İç Mimarlık Bölümü Hakkında

Günümüzde yapay çevreyi oluşturan tasarım etkinliklerinin ayrı disiplinler olarak kimlik kazanması, iç mimarlık eğitiminin önemini artırmıştır. İç mimarlık eğitimi, estetik yaklaşımlar ve teknik bilgileri birleştirerek, çağdaş, konforlu ve özgün mekân çözümleri üretilmesini amaçlarken, iç mimarlık mesleğinin diğer çevresel tasarım disiplinleri ile ilişkisini kurar.

Öğretim programının temel ilkesi, iç mimarlık eğitiminin mimarlık formasyonu üzerine temellenerek geliştirilmesidir. İç Mimarlık Bölümü Öğretim Programı, öğrencilere iç mekân tasarımını etkileyen sosyal, kültürel, psikolojik, çevresel, teknik ve ekonomik olguları ve bu olgular arası ilişkileri kavrama becerilerini kazandıracak teorik ve uygulamalı dersler içermektedir. İç çevrelere ilişkin sanatsal ve estetik değerlere duyarlılık geliştirecek dersler de programda yer almaktadır. İlk sınıftan başlayan bilgisayar destekli eğitim dersleri, mezuniyete kadar zorunlu ve seçmeli derslerle programa dahil edilmiştir. İkinci yıldan başlamak üzere "iç mekân tasarım projeleri" ile iç mekân ölçeğine odaklanma sağlanmakta, yapı elemanları, malzeme, ince yapı gibi derslerle üç boyutlu mekân algısı pekiştirilmektedir.  Üçüncü sınıfta strüktür, aydınlatma, tesisat gibi iç mekân donatısı ağırlıklı derslerin yanı sıra, rölöve ve uygulama projesi dersleriyle yetkinlik kazanılmakta, dördüncü sınıfta pazarlama, yapı yönetimi ve deneysel tasarım gibi derslerle öğrenci profesyonel hayata hazırlanmaktadır. Seçmeli ve zorunlu derslerle toplamda 130 kredilik ders alan, şantiye ve büro stajlarını tamamlayan öğrenciler mezuniyete hak kazanmaktadır.

İç Mimarlık Bölümü, Yeditepe Üniversitesi’nin kuruluş tarihi olan 1996 yılında Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde eğitim vermeye başlamıştır. 2014 yılından itibaren Mimarlık Fakültesi bünyesinde eğitime devam etmektedir.Öğrenciler, başvuru kriterlerine bağlı olarak, İç Mimarlık Bölümü’nün Erasmus programı çerçevesinde anlaşmalı olduğu üniversitelerde yurtdışında eğitim alma olanağına sahiptir. 2002 yılında başlayan uygulama ile, İç Mimarlık Bölümü öğrencilerinin, gerekli şartları sağladıkları takdirde Peyzaj Mimarlığı ve Mimarlık Bölümleri’nin yanı sıra, anlaşmalı bölümlerde “Yan Dal” ve “Çift Ana Dal” eğitimi yapma ve çift diploma alarak mezun olma olanakları bulunmaktadır.

İç Mimarlık Bölümü 4 Yıllık Akademik Programı İçin Tıklayınız.

İç Mimarlık Bölümü Nedir?

Öğrencilerin üniversite eğitimleri için en çok tercih ettiği bölümler arasında İç Mimarlık Bölümü gelir. Özellikle son yıllarda popülaritesi artan bölümün, ilerleyen dönemde daha da etkin bir alan olacağı düşünülür. İç Mimarlık Bölümü, toplumda yaygın olarak bilindiği gibi sadece dekorasyonla ilgili bir bölüm değildir. İç Mimarlık Bölümü esasen, endüstriyel tasarım ve mimariyi birleştirerek, insanlara yaşam alanları tasarlayan bir bölümdür. Söz konusu bölüm, hem mekânın yapısal sorunlarına çözüm üretmeyi amaçlar hem de bunu yaparken yapıda bazı mimari değişiklikler yapar. Bunun yanında bir mekânda kullanılacak ürünlerin tasarımını yapar. Bunlar, mobilyadan tutun da pencere detaylarına kadar geniş bir yelpazede kendine yer bulur.

