KENT TASARIMINA GİRİŞ

Parsel bazında bina kompleksi tasarımı, çevre düzenlemesi, konut alanı planlaması, kent tasarımı ve imar planı yapımları farklı ölçeklerde birbirlerini tamamlayan bir alan planlaması bütünüdür. Bu kitap, planlama esaslarına yönelik olarak her ölçekteki dış mekan tasarımında önemi olan temel tasarım girdileri hakkında genel bir bilgilendirme içermektedir. Bu bağlamda, mimarlık fakültelerimizde mimarlık ve peyzaj mimarlığı öğrenim dallarındaki tasarım derslerine yardımcı bir rehber niteliği taşımaktadır. Dolayısıyla, bu kitabın kaynak alındığı derslerin, bu dallarda öğrenim gören öğrencilerimizin, şehircilik disiplini ile direkt olarak iletişim kurabilmelerine yardımcı olması; Ayrıca, mimar, peyzaj mimarı ve kentsel tasarımcıların mesleki uygulamalarında gerektiğinde, kitabın bir başvuru kaynağı niteliği kazanması amaçlanmaktadır.

Kitaba erişim için tıklayınız. 

paylaş