FACULTY OF ARCHITECTURE - PUBLICATIONS

 

DEPARMENT OF ARCHITECTURE

 

Baba, E.C. , The Loft Concept and Its Projection in Istanbul, International Journal of Academic Research, 2014, 6(6), 134-151.

Baba, E.C,  Representation of Loft in Istanbul, Academic Research International, 2015,  1(6), 15-34.

Baba, E.C.,  Loftun NewYork’lu Kökenleri, Arkitekt, 2015, 525, 26-36.

Baba, E.C., Deliberate Refusal of the Local, Mandatory Modernization: Turkish Cubism, 2015, ARCHDesign’15 Conference, 139-150.

Baba, E.C. , The Isolation and Exclusion of the Poor During the Urban Transformation in Istanbul, 2015, INTCESS Conference, 70-80.

Baba, E.C. , Tasarım Süreçlerinde Katılımcı Yaklaşımlara Dair Bir Değerlendirme: İstanbul Levent Bölgesinde Alan Çalışması, Tasarım-Kuram, 6(9-10), 21-53.

 

Kucukkaya, G. , “Photogrammetry and remote sensing in Archeology”, Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, volume 88, issue 1-3, year 2004, pp. 83 – 88.

Kucukkaya, G.,  “Kundekari in Turkish-Ottoman Arts, Arts of Asia, Vol.33, Number 3, May-June 2003, pp.129-136. http://www.artsofasianet.com/backissues/back_issues/33/iss33may_jun.htm

Kucukkaya, G., , Taş Koruma Teknolojisi, 2004, 2014

Yıldız, R., Senlier, N., Salihoğlu, T:, (2014) “Evaluation of Liveability in Residential Environments in the Scope of Sustainable Urbanisation”, Urban and Urbanisation, St. Kliment University Press, Pages 105- 125 (ISBN:978-954-07-3772-0) (Book chapter)

Senlier, N., Ozturk, G., (2011), "Investigation of Fragility to Estimate Tourism
Pressure", Journal of Coastal Research; Special Issue, No 61, Pages 217-221 (SCI-Science Citation Index)

Senlier, N., Salihoğlu, T., Yıldız, R.,(2011) “A Comparative Investigation of Spatial Organization ; Industrial Location Interaction in Context of the Automotive Industry”, Gazi University Journal of Science.160;24(3), pages 637-646 (Scopus, Compendex/Engineering index, Ebsco)

Senlier, N., Yıldız, R. and Aktaş, E. D., (2009), “A Perception Survey for the Evaluation of Urban Quality of Life in Kocaeli and Comparing the Life Satisfaction with the European Cities”, Social Indicators Research, Vol. 94, No.2, pages 213-226. (SSCI- Social Science Citation Index).

Senlier, N.,Ozturk, G., Yıldız, R., (2009), “Investigation of Tourism Area Life Cycle Model in Lara Coastal Development”, MEDCOAST 09, Proceedings of the 9th. International Conference on the Mediterranean Coastal Environment, Sochi, RUSSIA. Volume1; pages : 381-392 (ISI Thomson, Ebsco, Scopus)

Senlier, N., Salihoglu, T.,Yıldız, R., (2007), "Life Quality of Residential Areas in the Urbanization Process of Coastal Settlements in Turkey”, MEDCOAST 07, The 8th International Conference on the Mediterranean Coastal Environment,  Alexandria, EGYPT. Volume1; pages 425-434 (ISI Thomson, Ebsco, Scopus)

 

Karagüler. S, “ Standardization of the Amount of Green Areas on Buildings and Sites”,Scottish Journal of Arts, Social Sciences and Scientific Studies-ISSN 2014-1278, http://scottishjournal.co.uk, Volume 20, Issue II, june, 2014.

Karagüler. S“A Typology of Systems of Building Design Utilizing Plants”, “Scottish Journal of Arts, Social Sciences And Scientific Studies”, ISSN 2047-1278, Volume 22, Issue I, September, 2014.

Karagüler. S, Korgavuş. B‘’Integratıon wıth the town prıncıple ın resıdentıal area plannıng’’ International Journal of Advanced Research (2015), Volume 3, Issue 7, 698-711. 698

Karagüler. S, “Boğaziçi Sahil Şeridi ve Öngörünüm Bölgesinde Günümüze Kadar Gelen Mevzuatın Planlama ve Uygulama ile Etkileşimi”, Türkiye Mühendislik Haberleri Dergisi, Sayı: 483, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, 59/2014-4.

Karagüler. S, “Kent Kimliğinin Kent Peyzajı Üzerinde Oluşturduğu  Etkiler, Silüetler,    Görünümler ve Dengeleri”, Fen Bilimleri Tasarım ve Teknoloji  Dergisi, Part: C 2/2, Gazi Üniversitesi Yayını, Ankara, 2014.       

Karagüler. S,“İstanbul ‘un Silüeti ve Yüksek Yapılaşma” üzerine söyleşi, TGRT, Artı- Eksi Gündem yayını, 2013.

