Ders Yılı: 1
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Dersin Adı Ders Tipi
ARCH 103 Mimarlar için Bilgi Teknolojisi Zorunlu
ARCH 109 Mimari Tasarıma Giriş ve Etik Zorunlu
ARCH 113 Yapı Malzemeleri Zorunlu
FA 102 Mimari Temel Tasarım Zorunlu
FA 106 Mimari Teknik Resim Zorunlu
HUM 103 Uygarlık Tarihi Zorunlu
MATH 135 Tasarı Geometri ve Analiz Zorunlu
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Dersin Adı Ders Tipi
ARCH 105 Bilgisayar Destekli Anlatım Teknikleri Zorunlu
ARCH 110 Yapı I Zorunlu
ARCH 111 Tasarım Çalışmaları II Zorunlu
ARCH 112 Mimari Tasarım Teorilerine Giriş Zorunlu
ARCH 138 Mimari Sunum Zorunlu
FE XX1 Serbest Seçmeli I Serbest Seçmeli
Ders Yılı: 2
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Dersin Adı Ders Tipi
ARCH 200 Şantiye Stajı Zorunlu
ARCH 207 Mimarlık Tarihi ve Kuramı I Zorunlu
ARCH 210 Yapı II Zorunlu
ARCH 253 Mimari Tasarım I Zorunlu
ARCH 261 Yapı Statiği Zorunlu
TKL 201 Türk Dili I Zorunlu
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Dersin Adı Ders Tipi
ARCH 208 Mimarlık Tarihi ve Kuramı II Zorunlu
ARCH 254 Mimari Tasarım II Zorunlu
ARCH 290 Yapı Fiziğinin Temelleri Zorunlu
ARCH 300 Ofis Stajı Zorunlu
TKL 202 Türk Dili II Zorunlu
ARCH XX1 Alan Seçmeli I Alan Seçmeli
Ders Yılı: 3
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Dersin Adı Ders Tipi
ARCH 301 İmar Uygulama Kavramları Zorunlu
ARCH 320 Çağdaş Dünya Mimarisi Kuramları Zorunlu
ARCH 345 Mimari Strüktür Tasarımı Zorunlu
ARCH 353 Mimari Tasarım III Zorunlu
ARCH 390 Bina Servis Sistemleri ve Yangın Güvenliği Zorunlu
HTR 301 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Dersin Adı Ders Tipi
ARCH 315 Kentsel Tasarıma Giriş Zorunlu
ARCH 321 Mimari Koruma Zorunlu
ARCH 354 Mimari Tasarım IV Zorunlu
HTR 302 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu
ARCH XX2 Alan Seçmeli II Alan Seçmeli
ARCH XX3 Alan Seçmeli III Alan Seçmeli
Ders Yılı: 4
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Dersin Adı Ders Tipi
ARCH 347 Yapı Projesi Zorunlu
ARCH 391 Mimarlık Pratiği Seminerleri Zorunlu
ARCH 453 Mimari Tasarım V Zorunlu
ARCH XX4 Alan Seçmeli IV Alan Seçmeli
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Dersin Adı Ders Tipi
ARCH 486 Proje Yönetimi Zorunlu
ARCH 493 Mimari Tasarım VI Zorunlu
FE XX2 Serbest Seçmeli II Serbest Seçmeli
FE XX3 Serbest Seçmeli III Serbest Seçmeli
ARCH XX5 Alan Seçmeli V Alan Seçmeli
Ders Yılı: Hiçbiri
Ders Dönemi:
Ders Kodu Dersin Adı Ders Tipi
ARCH 400 Uzun Dönem Staj Serbest Seçmeli
ARCH 265 Yapılarda Mekanik ve Elektrik Tesisatı Alan Seçmeli
ARCH 267 Anadolu'da Geleneksel Ahşap Yapılar Alan Seçmeli
ARCH 312 Mimari Psikoloji Alan Seçmeli
ARCH 325 Mimari Yüzey Modelleme Teknikleri Alan Seçmeli
ARCH 327 İleri Modelleme ve Animasyon Teknikleri Alan Seçmeli
ARCH 328 Yapı Bilgi Modelleme Alan Seçmeli
ARCH 329 Mimaride Görsel Efekt Tasarımı Alan Seçmeli
ARCH 330 Mimarlıkta Harita Kullanımı Alan Seçmeli
ARCH 332 Mimari Sunumda Sayısal Birleştirme Alan Seçmeli
ARCH 335 Mimarlıkta Parametrik Tasarım Süreci ve Uygulamaları Alan Seçmeli
ARCH 362 Kentlerin Biçimlenişi Alan Seçmeli
ARCH 363 Mevcut Dokuda Tasarım Alan Seçmeli
ARCH 373 Çağdaş Mimaride Ahşap Yapım Sistemleri Alan Seçmeli
ARCH 385 Mimari Eskiz Alan Seçmeli
ARCH 411 Sürdürülebilir Ekolojik Yapılara Çağdaş Yaklaşımlar Alan Seçmeli
ARCH 413 Mühendislik ve Mimarlıkta Etik Alan Seçmeli
ARCH 414 Mimarlıkta Tasarım ve Kuram Alan Seçmeli
ARCH 415 Şehir Kültürü ve Mimarisi Alan Seçmeli
ARCH 416 Cumhuriyet Dönemi Türk Mimarisi Alan Seçmeli
ARCH 419 Mimarlıkta Atmosfer Tasarımı Alan Seçmeli
ARCH 420 Konut Tipolojisi Alan Seçmeli
ARCH 432 Maket ve Fotoğrafçılık Alan Seçmeli
ARCH 435 Mimari Ütopyalar Alan Seçmeli
ARCH 436 Tektonik Konular Alan Seçmeli
ARCH 437 Tasarla/Yap Alan Seçmeli
ARCH 440 Geç Osmanlı Mimarisi Alan Seçmeli
ARCH 447 Kentsel Yenileme ve Dönüşüm Alan Seçmeli
ARCH 450 Dönüşen Dünyada Sürdürülebilir Mimari Alan Seçmeli
ARCH 471 Türk Mimarlık Tarihi Alan Seçmeli
ARCH 472 Taş Koruma Teknolojisi Alan Seçmeli
ARCH 483 Çağdaş Sağlık Yapıları Alan Seçmeli
ARCH 483 Contemporary Healthcare Buildings Alan Seçmeli