Ders Yılı: 1
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Dersin Adı Ders Tipi
HTR 301 Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi I Zorunlu
HUM 103 Uygarlık Tarihi Zorunlu
LAUD 101 Peyzaj Mühendisliği Zorunlu
LAUD 105 Toprak Bilgisi Zorunlu
LAUD 203 Peyzaj Kuramına Giriş Zorunlu
TKL 201 Türk Dili I Zorunlu
LAUD XXX Alan Seçmeli 1 Alan Seçmeli
LAUD XXX Alan Seçmeli 2 Alan Seçmeli
LAUD XXX Area Elective I Alan Seçmeli
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Dersin Adı Ders Tipi
HTR 302 Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi II Zorunlu
LAUD 102 Peyzaj Mimarlığı Tarihi Zorunlu
LAUD 106 Sulama ve Drenaj Zorunlu
LAUD 108 Bilgisayar Destekli Tasarım Zorunlu
LAUD 114 Bitki Materyali Zorunlu
LAUD 116 Tasarım Prensipleri Zorunlu
TKL 202 Türk Dili II Zorunlu
LAUD XXX Serbest Seçmeli 1 Serbest Seçmeli
Ders Yılı: 2
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Dersin Adı Ders Tipi
LAUD 201 Tasarım Stüdyosu I Zorunlu
LAUD 205 İbreliler Zorunlu
LAUD 211 Arazi Tasarım Teknikleri Zorunlu
LAUD 217 Kentsel Yeşil Alan Planlaması Zorunlu
LAUD 219 Dijital Sunum Teknikleri Zorunlu
LAUD XXX Serbest Seçmeli 2 Serbest Seçmeli
LAUD XXX Alan Seçmeli 3 Seçmeli
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Dersin Adı Ders Tipi
LAUD 200 Yaz Stajı I Zorunlu
LAUD 202 Tasarım Stüdyosu II Zorunlu
LAUD 208 Konstrüksiyon ve Materyaller Zorunlu
LAUD 212 Bitkisel Tasarım Zorunlu
LAUD 214 Kamusal Alanlar ve Kentsel Mekanlar Zorunlu
LAUD XXX Serbest Seçmeli 3 Serbest Seçmeli
LAUD XXX Alan Seçmeli 4 Seçmeli
Ders Yılı: 3
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Dersin Adı Ders Tipi
LAUD 300 Yaz Stajı II Zorunlu
LAUD 301 Tasarım Stüdyosu III Zorunlu
LAUD 305 Kent ve Ekoloji Zorunlu
LAUD 305 Urban And Ecology Zorunlu
LAUD 309 Peyzaj Uygulama Tekniği Zorunlu
LAUD 313 Çim ve Yer örtücüler Zorunlu
LAUD XXX Serbest Seçmeli 4 Serbest Seçmeli
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Dersin Adı Ders Tipi
LAUD 302 Tasarım Stüdyosu IV Zorunlu
LAUD 304 Modern Peyzaj Yaklaşımları Zorunlu
LAUD 306 Kırsal Peyzaj Planlama Zorunlu
LAUD 310 Kentsel Tasarım İlkeleri Zorunlu
LAUD 314 Sürdürülebilir Peyzaj Mimarlığı ve Kentsel Tasarım Zorunlu
Ders Yılı: 4
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Dersin Adı Ders Tipi
LAUD 401 Tasarım Stüdyosu V Zorunlu
LAUD 403 Doğa Koruma ve Turizm Zorunlu
LAUD 407 Peyzaj Bakım Tekniği Zorunlu
LAUD 409 Peyzaj Estetiği ve Peyzaj Kalitesi Zorunlu
LAUD XXX Serbest Seçmeli 5 Serbest Seçmeli
LAUD XXX Alan Seçmeli 5 Alan Seçmeli
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Dersin Adı Ders Tipi
LAUD 402 Tasarım Stüdyosu VI Zorunlu
LAUD 404 Keşif, Metraj ve Mesleki Uygulama Zorunlu
LAUD 404 Portfolio Design Zorunlu
LAUD 408 Çevresel Etki Değerlendirmesi Zorunlu
LAUD 410 Kentsel Koruma ve Yenileme Zorunlu
LAUD XXX Serbest Seçmeli 6 Serbest Seçmeli
LAUD XXX Alan Seçmeli 6 Seçmeli
Ders Yılı: Hiçbiri
Ders Dönemi:
Ders Kodu Dersin Adı Ders Tipi
ARCH 105 Bilgisayar Destekli Sunum Teknikleri Seçmeli
ARCH 301 İmar Uygulama Kavramları Seçmeli
SOC 371 Çevre Sosyolojisi Seçmeli
FA 102 Mimari Temel Tasarım Alan Seçmeli
FA 106 Mimari Teknik Çizim Alan Seçmeli
LAUD 419 Landscape Aesthetics and Landscape Quality Alan Seçmeli
PA 204 Kentleşme ve Çevre Sorunları Alan Seçmeli