Karagüler. S, “İstanbulda Yüksek Konut yapılaşması ve Planlama”, TGRT; Benim Evim Programı, 7 Nisan 2015.

 

Valeri, Moira. “Recycle as architectural cre-[a]ctive strategy”. In A. Aksamija, J. Haymaker, A. Aminmansour (ed.), Future of Architectural Research, proceedings of the ARCC 2015 Conference – Architectural Research Centers Consortium. Chicago: Perkins+Will Chicago, 2015 (Worldcat).

Valeri, Moira “LOW COAST. The inter-city bus network in the southwest Turkish coast as a device of urban transformation”. In M. Gausa, M. Ricci,  Med.Net.Rep.0.2. Trento: ListLab, 2014.

Valeri, Moira and Sungur, Ceyda. “Learning from Gezi Park”. In Monograph.itR.E.D.S. Rome Ecological Design Symposium, no. 5. Trento: ListLab, 2013.

Valeri, Moira. “Istanbul”. In (ed.) A. Ferlenga, M. Biraghi, B. Albrecht, L’architettura del Mondo. Infrastrutture, mobilità, nuovi paesaggi / Architecture of the world. Infrastructires, mobility, new landscapes. Bologna:  Editrice Compositori, 2012.

Valeri, Moira “ L’allestimento della mostra VILLARD TEN” [VILLARD TEN: the exhibition]. In R. Simone (ed.). Messina 08-08 ricostruzioni. Rome: Aracne, 2012.

Valeri, Moira. “Gli aeroporti nel sistema infrastrutturale adriatico” [Airports in the adriatic infrastructural system].  In P. Ciorra, F. De Maio (ed.).  Piccoli aeroporti. Infrastruttura, città e paesaggio nel territorio italiano / Small airports. Infrastructure, city and landscape. Venice: Marsilio, 2008.

Valeri, Moira “Monopoly game over? Not yet”. In P. Ciorra, L. Coccia, M. D’Annuntiis (ed.). New York. The unstable sameness. Macerata: Quodlibet, 2008.

Valeri, Moira. “Bam. Borgi Alti di Mare”.In Progetti, no. 24, 2008.

Valeri, Moira “New New York. A view from the roofs”.In Spazio Ricerca, no.8, Roma: Edizioni Kappa, 2007

Valeri, Moira and Scalco, Teresita (ed.). Istanbul. Ritratti di città / Istanbul. Portraits of cities. Siracusa: LetteraVentidue, 2015.

Valeri, Moira and P. Ciorra, R. Coppari, C.M. Ferrara, E. Marcotullio (ed.). Scenari urbani. Progetti per Ancona / Urban scenarios. Projects for Ancona. Rome: Edilstampa, 2006.

Valeri, Moira and P. Ciorra, N. Santarell.  PubliCity. Techniques for the survival of public space. Florence: Alinea, 2004.

 

Yazıcıoğlu Halu, Z.   “Yürünebilirlik kavramı ve kentsel mekânlarda yürüme”, ITU Journal Series A: Architecture, Planning, Design (2011), Vol. 10 Issue 2, pp. 29-38.

Yazıcıoğlu Halu, Z.  “Kentsel Mekân Olarak Caddeler: Bağdat Caddesi Örneği”, Mimarist,   TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yayını, sayı 36, (2010) pp. 52–57.

Yazıcıoğlu Halu, Z.  “Spatial Changes in Housing, Istanbul’s Anatolian Side: Bagdat Street as a Case Study”, New Housing Researchers’ Colloquium, European Network for Housing Research (ENHR)Proceedings, (2010). 

Yazıcıoğlu Halu, Z.  “Public participation of young people for architectural heritage conservation”, Procedia - Social and Behavioral Sciences  (2016)  pp. 166-179.

Yazıcıoğlu Halu, Z.  “Viale Bağdat”, İstanbul: Ritratti di citta,  Lettera Ventidue Edizioni (2015), pp 84-86.

Yazıcıoğlu Halu, Z. . “A Retrospective Approach: Architectural Theory & Criticism Books Published in Turkish, 1914-2014”, Architecture and Writing, DAKAM Publishing, (2014) pp. 285-295, İstanbul.

Yazıcıoğlu Halu, Z.  “Effects of Prejudice in First Year Architectural Basic Design Studio”, Designtrain -Trailer II: Designing Design EducationModern Education in Architectural Design BasicsProceedings III, (2008) pp.92-100.

Yazıcıoğlu Halu, Z.  Yazıcıoğlu Halu, Z. (çev)(2012) Jormakka, K., Schürer, O., Kuhlmann, D.; Basics, Design Methods,  Birkhäuser Architecture, 2003, Boston; Adım Adım Tasarım Yöntemleri, YEM Yayın, Ocak 2012. ISBN: 978-9944-757-62-1.

