Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü Nedir?

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü, çevreyi bir bütün olarak ele alırken, tasarım aşaması ile başlayıp, gelişim ve planlama aşamaları ile devam eden ve yönetim aşaması ile son bulan bir meslek alanıdır. Söz konusu bölümün amacı, insan ve çevre arasındaki bağı koruyarak yaşam kalitesinin artırılmasıdır. Bölümün temel ilkesi doğadaki denge üzerindeki tahribatın azaltılarak önüne geçmek, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevre ortaya çıkarmaktır. 

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı, diğer meslek grupları ile işbirliği içerisinde çalışmaya en yatkın meslek gruplarından birisidir. Kültürel değerlerin yanında ekolojik ilişkileri de koruyarak tüm canlılar için ortak yaşam alanları oluşturmak amaçlanır. Bölüm çalışmalarında mimarlığın yapı konularında tasarım alanındaki becerilerini, mühendislikteki bilimsel prensipleri, kentsel planlama başlığı altında birleştirerek fonksiyonel, estetik ve yaşanabilir tasarımlar oluşturmak hedeflenir.

Dünyada hızlı kentleşmenin olduğu bir ortamda Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü, insan ile doğanın her geçen gün kopan ilişkilerini yeniden sağlama noktasında iyi yetişmiş planlamacı ve tasarımcıları yetiştirmeyi amaçlar. Bu bağlamda Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü, uluslararası ve ulusal alanda gelişime açık bireyler yetiştirme noktasında hedeflerine adım adım ulaşmak niyetinde bir alandır.

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Taban Puanları ve Sıralama

Üniversite Adı

Bölüm

Puan
Türü

Kont.

Taban
Puanı

Başarı Sırası

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı
(İngilizce)(Burslu)

SAY

2

344,96573

117224

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı
(İngilizce)(%50 İndirimli)

SAY

10

Dolmadı

Dolmadı

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü Ücretleri ve Fiyatları

Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü 2020/2021 eğitim/öğretim yılı öğrenim ücretleri için bu sayfayı inceleyebilirsiniz.

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Burs İmkânları

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü, öğrencilerine farklı alanlarda burs imkânı sunar. Bu kapsamda sunulan geniş kapsamlı burs imkânlarına buradan ulaşabilirsiniz.

Yeditepe Üniversitesi'nde Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Okumak

Kentsel Dönüşüm ve Peyzaj Mimarlığı dört ayaklı bir masa gibidir. Masanın ayakları planlama, tasarlama, mimarlık konuları ve estetiktir. Eskiden tasarım konuları daha az dikkate alınırdı. Bugün ise daha mutlu mekânlarda insanları yaşatmak ön plana çıkmış bir durumdur. Yeditepe Üniversitesi Atatürk Rönesans’ını devam ettiren ve bunu çok önemseyen bir üniversitedir. Kentsel Dönüşüm ve Peyzaj Mimarlığı çağdaş, dünyayı tanıyan, iyi bir İngilizceye hâkim öğrenciler yetiştirmeyi hedefleyen bir bölümdür. Kentsel Dönüşüm ve Peyzaj Mimarlığının bir arada verilmesini başlıca nedeni, kentsel tasarımcıların ve peyzaj mimarlarının aynı mekânlarda ve iç içe çalışmalarından kaynaklanır. Yeditepe Üniversitesi’nde öğrencilere daha çok “piyasa ile nasıl ortak çalışabilirler” konusu da öğretilmeye çalışılır. Öğrencilerle özellikle belediyeler arasında yapılan protokoller gereği ortak kentsel tasarım programları yapılmaya çalışılır. Bunun yanında mühendislik konuları da bölümde oldukça ağırlıktadır. Yollar, drenaj, aydınlatma gibi kentin temel sorunlarını planlayabilecek şekilde çözüm odaklı eğitim verilir. Ayrıca doğa bilimleri ile de ilgili olan bölüm, çiçek ve ağaçlar ile süslü parklar, bahçeler, göletler, havuzlar, meydanlar oluşturularak kentler yarabilecek eğitim söz konusudur.

Yukarıda sayılan imkânlar ve donanımlar Türkiye’de sayılı üniversitede bulunan olanaklardır. Türkiye genelindeki Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı bölümü sıralama listesi incelenirse Yeditepe Üniversitesi’nin saygın bir konumda olan eğitim kurumlarından birisi olduğu görülür. Yeditepe Üniversitesi bu anlamda marka değeri olan ve kendini ispatlamış bir eğitim kurumudur. Bu sebeple Yeditepe Üniversite’sinden diploma almak, meslek yaşantısında artısı olan bir durumdur. Üniversite eğitimi sürecinde özellikle uygulamalı derslerde yakın ilişki içerisinde bulunulan belediyeler ve özel sektör birimleri, ilerleyen dönemde öğrencilerin iş bulması ve girişimci bireyler olması için iyi bir ortam sağlar. Uygulamalı eğitim ve seminer faaliyetlerinde öğrenciler, bu sektörlerin öncüleri ile tanışma fırsatı yakalar ve kafalarındaki soruları birebir sektörün içerisinde yer alan fertlere sorma şansı yakalar. 

