Engel durumunuz sebebiyle destek gereksiniminiz olduğu noktalarda Engeli Olan öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi'ne başvurabilirsiniz. engelsiz@yeditepe.edu.tr
Ders Yılı: 1
Ders Dönemi: Autumn
Ders Kodu Course Name Ders Tipi
FA 102 Architectural Basic Design Core
FA 106 Archıtectural Drawıng Core
HUM 103 Humanities Core
INTD 151 Material For Interiors Core
TKL 201 Turkish Language 1 Core
ELEC XXX Free Elective I Free Elective
ELEC XXX Department Elective I Area Elective
Ders Dönemi: Spring
Ders Kodu Course Name Ders Tipi
INTD 122 Perspective Core
INTD 142 Final Construction I Core
INTD 182 Constructıon Core
INTD 192 Interıor Analysıs Systems I Core
TKL 202 Turkish Language 2 Core
ELEC XXX Free Elective II Free Elective
ELEC XXX Department Elective II Area Elective
Ders Yılı: 2
Ders Dönemi: Autumn
Ders Kodu Course Name Ders Tipi
INTD 201 Project 1 Core
INTD 231 Computer Aided Design Core
INTD 251 Final Construction II Core
INTD 271 Hıstory Of Archıtecture I Core
INTD 281 Constructıon And Detaıls Core
INTD 291 Interıor Analysıs Systems II Core
Ders Dönemi: Spring
Ders Kodu Course Name Ders Tipi
INTD 200 Summer Practice I Core
INTD 202 Project II Core
INTD 222 Furniture Construction Core
INTD 232 3d Modellıng Interıor Archıtecture Core
INTD 272 Hıstory Of Archıtecture II Core
INTD 282 Structure Core
INTD 292 Building Performance Services & Lightening Core
Ders Yılı: 3
Ders Dönemi: Autumn
Ders Kodu Course Name Ders Tipi
HTR 301 History Of Turkish Revolution I Core
INTD 301 Project III Core
INTD 331 Advanced Modellıng In Interıor Archıtecture Core
INTD 371 Hıstory Of Archıtecture III Core
INTD 391 Applied Project I Core
ELEC XXX Department Elective III Area Elective
Ders Dönemi: Spring
Ders Kodu Course Name Ders Tipi
HTR 302 History Of Turkish Revolution II Core
INTD 300 Summer Practice II Core
INTD 302 Project IV Core
INTD 382 Building Restoration and Surveying Core
INTD 392 Applied Project II Core
Ders Yılı: 4
Ders Dönemi: Autumn
Ders Kodu Course Name Ders Tipi
INTD 401 Project 5 Core
INTD 417 Building Management Core
ELEC XXX Free Elective III Free Elective
ELEC XXX Department Elective IV Area Elective
ELEC XXX Department Elective V Area Elective
Ders Dönemi: Spring
Ders Kodu Course Name Ders Tipi
INTD 492 Dıploma Project Core
ELEC XXX Free Elective IV Free Elective
ELEC XXX Free Elective V Free Elective
ELEC XXX Department Elective VI Area Elective
Ders Dönemi:
Ders Kodu Course Name Ders Tipi
INTD 111 Drawıng And Presentatıon Technıques Area Elective
INTD 123 Project Drawing and Presantation Standarts Area Elective
INTD 141 Information Technologies For Interior Architects Area Elective
INTD 191 Model Construction Methods Area Elective
INTD 321 Textile in Interior Architecture Area Elective
INTD 323 Hıstory Of Furnıture Area Elective
INTD 362 Computer Applications in Interior Design Area Elective
INTD 370 Art And Mythology Area Elective
INTD 381 Special Computer Applications In Architecture Area Elective
INTD 461 Installation and Acoustic of Buildings Area Elective
INTD 470 Decorative Arts In Architectural Design Area Elective
INTD 480 Landmarks of Istanbul Area Elective
INTD 481 Smart Buildings And The Lıfe Of The Future Area Elective
INTD 482 Computer Visualisation Techniques Area Elective