Yazıcıoğlu Halu, Z. (çev)(2011), Broker, G; Stone, S.; What is Interior Design?, Roto Vision Press, 2010, Switzerland,  İç Mekan Tasarımı Nedir?, YEM Yayın, Ocak 2011. ISBN: 997-8994-475-7409.

 

 

DEPARTMENT OF INTERIOR ARCITECTURE

 

Gülsen, Ö. , Bruno Taut Üzerine Anılar , Berlin Bauwelt Dergisi, Nr. 39 , (1984)

Gülsen, Ö. , Türk  Mimarisinin Gelişimi , 1900-1980”, Stuttgart, Deutsches

Gülsen, Ö. , Architektenblatt, Nr. 6 , (1987

Gülsen, Ö. , Türk Ahşap Mimarisi, Viyana Teknik Üniversitesi, 1990

Gülsen, Ö. , New Brütalism İlkeleri Açısından Pompidou Kültür Merkezine Bir Bakış. 

Gülsen, Ö. , Sempozyum: İdeoloji Erk ve Mimarlık,  135-142.

Gülsen, Ö. , Malzemenin Yapı Tasarımına Etkilerinin Cami Mimarisindeki Yansımaları, 1.Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi, 1, 96-112

Gülsen, Ö. , Mimarlık Tarihi Perspektifinde İstanbul, Galatasaray Lisesi 9. Kültür Şenliği

Gülsen, Ö. ,   Zentralsparkasse Banka Binası, Yapı Dergisi Nr. 38, İstanbul,(1980).

Gülsen, Ö. , Kutsal Ziyaret Kilisesi, Neviges,  Yapı Dergisi Nr. 42, İstanbul, (1982  

Gülsen, Ö. ,  Müzecilik Anlayışının Gelişimi ve Batı Almanya’dan Örnekler , Yapı Dergisi, Nr.60,  İstanbul , (1985).  

Gülsen, Ö. ,   Ev Mimarisinin Gelişimine Örneklerle Bir Bakış, Yapı Dergisi Nr.64, İstanbul, (1985)

Gülsen, Ö. ,  İngiltere’de Brütalist Bir Uygulama, Yapı Dergisi Nr. 68, İstanbul, (1986)

Gülsen, Ö. , Tuzla’da Bir Yazlık Ev, Yapı Dergisi Nr. 69, İstanbul, (1986).

Gülsen, Ö. ,  Hans Hollein ve İki Müzesine Karşılaştırmalı Bir Bakış”, Yapı Dergisi Nr.127,  Istanbul, (1992).,

 

Çelik, G., 2014. “19. Yüzyılda İdari Değişimin Odak Noktası Olarak Bâbıâli Binası,” Papers presented at the 20th CIÉPO Symposium, Rethymno, 27 June - 1 July 2012, ISBN: 978-960-93-6188-0, 990-1006.

Çelik, G., 2013. “İstanbul Tarihi Yarımadası’nda Tanzimat Döneminin Kâgir Konakları,” İstanbul Araştırmaları Yıllığı / Annual of İstanbul Studies, Sayı:2, İstanbul Araştırma Enstitüsü Yayınları, ISSN: 2147-2068, İstanbul, Ekim 2013, 141-155.

Çelik, G., 2010. “Tanzimat Döneminde Tarihî Yarımada: Tercihler, Yaklaşımlar, Görünümler,” Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, Cilt: 8, Sayı:16, ISSN: 1303-9369, İstanbul, 227-258.

Çelik, G., 2009. “Architectural Reflections Of Political Authority During The Tanzimat Era,” Istanbuler Mitteilungen, sayı: 59, ISSN: 0341-9142, Tübingen, 431-452.

Çelik, G. ve Kuban, Z.,  2009. “İstanbul Tarihi Yarımadası’nda Tanzimat Dönemi İdari Yapıları,” itüdergisi/a, cilt 8, sayı 1, ISSN: 1303-7005, İstanbul, Mart 2009, 67-80.

Çelik, G. (yay. haz.), 2016. Geç Osmanlı Döneminde Sanat Mimarlık ve Kültür Karşılaşmaları, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları,  ISBN: 978-605-332-721-9, İstanbul.

Çelik, G., 2015. “Sultan Abdülmecid’in İstanbul’da Yaptırdığı Camiler,” Nakş-ı İstanbul - Ortaköy Büyük Mecidiye Camii, ed.Ahmet Uçar, Gürsoy Grup, ISBN:978-605-396-304-2, İstanbul, 121-153.

Çelik, G., 2014. “Ortaköy Sahilindeki Saraylar ve Yalılar,” Büyük Mecidiye Camii ve Ortaköy, ed.M. Baha Tanman, Kuveyt Türk, ISBN: 978-605-63459-2-0, İstanbul, 150-197.

Çelik, G., 2012. “Prens Mehmet Ali Hasan Köşkü (Atlı Köşk), Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi, Emirgân,” Değişen Zamanların Mimarı Edoardo De Nari (1874-1954), ed. M. Baha Tanman, İstanbul Araştırma Enstitüsü Yayınları, ISBN: 978-605-4642-09-0, İstanbul, 182-193.