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Mezunu Ne İş Yapar? Nerelerde Çalışır?

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığından mezun olan öğrenciler Kentsel Tasarım ve Şehircilik, Peyzaj Mimarlığı, Mimarlık ve İnşaat ofislerinde çalışabildikleri gibi; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Belediyeler, Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sivil Toplum Kuruluşları gibi birçok kamu alanında iş imkânına sahiptir. Ayrıca bölüm mezunları kendi özel mimarlık bürolarını açarak ofis faaliyetlerini yürütebilirler.

Bunun yanında Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı mezunları kariyerlerine alanları ile ilgili yüksek lisans yaparak da devam edebilirler. Bu kapsamda söz konusu bireyler üniversitelerin akademik kadrolarında öğretim elemanı olarak mesleklerini sürdürebilir.

Vizyon Misyon

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü; çevreyi bir bütün olarak ele alan, tasarım, gelişim, planlama ve yönetim konularını kapsayan bir meslek disiplinidir. Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığının amacı, insan ve çevresi arasındaki ilişkilerin dengesini koruyarak yaşam kalitesine katkıda bulunulmasıdır. Bölümümüzün temel ilkesi, ekolojik denge üzerindeki tahribatın önüne geçen, sürdürülebilir ve yaşanabilir çevreler oluşturmaktır.

Amaç

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı, tasarım meslekleri arasında disiplinlerarası çalışmaya en yatkın alanlardan biridir. Ekolojik ilişkileri ve kültürel değerleri koruyarak insanlar ve diğer canlılar için yaşam ortamları oluşturmayı amaçlar. Çalışmalarında mimarlığın yapısal tasarım becerilerini, mühendisliğin bilimsel ilkelerini, kentsel planlama yaklaşımı ile birleştirerek; yaşanabilir, fonksiyonel ve estetik tasarımlar oluşturmayı hedefler.

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü, çağdaş dünyanın hızlı kentleşme sürecinde her geçen gün doğa ile insan arasında artan  kopukluğun giderilmesi noktasında ihtiyaç duyulan nitelikli planlamacı ve tasarımcıların yetiştirilmesini hedef almaktadır. Bu bağlamda; sürdürülebilirlik ilkelerini esas alan, doğayı tahrip etmeden  uyumlu çevreler oluşturabilen, gerektiğinde onarabilen ve alanında ulusal ve uluslararası düzeyde yetkin, gelişmelere açık  bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Hedef

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı bölümü öğrencilerine analitik yetenekler kazandırırken, yaratıcılığını teknik bilgilerle bütünleştirerek; çağdaş, iş hayatında başarılı, kendinden emin ve işini severek yapan yaratıcı bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Öğrenci Değişim Programları

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Avrupa’nın farklı üniversiteleri ile kurduğu ilişkiler ve karşılıklı ERASMUS ve exchange anlaşmaları gereği öğrencilerine yurtdışında eğitim alma imkânı sunar. Bu kapsamda aynı üniversitelerden gelen misafir öğrencilerin de bölümde ağırlanmasını ve eğitim görmelerine imkân tanır.

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümünde okuyan öğrenciler eğitim aldıkları 3. dönemden itibaren bölümün anlaşmalı olduğu Avrupa Birliği ülkelerinde ERASMUS programı kapsamında, Amerika Birleşik Devletlerinde exchange programı kapsamında eğitim alabilirler. Üniversitede bulunan uluslararası ofis bu konuda öğrencilere yardımcı olmak ve yol göstermek maksadıyla kurulmuş bir birimdir. 

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümünün anlaşmalı olduğu ERASMUS Programları; Hollanda’da bulunan Van Van Hall Larenstein University Of Applied Sciences Üniversitesi ve Macaristan’da bulunan Corvınus Unıversıty Of Budapest Üniversitesidir. Ayrıca bölümün Amerika Birleşik Devletlerinde Mississippi State University ile exchange anlaşması vardır.

Değişim programları için tıklayınız.

Bologna Süreci

Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, "Kent Tasarımcısı ve Peyzaj Mimarı" unvanı almaya hak kazanmaktadırlar.

