PROGRAMIN AMACI

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü; çevreyi bir bütün olarak ele alan, tasarım, gelişim, planlama ve yönetim konularını kapsayan bir meslek disiplinidir. Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığının amacı, insan ve çevresi arasındaki ilişkilerin dengesini koruyarak yaşam kalitesine katkıda bulunulmasıdır. Bölümümüzün temel ilkesi, ekolojik denge üzerindeki tahribatın önüne geçen, sürdürülebilir ve yaşanabilir çevreler oluşturmaktır.

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı, tasarım meslekleri arasında disiplinlerarası çalışmaya en yatkın alanlardan biridir. Ekolojik ilişkileri ve kültürel değerleri koruyarak insanlar ve diğer canlılar için yaşam ortamları oluşturmayı amaçlar. Çalışmalarında mimarlığın yapısal tasarım becerilerini, mühendisliğin bilimsel ilkelerini, kentsel planlama yaklaşımı ile birleştirerek; yaşanabilir, fonksiyonel ve estetik tasarımlar oluşturmayı hedefler.

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü, çağdaş dünyanın hızlı kentleşme sürecinde her geçen gün doğa ile insan arasında artan  kopukluğun giderilmesi noktasında ihtiyaç duyulan nitelikli planlamacı ve tasarımcıların yetiştirilmesini hedef almaktadır. Bu bağlamda; sürdürülebilirlik ilkelerini esas alan, doğayı tahrip etmeden  uyumlu çevreler oluşturabilen, gerektiğinde onarabilen ve alanında ulusal ve uluslararası düzeyde yetkin, gelişmelere açık  bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

 

PROGRAMIN HEDEFİ

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı bölümü öğrencilerine analitik yetenekler kazandırırken, yaratıcılığını teknik bilgilerle bütünleştirerek; çağdaş, iş hayatında başarılı, kendinden emin ve işini severek yapan yaratıcı bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

 

MEZUNLARIN İSTİHDAM OLANAKLARI

Mezunlarımız Peyzaj Mimarlığı, Kentsel Tasarım ve Şehircilik, Mimarlık ve İnşaat ofislerinde çalışabildikleri gibi; Belediyeler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Sivil Toplum Kuruluşları gibi birçok kamu kurumlarında da görev alabilmektedirler. Ayrıca mezunlarımız kendi özel ofislerini de açabilmektedirler.