Dr. Öğr. Üyesi
Bengi KORGAVUŞ
Dekan Yardımcısı & Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi
Zerrin İNAN
Bölüm Başkan Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi
Pınar KARAKAŞ
Bölüm Başkan Yardımcısı
Öğretim Görevlisi
Ceren Işıl
Akademisyen
Öğretim Görevlisi
Lütfiye Kozlan
Akademisyen
Öğretim Görevlisi
Özlem Ersöz
Akademisyen
Araş. Gör.
Ezgi Özkoç
Akademisyen