Derecenin Düzeyi

Lisans

Mezuniyet Koşulları
Lisans programını tamamlayarak mezun olabilmeleri için öğrencilerin 2.00/4.00 Genel Not ortalaması (CGPA) gerekmektedir. Öğrencilerin mezun olabilmeleri için, 130 Yerel Kredi - 240 AKTS ders yükünü tamamlamaları gerekmektedir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü’ne öğrenci kabulü, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınav (YKS) Sayısal sonucuna göre yapılmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Öğrencilerin mezun olabilmeleri için, 130 Yerel Kredi-240 AKTS ders yükünü tamamlamaları ve bölüm tarafından onaylanan bir kuruluşta 30 iş günü ofis, 30 iş günü şantiye olmak üzere, 60 iş günlük kurum dışı staj zorunluluğunu yerine getirmeleri gerekmektedir. Stajlar akademik programda LAUD 200 ve LAUD 300 ders kodlarıyla gösterilmiştir. Lisans Programında yer alan ders yükünü tamamlayan bir öğrencinin mezuniyet koşulunu sağlayabilmesi için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasını (CGPA) elde etmesi gerekmektedir.

Bölüm Olanakları

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nde iki profesör, üç yardımcı doçent kadrolu olarak görev yapmaktadır. Bölüm öğrencilerinin üniversite bünyesindeki programlarla çift ana dal ve yan dal yapma imkânları ile Erasmus çerçevesinde eğitim hayatlarının bir dönemini yâda isterlerse iki dönemini anlaşmalı olduğumuz Avrupa üniversitelerinde tamamlama imkânı vardır.

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

KENTSEL TASARIM VE PEYZAJ MİMARLIĞI PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

1. Kentsel Tasarım, Peyzaj Mimarlığı ve Planlama alanlarının temel konuları hakkında yeterli altyapıya sahip olması.

2. Sürdürülebilirlik ilkelerini esas alan, doğayı tahrip etmeden, doğa ile uyumlu çevreler oluşturabilme konuları hakkında yeterli altyapıya sahip olması.

3. Kentsel tasarımın sosyal ve fiziksel boyutu ve herkes için tasarım gibi evrensel öneme sahip konular hakkında bilgi sahibi olması.

4. Ulusal/Uluslararası çevre politikaları ve mevzuatı gibi yasal ve yönetsel konularda bilgi sahibi olması

5. Peyzaj envanter ve analizi, peyzajın doğal ve fonksiyonel yönleri, farklı ölçek ve içeriklerdeki alan kullanım tipleri ve işlevlerine yönelik bilginin kazandırılması.

6. Kentsel tasarım donatı elemanları, yapım metotları ve teknolojileri, konstrüksiyon, maliyet analizi, belgelerin ve teknik şartnamelerin yazılması konuları hakkında yeterli altyapıya sahip olması.

7. Kentsel Tasarım, Peyzaj Tasarımı ve Planlama alanlarının tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olması.

8. Tahrip edilmiş çevreyi onarma, doğa koşullarını tanıma, yeni oluşturulacak mekânlarda doğa koşullarını koruyabilme ve yaratabilme becerisi.

9. Alanında problem süreçlerini analiz edebilme ve uygun çözümler bulabilmek için modern tasarım yöntemlerini uygulayabilme becerisi.

10. Bilgi teknolojileri ve bilgisayar destekli çizim, sunum, mühendislik ve planlama programlarını kullanabilme; alanı ile ilgili güncel uygulamalar için gerekli teknikleri ya da araçları bulabilme ve kullanabilme becerisi.

11. Bilgiye erişebilmek için kaynak taraması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarından yararlanabilme becerisi.

12. Hayat boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilinci, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

13. Bireysel olarak ya da çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüveni.

14. Alanı ile ilgili çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olma ve çağın sorunları hakkında bilgi sahip olma.

15. İnsan haklarına ve bu temelde sosyal ve kültürel haklara saygılı, doğal çevrenin ve kültürel mirasın korunmasında gerekli duyarlılığı göstererek, adalet bilinciyle karar verme ve hareket etme.

16. Mesleki alan ve uygulamada etik ve sorumluluk bilinci.

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) AKADEMİK AĞIRLIKLI UYUM MATRİSİ

Çift Anadal ve Yandal Olanakları

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğrencileri 4 yıllık eğitim-öğretimleri sırasında Mimarlık, İç Mimarlık, Endüstri Ürünleri Tasarımı ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümleri le “Yan Dal” ve “Çift Anadal” eğitimi yapabilme imkânına sahiptir. Ayrıca Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nün farklı üniversitelerle kurduğu bağlantılar ve karşılıklı Exchange ve Erasmus anlaşmaları sayesinde öğrencilere yurt dışında eğitim ve staj olanakları sunulmaktadır.

Çift Anadal - Yan Dal Yönetmeliği için tıklayınız

Mimarlık Bölümü Çift Anadal Programı

Mimarlık Bölümü Yan Dal Programı

İç Mimarlık Bölümü Çift Anadal Programı

İç Mimarlık  Bölümü Yan Dal Programı

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Çift Anadal Programı

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Yan Anadal Programı

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Çift Anadal Programı

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Yandal Programı