9. yüzyılda Buhara'da İsmail Samani Türbesinde, aynı yüzyılda Kuzey Afrika; Kahire'de 100 yıl devlet kurmuş Tulunoğlu Ahmet'in yaptırdığı camide, gördüğümüz ve Edirne'de, Osmanlı İmparatorluğu tarafından 1363-1700'lerde hiç değişmeden kullanılmış bazı mimari ögeler, oldukça erken tarihlerde Kafkasya'da kullanılmıştı (Bkz. Konferans Çağrı Posteri; 700 yılında yapılmış bir Ermeni kilisesinde Türk sivri kemeri-muhtemelen İslamiyet öncesi Hristiyan Türklerine aittir)

Kafkasya’da erken dönem Ermeni ve Gürcü yapılarında neden Türk sivri kemeri ve mukarnas var. Söylendiği gibi Türk Mimarisi, Ermeni mimarisinden mi etkilendi? Yoksa Türk Mimarisi olduğu için mi en erken Kafkasya’da görüldü ve sonra Anadolu Selçuklu ve Osmanlı Mimarisinde oranları hiç değişmeden kullanıldı. Mimar Sinan Ermeni asıllı mıydı? Türk mimarisinin köklerini irdelediğimiz Orta Asya Türk Mimarisi çalışmalarının üçüncüsü (Bkz. Ekteki program) bu yıl 8 Mayıs 2024, Çarşamba gönü, Yeditepe Üniversitesi Yeşil Salon'da (Rektörlük Binası 5. Kat) Hibrit olarak yapılacaktır.  

Online katılım linki; https://meet.google.com/emi-cdmq-qio

----------

In the Tomb of Ismail Samani in Bukhara in the 9th century, in North Africa in the same century; Some of the architectural elements we see in the mosque built by Tulunoğlu Ahmet, who founded the state for 100 years in Cairo, and which were used unchanged by the Ottoman Empire in Edirne between 1363 and 1700, were used in the Caucasus at very early dates (See Conference Call Poster; 700). Turkish pointed arch in an Armenian church built in 1960 - probably belongs to pre-Islamic Christian Turks)

Why are there Turkish pointed arches and muqarnas in early Armenian and Georgian buildings in the Caucasus? As is said, was Turkish Architecture influenced by Armenian architecture? Or was it because it was Turkish Architecture that it was first seen in the Caucasus and was later used in Anatolian Seljuk and Ottoman Architecture without changing its proportions? Was Mimar Sinan of Armenian origin? The third of the Central Asian Turkish Architecture studies, in which we examine the roots of Turkish architecture (See the attached program), will be held in Hybrid form on Wednesday, May 8, 2024, at Yeditepe University Green Hall (5th Floor of the Rectorate Building).

Online participation link; https://meet.google.com/emi-cdmq-qio

----------

CLICK HERE FOR CONFERENCE PROGRAM

 

paylaş