Dr. Öğr. Üyesi
Bengi KORGAVUŞ
Dekan Yardımcısı & Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi
Pınar KARAKAŞ
Bölüm Başkan Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi
Zerrin İNAN
Bölüm Başkan Yardımcısı
Araş. Gör.
Ceylan Sözer
Akademisyen
Araş. Gör.
Ezgi Özkoç
Akademisyen
Prof. Dr.
Cemil ATA
Akademisyen
Öğretim Görevlisi
Ceren Işıl
Akademisyen
Öğretim Görevlisi
Özlem Ersöz
Akademisyen