Mimarlık Bölümü Hakkında

Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Bölümü kapsamlı bir eğitim programı ile geleceğin mimarlarını yetiştirmektedir. Mimarlık mesleğinin disiplinler arası bir pratik olduğu göz önünde bulundurarak hazırlanmış olan 4 yıllık eğitim programımız temel tasarım eğitiminden mesleki tarih derslerine, tasarım stüdyolarından bilgisayar ortamında modellemeye, geniş bir ders programı sunmaktadır.

Mimarlık Bölümü Nedir?

Mimarlık bölümü genç neslin en çok rağbet ettiği ve hedeflediği meslek gruplarından birisidir. Bu alanda eğitim almak isteyen öğrenciler lise öğrenimi sırasında kendilerini, matematik, fizik, sosyal bilimler (tarih, insan bilimleri, kültür, sosyoloji, sanat tarihi), resim alanlarında geliştirmek zorundadır. İyi bir mimar, hem sosyal bilimler ve sanat ile ilgili hem de iş hayatı ile yakından ilgili olmalıdır. Bu alanda kariyer hedefleyen bir öğrenci akademik derslerdeki başarının yanında uzay ilişkilerini görebilme yani cisimlerin üç boyutlu analizini kolayca yapabilme yetisine sahip olmalıdır. Düzgün şekil çizebilme ve yaratıcı özellik konusunda gerekli donanıma sahip olmayan bir öğrenci mimarlık fakültesinde sorun yaşayabilir. Ayrıca bu mesleği seçecek öğrencilerin iş ve ticaret konusunda yeterli bilgiye sahip olması ve insan ilişkileri konusunda aktif bir kişiliğe sahip olmalıdır. Bir mimar sosyal sorumluluk sahibi bir birey olmalıdır.

Son dönemdeki teknolojik gelişmeleri takip ettiğinizde inşaat sektörünün de diğer teknoloji alanlarında olduğu gibi muhteşem bir hızla ilerlediği görülür. Önceden mimaride kullanılan basit yöntemler yerini akıllı binalara veya yapımında farklı tasarımlar sergileyen göz alıcı güzelliğe bürünmüştür. Bu kapsamda günümüz mimarlarının bu tür hızlı değişimlere ayak uydurabilecek nitelikte bireylerden olmasında fayda vardır.

Mimarlık Taban Puanları ve Sıralama

Üniversite

Bölüm

Sıralama

Taban Puan

Yeditepe Üniversitesi

Mimarlık
(İngilizce)(Ücretli)

175.434

277,17010

Yeditepe Üniversitesi

Mimarlık
(İngilizce)(Burslu)

48.362

422,12376

Yeditepe Üniversitesi

Mimarlık
(İngilizce)(%50 İndirimli)

126.400

337,74397

Yeditepe Üniversitesi

Mimarlık
(İngilizce)(%25 İndirimli)

131.000

316.79617

Mimarlık Bölümü Ücretleri ve Fiyatları

Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü 2023 - 2024 eğitim/öğretim yılı öğrenim ücretleri için bu sayfayı inceleyebilirsiniz.

Mimarlık Burs İmkânları

Yeditepe Üniversitesi, öğrencilerine farklı alanlarda burs imkânı sunar. Mimarlık Fakültesi Burs İmkânları sayfası inceleyerek burs olanakları hakkında detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz. Buradan ilgili sayfaya ulaşıp, bölümlerin burs imkânları ile ilgili araştırma yapabilirsiniz.

Yeditepe Üniversitesi'nde Mimarlık Okumak

Mimarlık, insanlık tarihi kadar eski geçmişi olan, insanlık yaşamına devam ettiği müddetçe de önemini yitirmeden devam edecek önemli bir meslek dalıdır, bir sanat dalıdır. Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencileri çevre tasarımından mobilyaya, iç mimarlıktan mimarlığa kadar geniş bir yelpazede kendilerini geliştirme imkânına sahip olurlar. Fakültenin özelliklerinden birisi sanayi üniversite işbirliğidir. Öğrenciler, gerek kamu kuruluşlarında gerekse de özel sektörde geliştirdikleri projelerle kendilerini eğitim yılında profesyonel hayata hazırlama imkânı bulurlar.

