z., Kullanıcıların Peyzaj Tercihlerinin Değerlendirilmesinde “Kullanıcı Katılımlı Fotoğraflama” Tekniği ve Peyzaj Mimarlığında Kullanımı. I.U.Orman Fakültesi Dergisi, B Serisi, 2007.

İNAN, Z., Kentsel Açık Alanların Kullanıcı Gereksinimlerine Göre Tasarımı. K.A.Ü. Artvin OrmanFakültesi Dergisi, Cilt 9, Sayı 12, 2008.

İNAN, Z.2010. The Past as Desirable:An Assessment of Cultural Landscape for the conservation of Traditional Settlements. ECLAS Conference. Cultural Landscapes.29 Eylul-2 Ekim 2010. Taşkışla, İstanbul

İNAN, Z. 2011. Stormwater Management and Heat Reduction Effect of Green Roofs In Urban Envıronment. COAST 2011Meeting. FP 0601Cost Action: Forest Management and the Water Cyle. Antalya, Türkiye

İNAN, Z. İnan, M., Serengil, Y. 2014. “Landscape of Vulnerability: Forest Cover Change and Fragmentation in Istanbul, Turkey”IUFRO 2014 Dünya Ormancılık Kongresi. 5-11 Ekim 2014, Salt Lake City, Utah A.B.D. (Poster)

REES, Y.& MAY, P.,2002. Su Bahçeleri Tasarım Kitabı, Yapı Endüstri Merkezi Yayınları. Translations:  Derya Nüket Özer, Zerrin Özsüle İNAN, Necmi Aksoy

İNAN, Z. Kır ile Kent Arasında Bir Yer: Değirmendere. Gölcük Belediyesi Vizyon 2023 Kültür Yayınları Serisi 5, 2015.

İnan, Z., 2012-2014. Kocaeli Değirmendere Beldesinin Tarihi ve Kültürel Açıdan Önemli Olan Doğal ve Yapısal Elemanlarının Rekonstrüksiyonu ve Sürdürülebilirliği İçin Bir Model Önerisi, Diğer Kamu Kuruluşları Projesi  (Kösten E. Y.,Türkmenoğlu Bayraktar N., Çağlayan Kaptanoğlu A.Y,Ulus A., Öztekin D.ve Filiz E. ile birlikte)

İnan Z., 2017. Sustainable Design of Refugee Camping and Settlement Area,21. Yüzyılda Uluslararası Göç Konferansı, 10.10.2017 (Korgavuş B. ile birlikte)

İnan Z., 2018. Mülteci Kampları ve Yerleşim Alanlarında Sürdürülebilir Tasarım. Contemporary Research on Economic and Social Science (Conress) Journal (Korgavuş B. ile birlikte)

İnan, Z.,2020. Sürdürülebilir Kentler için Griden Yeşile Otopark Tasarımı, PEYZAJ - Eğitim, Bilim, Kültür ve Sanat Dergisi

İnan Z.,2020. Kentsel Tasarımda Yeni Yaklaşımlar: Akıllı ve Ekolojik Kent Mobilyaları, İstanbul Yeşil Alanlar Çalıştayı, 5Mayıs 2020 (Korgavuş B. ile birlikte)

İnan Z., 2020. Kentsel Tasarımda Pop-up Çocuk Oyun Alanları. İstanbul Yeşil Alanlar Çalıştayı, 5Mayıs 2020 (Korgavuş B. ile birlikte)