• Türkçe
  • English

Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Bölümü kapsamlı bir eğitim programı ile geleceğin mimarlarını yetiştirmektedir. Mimarlık mesleğinin disiplinler arası bir pratik olduğu göz önünde bulundurarak hazırlanmış olan 4 yıllık eğitim programımız temel tasarım eğitiminden mesleki tarih derslerine, tasarım stüdyolarından bilgisayar ortamında modellemeye, geniş bir ders programı sunmaktadır.

Mimarlık Bölümü 4 yıllık ders programı için tıklayınız.

 

MİMARLIK BÖLÜMÜ MİSYONU:

Mimarlık mesleği, insan yaşamının değdiği geçtiği her kapsam ve ölçekteki mekânsal çevreyi/yapıyı konu alır; tasarlar ve gerçekleşmesini yönlendirir. Bölümümüzün bu bağlamdaki görevi; çok daha iyi bir dünya ve gelecek için mimarlık pratiğinin sağlayabileceği tüm yaratıcı ve teknolojik olanakları kullanabilecek tasarımcıları yetiştirmektir. Amacımız takım çalışmasına yatkın, iletişim becerileri gelişmiş, üretken, sorumluluk sahibi, araştırmacı, entelektüel, yenilikçi, sorunlara eleştirel bir gözle ve analitik bir yaklaşımla akılcı çözümler üretebilecek, toplumsal ve çevresel sorumluluğa sahip, etik değerleri gözeten, tasarımcı kimliği ile öne çıkan meslek insanlarını yetiştirmektir. Mimarlık Bölümü eğitim programı kapsamında öğrencilere, teknik ve teknolojik bilgi, hayal gücü, çevresel ve tarihsel duyarlılık, yaratıcı ve eleştirel düşünce, toplumsal ve bireysel etik, tasarım ve sanatsal yaratıcılık becerileri kazandırarak, onları sürekli gelişen ve dönüşen çağdaş dünyanın mimari sorunlarını çözmeye hazırlamayı ilke edinmiştir. Bu ilkeleri temel alan eğitim yaklaşımı, disiplinler arası ve her ölçekte mimari problemi ele alan, mimarlık pratiğinde aktif rol alan mimarların da katkı sağladığı mimari tasarım stüdyolarında ortaya konulur. Mimarlık Bölümü eğitiminin omurgasını oluşturan mimari tasarım stüdyoları zorunlu/seçmeli teorik derslerle ve pratik deneyim kazandıran stajlarla desteklenmektedir.

 

MİMARLIK BÖLÜMÜ VİZYONU:

Mimarlık Bölümü’nün vizyonu, mimari problemlere, kuram, tasarım ve uygulama bütününde geniş bir ölçekten bakabilen, ulusal ve uluslararası düzeyde nitelikli meslek insanlarını yetiştirerek toplum yararını gözeten, mimarlıkta disiplinler arası çalışmalarda öncü, çağdaş, demokratik, yeniliklere açık bir bölüm olmaktır.