Bölümümüz

Çağdaş dünyanın hızlı kentleşme sürecinde her geçen gün doğa ile insan arasında kopukluk giderek artmaktadır. Bu sorunun önlenmesi ve giderilmesi noktasında Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı çalışma alanının önemi giderek daha ön plana çıkmaktadır. Bölümümüz alanında ulusal ve uluslararası düzeyde yetkin, gelişmelere açık ve doğaya saygılı, tasarımcı bireyler yetiştirmektedir.

Çalışma alanları ise kent içi ve dışındaki tüm özel ve kamusal açık alanların planlaması ve değişik ölçeklerde uygulamaların hayata geçirilmesini kapsar. Bu çerçevede ele alınan konular arasında kent parkları, kent meydanları, sahil düzenlemeleri, tatil köyleri, turizm alanlarının çevre düzenlemeleri, doğal ve kültürel koruma alanları vb. sayılabilir. Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlarının iş olanakları, batı ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de hızla artmaktadır.