Ders Kodu: 
INTD 231
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
1
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
2
Kredi: 
2
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bilgisayar ortamında 2 ve 3 boyutlu mimari çizim ve modelleme yapabilmek.
Dersin İçeriği: 

Bilgisayar destekli tasarımın, mimari çizimler ile projelerde kullanımı.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
: Anlatım, 2: Soru-Yanıt, 3: Tartışma 4: Uygulama
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Sunum, C: Ödev, D: Proje Geliştirme

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Öğrenci, AutoCAD yazılımını mimari çizimlere uygular

1,3,6

1,2,3,4

A,C

2) Öğrenci, grafik anlatım becerileri kazanır.

1,3,6

1,2,3,4

A,C

3) Öğrenci, tasarım yetisi kazanır.

1,3,7

1,2,3,4

A,C

4) Öğrenci, teknik dökümantasyon sağlamayı ve incelemeyi öğrenir.

1,3,6

1,2,3,4

A,C

5) Öğrenci, biçimsel kompozisyon oluşturmayı sağlar.

1,3,6

1,2,3,4

A,C

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Uygulama / Ön Hazırlık

1

Giriş ve AutoCAD programının arayüz tanıtımı

 

2

2 boyutlu çizim araçlarının kullanımı 1

Basit Plan Çizim

3

2 boyutlu çizim araçlarının kullanımı 2

Basit Plan Çizim

4

2 boyutlu çizim araçlarının kullanımı 3

Merdivenli Plan

5

2 boyutlu çizim araçlarının kullanımı 4

Konut Planı

6

Düzenleme araçlarının kullanımı 1

Konut Planı

7

Düzenleme araçlarının kullanımı 2

Detaylı Kapı

8

Düzenleme araçlarının kullanımı 3

Detaylı Pencere

9

Genel Tekrar

 

10

Arasınav

 

11

Katmanlara ayırma

Banyo Çizimi

12

Ölçülendirme ve diğer pafta bilgileri

Mutfak Çizimi

13

Dış referans ve hazır mimari şablonların kullanımı

Plan-Kesit

14

Nesne özelliklerini genel olarak düzenleme araçları

Plan Kesit

15

Genel tekrar ve ödev tashihi

 

 

Kaynaklar

Ders Notu / Ders Kitabı

 

Diğer Kaynaklar

Baykal, G., 2009, Her Yönüyle AutoCAD 2010, ALFA Yayıncılık, İstanbul.

Baykal, G., Öğütlü, M., 2010, Her Yönüyle AutoCAD 2010, ALFA Yayıncılık, İstanbul.

Baykal, G., 2011, Her Yönüyle AutoCAD 2011, ALFA Yayıncılık, İstanbul.

Baykal, G., 2012, Her Yönüyle AutoCAD 2012, ALFA Yayıncılık, İstanbul.

Omura, G., 2009, Mastering AutoCAD 2009 & AutoCAD LT 2009, ALFA Yayıncılık, İstanbul.

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

AutoCAD kurulum ve tanıtım DVD’si, Tutorial DVD’leri.

Ödevler

USB Flash Bellek (16 Gb)

Sınavlar

USB Flash Bellek (16 Gb)

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

30

Kısa Sınav

 

 

Ödev

1

10

Toplam

 

40

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

İç mimarlık disiplini kapsamında çağdaş ve özgün tasarımlar geliştirebilmek amacıyla sanatsal ve teknik bilgileri uygulama becerisi.

 

 

 

X

 

2

Fiziksel çevre ile insan arasındaki etkileşimi anlama becerisi

X

 

 

 

 

3

Tasarım sürecinde iki ve üç boyutlu düşünebilme ve ifade edebilme becerisi

 

 

 

 

X

4

Sanat ve tasarım alanında analitik araştırma, eleştirel yaklaşım geliştirme ve problem çözme becerisi

 

 

 

 

 

5

Tasarım uygulamalarını tarihsel ve sanatsal süreç içinde değerlendirebilme, geçmiş ile bugün ve gelecek ilişkisini kurabilme becerisi

 

 

 

 

 

6

Çağdaş iç mimarlık uygulamaları için gerekli teknikleri ve teknolojileri kullanabilme becerisi

 

 

 

 

X

7

Mekan ve donatım elemanları tasarlama sürecinde farklı ölçeklere hakim olabilme ve detay çözebilme becerisi

 

 

 

X

 

8

Evrensel ve yerel düzeyde koruma ve yeniden işlevlendirme yaklaşımları geliştirebilme becerisi

 

 

 

 

 

9

Disiplinlerarası uygulamalara ve takım çalışmasına yatkın olma becerisi

 

 

 

X

 

10

Meslek pratiğine yönelik standartlar, düzenlemeler, yönetmelikler ve hukuk kurallarını bilme ve uygulama becerisi

 

X

 

 

 

11

Görsel, sözel ve yazınsal alanda etkili iletişim kurabilme ve fikirlerini ifade edebilme becerisi

 

 

X

 

 

12

Tasarım pratiğine yönelik gelişmeleri izleme ve yaşam boyu öğrenme bilinci geliştirme becerisi

 

 

X

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saa
t)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

3

48

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

15

1

15

Ara Sınav

1

3

3

Kısa Sınav

 

 

 

Ödev

1

10

10

Final

1

3

3

Toplam İş Yükü

 

 

79

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

3,16

Dersin AKTS Kredisi                             

 

 

3

 

2