Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü Nedir?

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü, çevreyi bir bütün olarak ele alırken, tasarım aşaması ile başlayıp, planlama ve uygulama aşamaları ile devam eden ve yönetim aşaması ile son bulan bir meslek alanıdır. Bölümün amacı, insan ve çevre arasındaki bağı koruyarak yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik kentsel tasarımlar ve peyzaj alanları yaratmaktır. Günümüzde doğal denge üzerindeki tahribatın artması ile yenilikçi ve kullanıcı odaklı tasarımlar sayesinde yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevre ortaya çıkarmak temel ilkemizdir.

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı, diğer meslek grupları ile işbirliği içerisinde çalışmaya en yatkın meslek gruplarından birisidir. Kültürel değerlerin yanında ekolojik ilişkileri de koruyarak tüm canlılar için ortak yaşam alanları oluşturmak amaçlanır. Bölüm çalışmalarında mimarlığın yapı konularında tasarım alanındaki becerilerini, mühendislikteki bilimsel prensipleri, kentsel planlama başlığı altında birleştirerek fonksiyonel, estetik ve yaşanabilir tasarımlar oluşturmak hedeflenir.

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığınınçalışma alanlarını ise kent içi ve dışındaki farklı ölçeklerde tüm özel ve kamusal açık alanların planlanma ve uygulamaları kapsamaktadır. Kent parkları, kent meydanları, sahil düzenlemeleri, tatil köyleri, turizm alanları, konut alanlarının çevre düzenlemeleri, doğal ve kültürel koruma alanları bu çerçevede ele alınan konular arasındadır.

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Taban Puanları ve Sıralama

 

Üniversite Adı

Bölüm

Puan
Türü

Kont.

Taban
Puanı

Başarı Sırası

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı
(İngilizce)(Burslu)

SAY

5

355,82115

 

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı
(İngilizce)(%50 İndirimli)

SAY

10

276,89493

 

 

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü Ücretleri ve Fiyatları

Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü  2023 - 2024 eğitim/öğretim yılı öğrenim ücretleri için bu sayfayı inceleyebilirsiniz.

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Burs İmkânları

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü, öğrencilerine farklı alanlarda burs imkânı sunar. Bu kapsamda sunulan geniş kapsamlı burs imkânlarına buradan ulaşabilirsiniz.

Yeditepe Üniversitesi'nde Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Okumak

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı dört ayaklı bir masa gibidir. Masanın ayakları planlama, tasarlama, mimarlık konuları ve estetiktir. Eskiden tasarım konuları daha az dikkate alınırdı. Bugün ise daha mutlu mekânlarda insanları yaşatmak ön plana çıkmış bir amaçtır. Yeditepe Üniversitesi Atatürk Rönesans’ını devam ettiren ve bunu çok önemseyen bir üniversitedir. Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı çağdaş, dünyayı tanıyan, iyi bir İngilizce’ye hâkim öğrenciler yetiştirmeyi hedefleyen bir bölümdür. Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı’nın bir arada verilmesinin başlıca nedeni, kentsel tasarımcıların ve peyzaj mimarlarının aynı mekânlarda ve iç içe çalışmalarından kaynaklanır. Yeditepe Üniversitesi’nde öğrencilere “piyasa ile nasıl ortak çalışabilirler” konusu öğretilmeye çalışılır. Öğrencilerle özellikle belediyeler arasında yapılan protokoller gereği ortak kentsel tasarım çalışmaları yapılmaya çalışılır. Bunun yanında mühendislik konuları da bölümde oldukça ağırlıktadır. Yollar, drenaj, aydınlatma gibi kentin temel sorunlarını planlayabilecek şekilde çözüm odaklı eğitim verilir. Ayrıca doğa bilimleri ile de ilgili olan bölüm, çiçek ve ağaçlar ile süslü parklar, bahçeler, göletler, havuzlar, meydanlar oluşturularak kentler yarabilecek eğitim söz konusudur.

Yukarıda sayılan imkânlar ve donanımlar Türkiye’de sayılı üniversitede bulunan olanaklardır. Türkiye genelindeki Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü sıralama listesi incelenirse Yeditepe Üniversitesi’nin saygın bir konumda olan eğitim kurumlarından birisi olduğu görülür. Yeditepe Üniversitesi bu anlamda marka değeri olan ve kendini ispatlamış bir eğitim kurumudur. Bu sebeple Yeditepe Üniversite’sinden diploma almak, meslek yaşantısında artısı olan bir durumdur. Üniversite eğitimi sürecinde özellikle uygulamalı derslerde yakın ilişki içerisinde bulunulan belediyeler ve özel sektör birimleri, ilerleyen dönemde öğrencilerin iş bulması ve girişimci bireyler olması için iyi bir ortam sağlar. Uygulamalı eğitim ve seminer faaliyetlerinde öğrenciler, bu sektörlerin öncüleri ile tanışma fırsatı yakalar ve kafalarındaki soruları birebir sektörün içerisinde yer alan fertlere sorma şansı yakalar.

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Mezunu Ne İş Yapar? Nerelerde Çalışır?

