Pınar ÇALIŞIR ADEM

Ünvan: 
Öğretim Görevlisi
Bölüm: 
Mimarlık Bölümü
Görevi: 
Bölüm Başkan Yardımcısı
E-posta: 
pcalisiradem@yeditepe.edu.tr
Telefon: 
02165780440
Ofis: 
GSF Binası, 7i36

Akademik