Günümüzde yapay çevreyi oluşturan tasarım etkinliklerinin ayrı disiplinler olarak kimlik kazanması, iç mimarlık eğitiminin önemini artırmıştır. İç mimarlık eğitimi, estetik yaklaşımlar ve teknik bilgileri birleştirerek, çağdaş, konforlu ve özgün mekân çözümleri üretilmesini amaçlarken, iç mimarlık mesleğinin diğer çevresel tasarım disiplinleri ile ilişkisini kurar.

Öğretim programının temel ilkesi, iç mimarlık eğitiminin mimarlık formasyonu üzerine temellenerek geliştirilmesidir. İç Mimarlık Bölümü Öğretim Programı, öğrencilere iç mekân tasarımını etkileyen sosyal, kültürel, psikolojik, çevresel, teknik ve ekonomik olguları ve bu olgular arası ilişkileri kavrama becerilerini kazandıracak teorik ve uygulamalı dersler içermektedir. İç çevrelere ilişkin sanatsal ve estetik değerlere duyarlılık geliştirecek dersler de programda yer almaktadır. İlk sınıftan başlayan bilgisayar destekli eğitim dersleri, mezuniyete kadar zorunlu ve seçmeli derslerle programa dahil edilmiştir. İkinci yıldan başlamak üzere "iç mekân tasarım projeleri" ile iç mekân ölçeğine odaklanma sağlanmakta, yapı elemanları, malzeme, ince yapı gibi derslerle üç boyutlu mekân algısı pekiştirilmektedir.  Üçüncü sınıfta strüktür, aydınlatma, tesisat gibi iç mekân donatısı ağırlıklı derslerin yanı sıra, rölöve ve uygulama projesi dersleriyle yetkinlik kazanılmakta, dördüncü sınıfta pazarlama, yapı yönetimi ve deneysel tasarım gibi derslerle öğrenci profesyonel hayata hazırlanmaktadır. Seçmeli ve zorunlu derslerle toplamda 130 kredilik ders alan, şantiye ve büro stajlarını tamamlayan öğrenciler mezuniyete hak kazanmaktadır.

Öğrenciler, başvuru kriterlerine bağlı olarak, İç Mimarlık Bölümü’nün Erasmus programı çerçevesinde anlaşmalı olduğu üniversitelerde yurtdışında eğitim alma olanağına sahiptir. 2002 yılında başlayan uygulama ile, İç Mimarlık Bölümü öğrencilerinin, gerekli şartları sağladıkları takdirde Peyzaj Mimarlığı ve Mimarlık Bölümleri’nin yanı sıra, anlaşmalı bölümlerde “Yan Dal” ve “Çift Ana Dal” eğitimi yapma ve çift diploma alarak mezun olma olanakları bulunmaktadır.