Mimarlık Fakültesinin en çok işbirliği yaptığı bölüm, endüstriyel tasarım bölümüdür. Bu bölüm sanayi firmalarının isteklerine göre projeler geliştirir. Dolayısıyla mimarlık fakültesinde başarılı olan öğrenciler bu sanayi firmalarında çalışma imkânına da sahip olurlar. Mimarlık fakültesinde eğitimi güçlendirmek için fakülte hocalarının yanında dışarıda kendini ispatlamış alanında deneyimli hocaların da akademik kadro bünyesinde derslere girdiği görülür.

Yukarıda sayılan özellikler Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesinin donanımlı bir okul olduğunun göstergesidir. Bunun yanında Yeditepe Üniversitesi, eğitim sektöründe marka değeri olan öncü bir kuruluştur. Bu kapsamda Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi diplomasına sahip olmak çok büyük bir artıdır. Yeditepe Üniversitesi sanayi şirketleri ile yakın ilişki içerisinde olan bir kurumdur. Bu kapsamda öğrencilerin mezun olduktan sonra özel sektör dallarında iş bulması son derece kolay hale gelir. Türkiye geneli mimarlık bölümü sıralama listesi incelendiğinde listenin üst sıralarında Yeditepe Üniversitesi’nin yer aldığı görülür.

Mimarlık Mezunu Ne İş Yapar? Nerelerde Çalışır?

Mimarlık bölümünden mezun öğrenciler mimar unvanını alırlar. Mimar her şeyden önce ihtiyaç sahibinin istek ve taleplerini değerlendirir. Yapılacak olan binada bulunması istenen özellikler saptandıktan sonra mimar işe koyulur. Mimar, ilgili mevzuat esaslarına uygun olarak bina sahibinin mali durumunu ve inşaat yapılacak alandaki doğal koşulları da dikkate alarak yapılacak binanın planını çizer. Bina tamamlandıktan sonra nasıl bir hal alacağını hem bina sahibine gösterir hem de bu görseli projesine ek yaparak belediyenin imar müdürlüğüne onaylatmak için sunar. İnşaat başladıktan sonra da mimarın görevi bitmez. Proje süresince mimarın binanın projeye uygun yapılıp yapılmadığını denetim görevi vardır. Mimarın mesleki sorumlulukları şunlardır.

  • Bina tasarımı ile ilgili öneri ve görseller hazırlayarak bina sahibine sunmak,
  • Gerek elle, gerekse de bilgisayar destekli tasarım programlarını kullanarak binanın tasarımı ve detaylarını çizmek,
  • Bina sahibi ve binayı kullanacak olanların ihtiyaçlarını önceden belirleyerek bina sahibine pratik önerilerde bulunmak,
  • Bina için gerekli olan malzemenin kalite ve niteliklerini belirleyip konu ile ilgili bina sahibine önerilerde bulunmak,
  • Başlangıcından bitişine kadar projeyi takip etmek,
  • Hazırlamış olduğu projenin çevresel etkilere uygunluğunu kontrol etmek,
  • Düzenli saha kontrolleri yaparak projenin planlanan zaman ve mali bütçe çerçevesinde ilerlediğine nezaret etmek,
  • İnşaatın profesyonel ekibi ile projenin fizibilite özellikleri hakkında görüş alış verişinde bulunmak,
  • İnşaatın mühendis, müteahhit ve mimari teknoloji uzmanı gibi profesyonel ekibi ile yakın bir işbirliği içerisinde olmak.

Mimar, kamu veya özel sektör bünyesinde çalışabileceği gibi kendi özel ofisini açarak da faaliyetlerini devam ettirebilir. Kendi ofisini açanlar bu alanda tasarımcı ya da uygulamacı olarak çalışma hayatını sürdürürler. Mimarlığın bir yaşam tarzı olduğu düşüncesinden hareketle yaratıcı kabiliyetinizi Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ile taçlandırabilirsiniz.