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığından mezun olan öğrenciler Kentsel Tasarım ve Şehircilik, Peyzaj Mimarlığı, Mimarlık ve İnşaat ofislerinde çalışabildikleri gibi; Çevre,  Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Sivil Toplum Kuruluşları gibi birçok kamu alanında iş imkânına sahiptir. Ayrıca bölüm mezunları kendi özel tasarım bürolarını ve fidanlıklarını açarak ofis faaliyetlerini yürütebilirler.

Bunun yanında Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı mezunları kariyerlerine alanları ile ilgili yüksek lisans yaparak da devam edebilirler. Bu kapsamda söz konusu bireyler üniversitelerin akademik kadrolarında öğretim elemanı olarak mesleklerini sürdürebilir.

Vizyon Misyon

Bölümümüzün temel ilkesi, ekolojik denge üzerindeki tahribatın önüne geçen, sürdürülebilir ve yaşanabilir çevreler oluşturmaktır.

Amaç

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü, ekolojik ilişkileri ve kültürel değerleri koruyarak insanlar ve diğer canlılar için yaşam ortamları oluşturmayı amaçlar. Çalışmalarında mimarlığın yapısal tasarım becerilerini, mühendisliğin bilimsel ilkelerini, kentsel planlama yaklaşımı ile birleştirerek; yaşanabilir, fonksiyonel ve estetik tasarımlar oluşturmayı hedefler.

Hedef

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı bölümü öğrencilerine analitik yetenekler kazandırırken, yaratıcılığını teknik bilgilerle bütünleştirerek; çağdaş, iş hayatında başarılı, kendinden emin ve işini severek yapan, ulusal ve uluslararası düzeyde yetkin, gelişmelere açık bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Erasmus ve Değişim Programları

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Avrupa’nın farklı üniversiteleri ile kurduğu ilişkiler ve karşılıklı ERASMUS ve exchange anlaşmaları gereği öğrencilerine yurtdışında eğitim alma imkânı sunar. Bu kapsamda aynı üniversitelerden gelen misafir öğrencilerin de bölümde ağırlanmasını, eğitim görmelerine ve staj yapmalarına imkân tanır.

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümünde okuyan öğrenciler eğitim aldıkları 3. dönemden itibaren bölümün anlaşmalı olduğu Avrupa Birliği ülkelerinde ERASMUS programı kapsamında, Amerika Birleşik Devletlerinde exchange programı kapsamında eğitim alabilirler. Üniversitede bulunan uluslararası ofis bu konuda öğrencilere yardımcı olmak ve yol göstermek maksadıyla kurulmuş bir birimdir.

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümünün anlaşmalı olduğu ERASMUS Programları;

Van Hall Larenstein University Of Applied Sciences  (Hollanda)

Ecole Nationale Superieure de la Nature Et Du Paysage (Fransa) 

Corvinus University Of Budapest (Macaristan)

The Hungarian University of Agriculture and Life Sciences (Macaristan)

Mississippi State University ile exchange anlaşması(USA)

Bologna Süreci

Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, "Kent Tasarımcısı ve Peyzaj Mimarı" unvanı almaya hak kazanmaktadırlar.

Derecenin Düzeyi

Lisans

Mezuniyet Koşulları

Lisans programını tamamlayarak mezun olabilmeleri için öğrencilerin 2.00/4.00 Genel Not ortalaması (CGPA) gerekmektedir. Öğrencilerin mezun olabilmeleri için, 130 Yerel Kredi - 240 AKTS ders yükünü tamamlamaları gerekmektedir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü’ne öğrenci kabulü, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınav (YKS) Sayısal sonucuna göre yapılmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Öğrencilerin mezun olabilmeleri için, 130 Yerel Kredi-240 AKTS ders yükünü tamamlamaları ve bölüm tarafından onaylanan bir kuruluşta 30 iş günü ofis, 30 iş günü şantiye olmak üzere, 60 iş günlük kurum dışı staj zorunluluğunu yerine getirmeleri gerekmektedir. Stajlar akademik programda LAUD 200 ve LAUD 300 ders kodlarıyla gösterilmiştir. Lisans Programında yer alan ders yükünü tamamlayan bir öğrencinin mezuniyet koşulunu sağlayabilmesi için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasını (CGPA) elde etmesi gerekmektedir.

Bölüm Olanakları

Bölüm öğrencilerinin üniversite bünyesindeki programlarla çift ana dal ve yan dal yapma imkânları ile Erasmus çerçevesinde eğitim hayatlarının bir dönemini yâda isterlerse iki dönemini anlaşmalı olduğumuz Avrupa üniversitelerinde tamamlama imkânı vardır.

 

Çift Anadal ve Yandal Olanakları

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğrencileri 4 yıllık eğitim-öğretimleri sırasında Mimarlık, İç Mimarlık, Endüstri Ürünleri Tasarımı ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümleri le “Yan Dal” ve “Çift Anadal” eğitimi yapabilme imkânına sahiptir. Ayrıca Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nün farklı üniversitelerle kurduğu bağlantılar ve karşılıklı Exchange ve Erasmus anlaşmaları sayesinde öğrencilere yurt dışında eğitim ve staj olanakları sunulmaktadır.

Çift Anadal - Yan Dal Yönetmeliği için tıklayınız

Mimarlık Bölümü Çift Anadal ve Yqandal Programı

İç Mimarlık Bölümü Çift Anadal ve Yandal Programı

Endüstriyel Tasarım Bölümü Çift Anadal ve Yandal Programı

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Çift Anadal ve Yandal Programı