Bir iç mimar, bir mekân projesinde başından sonuna kadar mimarla birlikte bulunarak ekip çalışması yürütür ve mekânın tasarımını sağlar. Bunun yanında mevcut binalara farklı fonksiyonlar eklenmesi ile ilgili projelere katılabilir. Örneğin önceden alışveriş merkezi olan bir bina iş merkezine dönüştürülebilir. Ya da tarihi bir yapı müzeye çevrilebilir. İç mimarlar restorasyon alanında da kendilerini yetiştirebilirler.

Son yıllarda iç mimarlığa olan ilginin büyük bir hızla büyüdüğü yadsınamaz bir gerçektir. Yani gelişen teknolojiler, malzemeler, aydınlatmalar, yeni ısıtma teknik ve yöntemleri, çevreye dost yenilikçi teknolojiler, camlar ile ilgili yenilikler derken iç mimarlık her geçen gün daha da rağbet gören bir meslek haline gelmiştir.

İç Mimarlık Bölümü’nü tercih etmek isteyen öğrencilerin yaratıcı düşünme, problemlere yenilikçi bakış açısı ile yaklaşma ve çizim kabiliyetlerinin gelişmiş olmasında, projelere meraklı bireyler olmasında fayda vardır.

İç Mimarlık Taban Puanları ve Sıralama

Üniversite Adı

Bölüm

Puan Türü

Kont.

Taban Puanı

Başarı Sırası

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ

İç Mimarlık (İngilizce)
(Burslu)

SAY

9

380,5813

80801

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ

İç Mimarlık (İngilizce)
(%50 İndirimli)

SAY

52

249,55187

345190

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ

İç Mimarlık (İngilizce)
(%25 İndirimli)

SAY

24

234,77852

419889

İç Mimarlık Bölümü Ücretleri ve Fiyatları

Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü 2023 - 2024 eğitim/öğretim yılı öğrenim ücretleri için bu sayfayı inceleyebilirsiniz.

İç Mimarlık Burs İmkânları

Yeditepe Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü, öğrencilerine, farklı imkânlarda burs olanağı sağlar. Bu kapsamda belirlenen burs olanaklarına buradan ulaşıp, gerekli bilgiye sahip olabilirsiniz.

Yeditepe Üniversitesi'nde İç Mimarlık Okumak

İç mimarlık, kullanıcı istek ve ihtiyaçları doğrultusunda insanları mutlu etmek, onların içinde bulunmaktan keyif alacağı mekânları tasarlama pratiğidir. Eğitim süreci boyunca konut, ofis, restoran, mağaza, kültür merkezi, okul gibi alanların çeşitli ihtiyaçlarına yönelik projelerin optimum şekilde çözümlenmesi hedeflenir. İç Mimarlık eğitimi son derece hassas bir disiplindir. İşin içinde hem sanat, hem teknik, hem de psikoloji söz konusudur. Bu nedenle üç boyutlu düşünebilme, sosyal ilişkiler kurabilme, çizim yapmaya hevesli olma gibi özellikler her zaman büyük bir avantajdır. Bu anlamda daha yaşanılır alanların tasarlanması iç mimarlık hayatının en önemli parçalarından birini oluşturur. 

Yeditepe Üniversitesi özel eğitim kurumları arasında marka haline gelmiş, bu işin öncüsü sayılabilecek konumda bir eğitim yuvasıdır. Bu okulda okumak ve başarı ile mezun olmak çok büyük bir artıdır. Eğitim yılı içerisindeki uygulamalı derslerde, sektörde öncü konumdaki işletmelerle öğrenciler iletişim kurma imkânına sahip olurlar. Bu kapsamda mezuniyet sonrası iş bulma olanağında büyük bir imkân yakalamış olurlar.  Türkiye’deki devlet ve özel üniversitelerin İç Mimarlık Bölümü sıralama listesi incelendiğinde Yeditepe Üniversitesi’nin seçkin bir konumda olduğu görülür.