Vizyon Misyon

Misyon

Mimarlık mesleği, insan yaşamının değdiği geçtiği her kapsam ve ölçekteki mekânsal çevreyi/yapıyı konu alır; tasarlar ve gerçekleşmesini yönlendirir. Bölümümüzün bu bağlamdaki görevi; çok daha iyi bir dünya ve gelecek için mimarlık pratiğinin sağlayabileceği tüm yaratıcı ve teknolojik olanakları kullanabilecek tasarımcıları yetiştirmektir. Amacımız takım çalışmasına yatkın, iletişim becerileri gelişmiş, üretken, sorumluluk sahibi, araştırmacı, entelektüel, yenilikçi, sorunlara eleştirel bir gözle ve analitik bir yaklaşımla akılcı çözümler üretebilecek, toplumsal ve çevresel sorumluluğa sahip, etik değerleri gözeten, tasarımcı kimliği ile öne çıkan meslek insanlarını yetiştirmektir. Mimarlık Bölümü eğitim programı kapsamında öğrencilere, teknik ve teknolojik bilgi, hayal gücü, çevresel ve tarihsel duyarlılık, yaratıcı ve eleştirel düşünce, toplumsal ve bireysel etik, tasarım ve sanatsal yaratıcılık becerileri kazandırarak, onları sürekli gelişen ve dönüşen çağdaş dünyanın mimari sorunlarını çözmeye hazırlamayı ilke edinmiştir. Bu ilkeleri temel alan eğitim yaklaşımı, disiplinler arası ve her ölçekte mimari problemi ele alan, mimarlık pratiğinde aktif rol alan mimarların da katkı sağladığı mimari tasarım stüdyolarında ortaya konulur. Mimarlık Bölümü eğitiminin omurgasını oluşturan mimari tasarım stüdyoları zorunlu/seçmeli teorik derslerle ve pratik deneyim kazandıran stajlarla desteklenmektedir.

Vizyon

Mimarlık Bölümü’nün vizyonu, mimari problemlere, kuram, tasarım ve uygulama bütününde geniş bir ölçekten bakabilen, ulusal ve uluslararası düzeyde nitelikli meslek insanlarını yetiştirerek toplum yararını gözeten, mimarlıkta disiplinler arası çalışmalarda öncü, çağdaş, demokratik, yeniliklere açık bir bölüm olmaktır.

Öğrenci Değişim Programları

Fakültenin yurtdışındaki seçkin üniversitelerle yapmış olduğu erasmus ve exchange anlaşmaları gereği öğrenciler 1 veya 2 ders dönemi eğitimlerine yurtdışında devam ederek meslekleri ile ilgili batı dünyasındaki değişimleri görebilirler. Bu kapsamda öğrencilerin mesleki ve hayat bakış açıları geniş bir yelpazeye kavuşur. Uluslararası Değişim Programları ile ilgili detaylı bilgi almak için tıklayınız.

Bologna Süreci

Bologna süreci, Avrupa’nın seçkin üniversiteleri ile uyum içerisinde akademik çalışma programları oluşturmak, belli standartlar geliştirmek ve bu standartları ülkelerin eğitim öğretim programlarında uygulayarak uygulamadan kaynaklı ayrılıkları en aza indirmek amacıyla geliştirilen bir reform programıdır. Bologna sürecinin temelinde, yükseköğretim kurumlarının kendi aralarında bir kısım bilgi alışverişi yaparak birbirlerini daha iyi tanımasına yardımcı olmak yatar. Bologna sürecinin temelinde öğrenci yatar. Bu süreç öğrencinin bilinçli ve aktif bir şekilde eğitim öğretim hayatına devam etmesine destek sağlar.

Lisans Bologna Bilgi Paketi için tıklayınız.

Lisansüstü Başvuru Süreci için tıklayınız.

Lisansüstü Bologna Bilgi Paketini için tıklayınız.

Çift Anadal ve Yandal Olanakları

Mimarlık Bölümünde okuyan başarılı öğrencilerimizin İç Mimarlık Bölümü, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü'nde çift anadal ve yandal programlarında eğitim görme olanakları tanınmaktadır.

Program Detaylarını görmek için tıklayınız.