Çelik, G., 2011. “Kavalalı Mehmed Ali Paşa Hanedanı'nın İstanbul'daki Mimari İzleri-Sivil Yapılar,” Nil Kıyısından Boğaziçi'ne Kavalalı Mehmed Ali Paşa Hanedanı'nın İstanbul'daki İzleri, ed. M. Baha Tanman, İstanbul Araştırma Enstitüsü Yayınları, ISBN: 978-975-9123-95-6, İstanbul,  143-215.

Çelik, G., 2000. ”Sultan Abdülmecid Camileri ve Süslemeleri, Sanat Tarihi Defterleri, 7, Ege Yayınları, ISBN: 975-807-066-5, İstanbul,  67-129.

 

ÖZGÜVEN, Burcu; PEHLİVANOĞLU, Burcu; AKYILDIZ, Aslı; "Cihangir (İstanbul) Semti Tarihi Binaları Envanter Çalışması 2005", TÜBA Kültür Envanteri Dergisi, Sayı:5, 2006, Türkiye Bilimler Akademisi, Sayfa 103-115.

KARSLI, Umut; AKYILDIZ HATRNAZ, Aslı;“Teknoloji ve Mimarlık Arakesitinde Dijital Mimarlık/ Digital Architecture in the Intersection of Technology and Architecture”, XXII. Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi Bildiri Kitabı, TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi, Bursa, 26-27 Mart 2010, Sayfa 359-366, 683-690.

AKYILDIZ, Aslı; "Mekan Tasarımında Anlam Üretme Sürecinin Göstergebilim ve Dilbilim Bağlamında İrdelenmesi" , VIII. AISV-IAVS Uluslararası Görsel Göstergebilim Kongresi, "Görünürün Kültürleri" Bildiri Kitabı, T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul, 29 Mayıs-2 Haziran 2007, Sayfa 513-521.

AKYILDIZ HATRNAZ, Aslı; “İç Mimarlık Eğitiminde Yaratıcılığı Geliştirmeye Yönelik Deneysel Bir Çalışma: Tasarım Döngüsü”, İç Mimarlık Eğitimi 3. Ulusal Kongresi “Kuram ve Uygulama Birlikteliği”, İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi/TMMOB İç Mimarlar Odası, İstanbul, 3-6 Kasım 2015

AKYILDIZ HATRNAZ, Aslı; “Fiziksel Kısıtlaması Olan Kullanıcılara Yönelik Mekan Tasarım Çözümleri”, 20. Ulusal Ergonomi Kongresi, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Ergonomi Derneği, Ankara, 26-28 Eylül 2014

AKYILDIZ HATRNAZ, Aslı; “Kullanıcı Kimliği ve Kültürel Değerler Bağlamında Mekân Tasarımının Simgesel Boyutu”, “Mekan Tasarımında Kültürel Yaklaşımlar” II. Ulusal İç Mimarlık Sempozyumu Bildiri Kitabı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü, İstanbul, 20-22 Ekim 2010, Sayfa 353-355.

AKYILDIZ, Aslı; “Tasarım Eğitiminin Geleceğinde Yaratıcılığı Geliştirmeye Yönelik Model Oluşturulması”, “Mekân Tasarımında Geleceğe Yönelik Yaklaşımlar” I. Ulusal İç Mimarlık Sempozyumu,” Bildiri Kitabı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü, İstanbul, 22-24 Ekim 2008, Sayfa 403.

AKYILDIZ, Aslı; “Tasarım Eğitiminde Yaratıcılığı Geliştirmeye Yönelik Olarak İletişim Süreçlerine Dayalı Bir Model Geliştirilmesi”, I. Ulusal İç Mimarlık Eğitimi Kongresi Bildiri Özetleri, Arkitekt Dergisi, Sayı: 514, Kasım-Aralık 2007, Sayfa 37.

AKYILDIZ, Aslı; "Sanat ve Popüler Kültür", 8. Ulusal Sanat Sempozyumu "Sanat Ve" Bildiri Kitabı, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Ankara, 18-20 Ekim 2006, Sayfa 69-79.

 

DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DESIGN

 

BAŞAR, A. “SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞE KATKI SAĞLAYACAK KENTSEL DONATI ELEMANLARI / BEŞİKTAŞ” Ulusal Üniversiteler arası Konferans, Çalıştay ve Sergi, İstanbul Ticaret Üniversitesi Kentsel Donatı Elemanları Tasarımı ve Sürdürülebilirlik” 21-25 Ekim 2016

Başar, A. 5T Turkish Design History Society Meetings, “Design and Resistance”, ‘A product tahat became a symbol of Protest: Shoes’, Yaşar University, Izmir, 15-16 May 2014.

