Akademik

Çağdaş dünyanın hızlı kentleşme sürecinde her geçen gün doğa ile insan arasında artan kopukluk giderek artmaktadır.  Bu sorunun önlenmesi ve giderilmesi noktasında Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı çalışma alanının önemi giderek daha ön plana çıkmaktadır.

Çalışma alanları ise kent içi ve dışındaki tüm özel ve kamusal açık alanların planlaması ve değişik ölçeklerde uygulamalarının hayata geçirilmesini kapsar. Bu çerçevede ele alınan konular arasında sahil düzenlemeleri, tatil köyleri, turizm alanlarının çevre düzenlemeleri, milli parklar, doğa koruma alanları ve benzerleri sayılabilir.  Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlarının iş olanakları, batı ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de hızla artmaktadır. Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı bölümü mezunları peyzaj mimarlığı, kentsel tasarım ve şehircilik, mimarlık ve inşaat ofislerinde çalışabildikleri gibi; Belediyeler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı,  Karayolları Genel Müdürlüğü ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü gibi birçok kamu kurumunda da görev alabilmektedirler.