İç Mimarlık Mezunu Ne İş Yapar? Nerelerde Çalışır?

İç Mimarlık Bölümü ülkemiz ve dünya şartlarında kendine her daim iş imkânı bulacak bir meslek grubudur. Çünkü iç mimarlık eğitimi, mimarinin yanı sıra endüstriyel ürün tasarımı ve çevre tasarımı ile yakında ilişkisi olan bir süreçtir. Sürekli değişen insan ihtiyaçları ve teknoloji sayesinde mekânlar ve evler değişime ihtiyaç duyarlar. Bu değişim de ancak iyi bir iç mimarın projelendirmesi, planlaması ve uygulaması sayesinde olabilir. Bu kapsamda iç mimarlar kamu ve özel sektörün farklı alanlarında kendilerine iş bulabilecekleri gibi üniversitelerde akademisyenlik kariyerine de devam edebilirler. Ayrıca iç mimarlar, kendi iç mimarlık işletmelerini kurarak ofis açabilir ve bu kapsamda ciddi gelir elde edebilirler.  İç Mimarlık Bölümü’nden mezun olan öğrenciler;

·       Restorasyon işlerinde

·       Mimarlık ofislerinde,

·       Mekânsal uygulamalarla ilgili şirketlerde

·       Endüstriyel tasarım,

·       Mobilya tasarımı

·       Çevre tasarımı ile ilgili birimlerde ve bunlar gibi çok farklı sektörlerde iş imkânı bulabilirler.

 

Vizyon Misyon

İç Mimarlık Bölümü, mekân tasarlama eylemini insan odaklı gerçekleştirebilen, çevresel analizler ile kullanıcıların fiziksel ihtiyaçlarını belirleyebilen, katılımcı tasarım süreçleri ile mekânları kullanıcıların psikolojik ve duygusal ihtiyaçları çerçevesinde tasarlayabilen, tasarımlarını güncel kuramlar çerçevesinde kritik sorgulama ile kavramsallaştırabilen, tasarladığı mekânların gerçekleştirilmesi sırasında gerekli olan bilgi ve teknik donanımı uluslararası profesyonel standartlarda edinmiş, bağımsız tasarlama ve çalışma güvenine sahip, aynı zamanda hem kendi disiplini hem de diğer disiplinlerden profesyonellerle çalışırken iyi bir takım oyuncusu olma uyumu gösterebilen, mesleki sorumluluk ve etik kuralların bilincinde içmimarlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Amacımız

İç Mimarlık Bölümü’nün hedefi, eğitimde, ulusal ve uluslararası ölçütlere eşdeğer, kuram ve uygulama alanında yetkin, disiplinlerarası işbirliği kurabilen, çağın dinamiklerine uyabilen, etik değerler taşıyan iç mimarlar yetişmesini sağlamaktır. 

İç Mimarlık Bölümü, sağlıklı ve sürdürülebilir bir gelecek için vizyon geliştirmeyi olduğu kadar, yaratıcı ve eleştirel düşünceyi teşvik etmeyi, tasarım sürecinin genel düzenini tanıtmayı, verilen bilginin karmaşık iç mekân sistemlerine uygulanmasına ilişkin altyapıyı öğrencilere vermeyi amaçlar.