BAŞAR, A.G.,  “ “Diversity of Industrial Design Education in Turkey and Future Prospects”, Procedia-Social and Behavioral Sciences, Volume 15, 2011, Pages 981-987, 3.rd World Conference on Educational        Sciences 2011

BAŞAR, A.G.,  “4T, Museum Factory “Yıldız Porcelain” Changing context of everyday objects and new areas of use, Design History Society of Turkey, Reading the artifact,  İzmir Economy University

BAŞAR, A.G.,  “-4. Ulusal Tasarım Kongresi – “Tasarım veya Kriz’

BAŞAR, A.G.,  “ ‘Türk Ayakkabı Sektöründeki Rekabet Gücünün İtalyan Ayakkabı Sektörünün Rekabet Stratejileri Üzerinden Analiz Edilmesi’ Kongre bildiri kitabı, İstanbul, 8-9 Ekim 2009

BAŞAR, A.G.,  “ ICOVACS 2008 - International Conference on Value Chain Sustainability’, Integrating Design, Logistics and Branding for Sustainable Value Creation

BAŞAR, A.G.,  “ ‘IKEA and the flat-pack concept’, Kongre bildiri kitabı , İzmir, 12–14 Kasım 2008

 

 

DEPARTMENT OF URBAN DESIGN AND LANDSCAPE ARCITECTURE

 

ATA, C. (2015), Kent Ağaçlarında Bakım ve Koruma Sorunları. I. Ulusal Ankara Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Kongresi, 15-17 Ekim 2015, Sayfa 182-195, ANKARA

ATA, C. (2012), Ülkemizde ve Dünyada Ormanların Mülkiyeti. Toprak Mülkiyeti Sempozyum Bildirileri.

ATA, C. , DİRİK, H., (2004)  Kent Ormancılığının Kapsamı, Yararları, Planlanması ve Teknik esasları.  I. Ulusal Kent Ormancılığı Kongresi, 9-11 Nisan 2004, Sayfa 63-77. ANKARA

ATA, C. ., DİRİK, H.,  (2003), Kazdağı Göknarının (Abies equi-trojani Aschers et Sinten) Silvikültürel Özellikleri ve Peyzaj Değeri, 1. Ulusal Kazdağı Göknarı Sempozyumu, 21-23 Eylül 2001, 15 Sayfa, Altınoluk-Balıkesir.

ATA, C. , SIVACIOĞLU,A.(1996). Single tree harvesting based on selection felling. IUFRO

S6.06-04 Meeting of Professors in Silviculture International Workshop Proceedings, Madrid, Spain.

ATA, C. . (1994).Regeneration problems of mixed stands of forest in Turkey. IUFRO S6.06-04 Meeting of Professors in Silviculture International Workshop Proceedings, P. 21-35, Bartın.

ATA, C. (1992).Multiple-use of land by growing alder (Alnus glutinosa(L.) Gaertn.subsp.Barbata (C.A.Mey.Yalt.) in hazel (Corylus spp.) plantations. Norwegian journal of Agricultural Science, Supplement No 8, P.17-23, Norway.

ATA, C. (1992). Fast growing natural fir hybrides in the west of Turkey. INRA, Mediterranean firs, Avignon, P.173-182, France.

ATA, C. ., MEREV, N. (1987). A new fir taxon in Turkey Chataldag fir (Abiesxolcayana Ata and Merev). The comm. For.Revi.Vol 66(3), No.208, P.223-238, Oxford, England.

ATA, C. . (1989). Silvicultural characteristics of Abies eui-trojani Ash.Sin. And growth relationships between Pinus nigra Arn.var.pallasiana End. and Abies equi-trojani in mixed natural Forests of Turkey, Vol.62, No.3, England.

ATA, C. YAHYAOĞLU,H.A.GUSSONE,R.YALÇIN.(1990). Ladin (Picea orientalis L.Link) kültürlerinde gübreleme araştırmaları. Doğa, Tr.3.J.Of Agriculture and Forestry 15 (1991) ,P.281-298, TÜBİTAK, Ankara.

ATA, C. (1989). Silvikültür II, KTÜ Orman Fak. Yayını, 237 sayfa, Trabzon

ATA, C. (1992). Silvikültürün Temel Prensipleri  (Silvikültür I), KTÜ Orman Fak. Yayını, 132 sayfa, Trabzon

ATA, C. (1995). Silvikültür Tekniği, ZKÜ Orman Fak. Yayını, 465 sayfa, Bartın

ATA, C.  (1995). Oriental spruce (Picea orientalis L.Link). Enzyklopadie der Holzgewasche, 1, Erg.Lfg.3/95, P 1-10, Landsberg am Lech , Ecomed, Germany.

ATA, C. (1995).Nordmann fir (Abies nordmanniana, Stev.Spach.) Enzyklopadie der 
    Holzgewasche, 2, Erg.Lfg.10/95, P 1-10,  Landsberg am Lech , Ecomed, Germany.

