STAJ DEFTERİ TESLİMLERİ HAKKINDA

1- Staj defteri teslimleri 8-12 Kasım tarihleri arasında yapılabilir.

2- Staj defterleri, her sayfası imzalı ve kaşelenmiş, en az 30 iş gününü içerecek şekilde (Pazar ve resmi tatiller hariç) formatına uygun hazırlanmalıdır.

3- Değerlendirme formu, formatına uygun bir şekilde staj sürecini denetleyen mimar (şantiye-ofis stajı için) veya inşaat mühendisi (şantiye stajı için) tarafından imzalanmalı ve kaşelenmelidir.

4- Değerlendirme formunda, mimar ya da inşaat mühendisinin Mimarlar Odası Sicil Numarası ya da İnşaat Mühendisleri Odası Sicil Numarası (yalnızca şantiye stajlarında kabul edilir) belirtilmelidir. Oda sicil numarası yoksa, mezun olunan okul-yıl ve diploma numarası değerlendirme belgesinde belirtilmelidir.

5- Staj defterleri, elden 7İ50 numaralı odaya teslim edilecektir. Ayrıca teslim yapacak olan öğrencilerin Arch 200 (şantiye stajı) ve Arch 300 (ofis stajı) isimleri ile açılmış olan classroomlara katılarak, staj defterlerini ve değerlendirme formlarını açılmış olan teslim dosyasına yüklemeleri gerekmektedir.

Classroom Kodları:

Arch 200 (Şantiye Stajı): jlecu5o

Arch 300 (Ofis Stajı): fn7lmzl

paylaş