Hedefimiz

İç Mimarlık Bölümü, mekân tasarlama eylemini insan odaklı gerçekleştirebilen, çevresel analizler ile kullanıcıların fiziksel ihtiyaçlarını belirleyebilen, katılımcı tasarım süreçleri ile mekânları kullanıcıların psikolojik ve duygusal ihtiyaçları çerçevesinde tasarlayabilen, tasarımlarını güncel kuramlar çerçevesinde kritik sorgulama ile kavramsallaştırabilen, tasarladığı mekânların gerçekleştirilmesi sırasında gerekli olan bilgi ve teknik donanımı uluslararası profesyonel standartlarda edinmiş, bağımsız tasarlama ve çalışma güvenine sahip, aynı zamanda hem kendi disiplini hem de diğer disiplinlerden profesyonellerle çalışırken iyi bir takım oyuncusu olma uyumu gösterebilen, mesleki sorumluluk ve etik kuralların bilincinde içmimarlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Öğrenci Değişim Programları

İç Mimarlık Bölümü öğrencileri ERASMUS anlaşmaları çerçevesinde yurtdışındaki seçkin üniversitelerde eğitim alma olanaklarına sahiptir. Özellikle tasarımın beşiği sayılabilecek, ağırlıklı olarak İtalya’nın seçkin üniversiteleri ile anlaşmalar bulunur. Öğrenciler daha çok öğrenci değişim programı kapsamında İtalya’ya gönderilir ve bir ya da iki eğitim öğretim yılını bu üniversitelerde eğitim alarak tamamlarlar. Bu kapsamda bölüm öğrencileri hem başka bir ülkenin eğitim sistemini yakından tanıma fırsatı yakalar hem de iç mimarlık kapsamında Avrupa’da geliştirilen projeleri yerinde görme imkânına kavuşur. Ayrıca öğrenciler, öğrenci değişim programı kapsamında gittikleri ülkelerde dil eğitimlerini geliştirme şansı bulurlar. Öğrencilerin bu programlara dâhil olması, ilgili mevzuat esaslarına göre gerçekleşir.  Gerekli şartları sağlayacak nitelikteki öğrenciler yazılı olarak başvurmaları halinde değerlendirmeye tabi tutulur ve değerlendirme sonucunda değişim programına katılması uygun görülen öğrenciler, ilgili ülkelere eğitim almak maksadıyla gönderilir. İç Mimarlık Bölümü’nden öğrenci değişim programı kapsamında yurtdışına gönderilen öğrenciler olduğu gibi o ülkelerden bölümümüzde eğitim almaya gelen öğrenciler de vardır.

Bologna Süreci

Birbiri ile uyumlu olan, Avrupa’nın seçkin yükseköğretim kurumları Bologna Süreci kapsamında iletişim yöntem ve imkânlarını artırıp, eğitim sistemlerinde oluşan farklılıkları ortandan kaldırmayı hedefler. Bu sürecin asıl amacı öğretim elemanları ile öğrenciler arasındaki iletişim ortamını artırmaktır. İç Mimarlık Bölümü öğrencileri Bologna Süreci kapsamında daha donanımlı ve bilinçli bireyler olarak eğitim faaliyetlerini sürdürürler.

İç Mimarlık Bölümü Bologna Bilgi Paketini indirmek için tıklayınız.

Çift Anadal ve Yandal Olanakları

Yeditepe Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü, öğrencilerine çeşitli alanlarda çift anadal imkânı sunar. Bu sayede bölüm öğrencileri İç Mimarlık eğitimini alırken tasarım disiplininin farklı alanlarında da ikinci bir diploma alma imkânı kazanırlar. İç Mimarlık Bölümü’nün anlaşmalı olduğu çift anadal bölümleri aşağıda sıralanmıştır.

Çift Anadal koşullarını öğrenmek için tıklayınız.

Yeditepe Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü öğrencileri çift anadal programlarının yanında yan dal olanaklarına da sahiptir. Bu kapsamda öğrenciler ilgili oldukları alanlarla ilgili yan dal programlarına dâhil olabilir ve bu bölümün sertifikasını almaya hak kazanırlar. Bu sayede öğrenciler mezuniyetten sonra iş bulma safhasında ya da akademik kariyer hedeflerinde bir adım önde olurlar. İç Mimarlık Bölümü’nün yan dal anlaşması olduğu bölümler aşağıda sıralanmıştır.

 Yandal koşullarını öğrenmek için tıklayınız.