 

 

ÖZDEMİR D., and Selçuk, İ.  “From pedestrianisation to commercial gentrification: the case of Kadıköy in Istanbul”, Cities, 65, pp. 10-23. (2017)  (SSCI)

ÖZDEMİR D.,. “The role of the public sector in the provision of housing supply in Turkey: 1950-2009”, International Journal of Urban and Regional Research, 35(6), pp.1099-1117. (2011) (SSCI) –

ÖZDEMİR D., “Strategic choice for Istanbul: a domestic or international orientation for logistics”, Cities 27(3), pp. 154-163. (2010)  (SSCI)

ÖZDEMİR D.,and Darby, J.  “One less barrier to Foreign Direct Investment in Turkey? Linkages between manufacturing and logistics operations in Istanbul and the Marmara Region”, European Urban and Regional Studies 16(1), pp. 87-99. (2009)  (SSCI)

ÖZDEMİR D.,“The Distribution of Foreign Direct Investments in the Service Sector in Istanbul”, Cities 19(4), pp. 249-259. (2002)  (SSCI)

ÖZDEMİR D., “Analysing the Concept of Place Attachment in The Context of Spatial Factors: Kuzguncuk, Istanbul”, ICONARCH-III - International Congress of Architecture, Memory of Place in Architecture and Planning, 11-13 May, 2017, Konya, Bildiriler Kitabı, (2017) s.231-240. ISBN: 978-975-448-217-1, (Tuğçe Özata ile birlikte)

Darby (Özdemir), D., “Galata Bridge as a Physical and Social Construct in the Collective Memory of Istanbul Residents”, BRIDGE: The Heritage of Connecting Places and Cultures”, Ironbridge International Institute for Cultural Heritage ve  Ironbridge Gorge Museum Trust işbirliği ile düzenlenen konferans,  Ironbridge Gorge World Heritage Site, Telford, 6-10 Temmuz 2017, İngiltere.

ÖZDEMİR D., “Environmental Concerns and Sustainable Transport Systems in the European Union and Turkey”, Ecological Agenda: The Pursuit for Global Transformation , Semra Atabay ve Zeynep Kaçmaz (editörler), YTÜ Library and Documentation Centre,  s.74-86, Istanbul (2011)   (ISBN: 978-975-461-481-7) – (Dr.James Darby ile birlikte) 

ÖZDEMİR D.,“The Developments in the Central Business District of Istanbul in the 1990s” , 27-31 Ağustos 2002, 42. ERSA (European Regional Science Association) Kongresi,  Dortmund - Almanya. (CD olarak basılmıştır) (2002) http://www.raumplanung.uni-dortmund.de/rwp/ersa2002/cd-rom/index.html

ÖZDEMİR D.,Fikirtepe'de 'Piyasanın Görünmez Eli'ne Kamu Sektörünün Görünür Müdahalesi”, Mimarlık, Sayı.389, Mayıs-Haziran, s. 53-58. (2016) (Dinçer Aydın ile birlikte)

Darby, D., “Denizli Gazi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı Yayalaştırma Düzenlemesinin sosyo-ekonomik ve Mekansal Sonuçları, Mimarlık, Sayı.384, s.51-56. (2015) (İrem Selçuk ile birlikte)

ÖZDEMİR D., “Tarihi Kent Merkezlerinin Yaya-eksenli Olarak Yeniden Canlandırılması: Almanya Koblenz Örneği”, Mimarlık, Sayı.379, s.41-47. (2014) (Soner Şahin ile birlikte)

ÖZDEMİR D., “Kamusal Alanın Özelleştirilmesinde Yeni Bir Araç Olarak İş Geliştirme Bölgeleri: Talimhane Nasıl Dönüşüyor?”,  Mimarlık. No:366,  pp. 30-34. (2012)  (Dicle Kızıldere ile birlikte) 

ÖZDEMİR D., 1980’lerden Günümüze Kentsel Dönüşümün Değişen İçeriği, Mühendislikte, Mimarlıkta ve Planlamada Ölçü, Mart sayısı, Sayfa 78-82. TMMOB (2007).

ÖZDEMİR D., “ Ortaçağın ‘Yeni Kenti’: Kuzey Galler’den İki Örnek,” Kent Gündemi, Sayı.7, Sayfa 12-15, (2006).   (James Darby ile birlikte)

ÖZDEMİR D., Kentsel Dönüşümde Avrupa deneyimi: Kuram ve Uygulamaya İlişkin bir Değerlendirme, Ege Mimarlık, Sayı 53,  Sayfa 22-29, (2005) (Pelin Pınar Özden ve Sırma Turgut ile birlikte)

ÖZDEMİR D., Kent merkezinde kültür eksenli bir dönüşüm projesi: Temple Bar, Dublin, Arredamento Mimarlık, Mart, Sayfa 98-105, (2005).

ÖZDEMİR D.,1980 Sonrasında Kamu-Özel Sektör Ortaklıkları ve Birlikte Yönetim, Kent Gündemi, sayı. 6, Sayfa 51-58, (2004). 

ÖZDEMİR D., Yabancı Sermayenin İstanbul Haritası, İstanbul Dergisi, sayı 35, Sayfa 96-104, (2000).

