Pınar KARAKAŞ

Ünvan: 
Dr. Öğr. Üyesi
Bölüm: 
Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü
Görevi: 
Akademisyen
E-posta: 
pkarakas@yeditepe.edu.tr
Telefon: 
216 - 5780067
Ofis: 
GSF - 715 A

Akademik