ÖZDEMİR D., Kentsel Yenileme Projelerinin Oluşturulmasında Devlet Politikaları ve Kamu-Özel Sektör İlişkilerine İki Farklı Yaklaşım: Paris-Londra, Ege Mimarlık, sayı 26, Sayfa 32-36, (1998).

ÖZDEMİR D.,. (editörKentsel Dönüşümde Politika, Mevzuat, Uygulama: Avrupa  Deneyimi, İstanbul Uygulamaları, Nobel Yayınları: Ankara. ISBN: 978-605-395-379-1 (2010)- 

ÖZDEMİR D., “Giriş: Batı Avrupa’da Kentsel Dönüşüm Olgusunun Süreç İçinde Değişen Anlamları ve Türkiye Yansımaları”,  Kentsel Dönüşümde Politika, Mevzuat, Uygulama: Avrupa  Deneyimi, İstanbul Uygulamaları içinde D.Özdemir (ed.) Nobel Yayınları: Ankara, s. 1-31. (2010) 

ÖZDEMİR D.,, “Kültür  ve Turizm-eksenli Dönüşümde Süreç Yönetimi ve Katılım: Temple Bar, Dublin” , Kentsel Dönüşümde Politika, Mevzuat, Uygulama: Avrupa  Deneyimi, İstanbul Uygulamalarıiçinde D.Özdemir (ed.) Nobel Yayınları: Ankara, s.174-191. (2010) 

ÖZDEMİR D.,, “Konut Üretim sürecinde Türkiye ve Avrupa Birliği Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme ve TOKİ Uygulamaları”, Kentsel Dönüşümde Politika, Mevzuat, Uygulama: Avrupa  Deneyimi, İstanbul Uygulamaları içinde D.Özdemir (ed.) Nobel Yayınları: Ankara, s. 285-316 (2010)   (Dr. Oya Akın ile birlikte)

ÖZDEMİR D.,Kamu-Özel Sektör Ortaklıkları ve Yönetişim, Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar-II H. Özgür ve M. Kösecik (eds.), Nobel Yayınları,  Ankara, s.313-333  (2007).

ÖZDEMİR D., P. Özden  ve S. Turgut (editörler) “Uluslararası Kentsel Dönüşüm Uygulamaları Sempozyumu:  Küçükçekmece Belediyesi Atölye Çalışması İstanbul 2004 / Istanbul 2004 International Urban Regeneration  Symposium: Workshop of Küçükçekmece District”, İstanbul, 2005.  (ISBN 975-00234-0-4)

 

KARAKAŞ, P. 2012. Environmental Impacts of Urbanization and Informal Settlements, Restructuring of Cities Symposium Proceedings, Urban Regeneration, 26-29 September 2012, Istanbul Technical University, Istanbul.

KARAKAŞ, P. 2011. Aesthetic and Naturalness : a quest to find out people's preferences about urban green spaces, Ethics / Aesthetics, ECLAS Conference Abstracts, 7-10 September 2011, University of Sheffield, Sheffield.

KARAKAŞ, P., 2010. An Ecodesign Approach to Landscape Design, 1st International GreenAge Symposium Proceedings, Green Cities, 6-8 December 2010, Mimar Sinan Fine Arts University, Istanbul. 

KARAKAŞ, P.ve Yavuz, P., 2007. A Research About the Evaluation of the Playgrounds in Istanbul from Sustainability Perspective, Livable Environments & Architecture, Livenarch III Contextualism in Architecture 3rd International Congress Proceedings Volume II, 5-7 July 2007, Karadeniz Technical University, Trabzon.

KARAKAŞ, P. ve Velioğlu, S., 2011. Peyzaj Mekanında Doğallık : Bir Değerlendirme Yaklaşımı, İstanbul Teknik Üniversitesi Dergisi, Seri:A, İstanbul.

Karagüler, S. ve KARAKAŞ, P. 2007. Kent Planlamasında Üstlenilmesi Gereken Yetki Açısından Peyzaj Mimarlarının Rolü ve Önemi, Yerel Yönetimlerde "Dönüşüm" Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 17-19 Ekim 2007, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Ankara.

KARAKAŞ, P. , Şal, C., Güzelsoy, G., Erten, D., 2014. The Effects of Global Warming and Climate Change on Turkey, DAAD-German-Arab-Turkish Dialogue, Summer School Abstract Book, Istanbul, 2014.

KARAKAŞ, P.  2014. Landscape Architecture Education in Turkey, LANDART ISTANBUL International Workshop Abstracts, 1-6 December 2014, Yeditepe University, Istanbul.

 

İNAN, Z.,2001.Biopark as a New Concept for 21st Century Zoo Design. Study, Conservation and    Utilization of Forest Resources. 3.Bilimsel Balkan Konferansı Bildiri Kitabı, 2-11 Ekim 2001,Sofya

İNAN, Z. and ÇAĞLAYAN, A.Y,2001. The Use of Signage in Urban Design: An Example of Historical Peninsula in  Istanbul. I. Uluslararası Kent Mobilyaları Sempozyumu. 9-11 Mayıs 2001.

İNAN, Z., The Planning of User Flows in Istanbul Groves for Sustainability in  Natural Structure. Rekreasyon ve Koruma Alanlarında Ziyaretçi Akışının İzlenmesi ve Yönetimi  Sempozyumu  30Ocak -02Şubat 2002, Viyana, Avusturya

İNAN, Z., Hayvanat Bahçelerinin Evrimi ve Doğa Bilimlerindeki Yeri. 1. Ulusal Doğa Tarihi Kongresi. Kırsal Çevre ve Ormancılık Derneği Yayınları, 2003.

İNAN, Z., Kullanıcıların Peyzaj Tercihlerinin Değerlendirilmesinde “Kullanıcı Katılımlı Fotoğraflama” Tekniği ve Peyzaj Mimarlığında Kullanımı. I.U.Orman Fakültesi Dergisi, B Serisi, 2007.

İNAN, Z., Kentsel Açık Alanların Kullanıcı Gereksinimlerine Göre Tasarımı. K.A.Ü. Artvin OrmanFakültesi Dergisi, Cilt 9, Sayı 12, 2008.

İNAN, Z.2010. The Past as Desirable:An Assessment of Cultural Landscape for the conservation of Traditional Settlements. ECLAS Conference. Cultural Landscapes.29 Eylul-2 Ekim 2010. Taşkışla, İstanbul

İNAN, Z. 2011. Stormwater Management and Heat Reduction Effect of Green Roofs In Urban Envıronment. COAST 2011Meeting. FP 0601Cost Action: Forest Management and the Water Cyle. Antalya, Türkiye

İNAN, Z. İnan, M., Serengil, Y. 2014. “Landscape of Vulnerability: Forest Cover Change and Fragmentation in Istanbul, Turkey”IUFRO 2014 Dünya Ormancılık Kongresi. 5-11 Ekim 2014, Salt Lake City, Utah A.B.D. (Poster)

REES, Y.& MAY, P.,2002. Su Bahçeleri Tasarım Kitabı, Yapı Endüstri Merkezi Yayınları. Translations:  Derya Nüket Özer, Zerrin Özsüle İNAN, Necmi Aksoy

İNAN, Z. Kır ile Kent Arasında Bir Yer: Değirmendere. Gölcük Belediyesi Vizyon 2023 Kültür Yayınları Serisi 5, 2015.

 

Korgavuş, B., (2016). Erzurum Palandöken’in Kış Turizmi Açısından Değerlendirilmesi. IWCS 2016 Uluslararası Kış Kent Kentleri Sempozyumu, 10-12 Şubat 2016, Atatürk Üniversitesi, Erzurum. Bildiri Kitabı ss.1155-1170

Korgavuş, B., Ersoy, M. (2015). Kadıköy İlçesi Kentsel Açık ve Yeşil Alanlarının Olası İstanbul Depreminde Yeterliliğinin İrdelenmesi. İBEES 2015 Uluslararası Burdur Deprem ve Çevre Sempozyumu, 7-9 Mayıs 2015, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur. Bildiri Kitabı ss. 398-408.

Korgavuş, B., Ersoy, M. (2015). Tasarımda Sınırlayıcı Unsur Olarak Yeşil Kuşaklar. IX. Uluslararası Sinan Sempozyumu, 21-22 Nisan 2015, Trakya Üniversitesi, Edirne. Bildiri Kitabı ss. 161-168.

Ata, C., Korgavuş, B. (2012). Climate Change and Its Upon Occurence of Natural Hybrid Firs. 14th International Fir Symposium 2012, Vol.12,  Issue 3, p. 1-7.

Karagüler, S., Korgavuş, B. (2015). Integration With The Town Principle In Residential Area Planning. International Journal of Advanced Research, Temmuz 2015, Cilt 3, Sayı 7, ss. 698-711.

Korgavuş, B. (2014). Rize Merkez İlçesi Kültürel Peyzaj Alanlarındaki Zamansal Değişimin Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Belirlenmesi. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Cilt 15, Sayı 2, ss. 96-113.

Ata, C., Korgavuş, B. (2012). Climate Change and Its Upon Occurence of Natural Hybrid Firs. Kastamonu University Journal of Forestry Faculty IUFRO Special Issue, Cilt 12, Sayı 3, ss.1-7.

Korgavuş, B., KARAGÜLER, S. (2014). Geleceğin Kentlerine Yönelik Temel Kavramlar ve İlkeler. Geleceğin Şehri Sempozyumu, 24-25 Aralık 2014, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Esenler Belediyesi, İstanbul.  Bildiri Kitabı ss. 211-241.

Karagüler, S., Korgavuş, B. (2014). Kent Kimliğinin Kent Peyzajı Üzerinde Oluşturduğu Etkiler, Siluetler, Görünümler ve Dengeleri. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji, Cilt 2, Sayı 2, ss. 203-212.