Ders Kodu: 
INTD 151
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı; yapıda kullanılan asal malzemeler ve günümüz teknolojilerine paralel olarak artan ve gelişen yapı ürünlerinin, tasarıma ve uygulamaya yönelik özelliklerinin aktarılması ile bu ürünlerin tanınması ve kullanım alanlarına göre doğru seçiminin yapılabilmesidir. Bu amaç doğrultusunda, yapı malzemelerinin üretimlerinden kullanımlarına kadar, yapıları ve özelliklerinin öğrenilip; malzeme seçiminde doğru kararların alınarak doğru yerlerde kullanılması becerisinin kazanılması hedeflenmektedir.
Dersin İçeriği: 

Bu derste malzemelerin iç yapıları, mekanik etkiler karşısındaki davranışları, ısı, su nem ve ses, yangın, güneş, mikroorganizma ve korozyon etkenlerinin malzemelere etkisi aktarılarak, bu etkiler karşısında malzeme açısından mekanlarda alınabilecek önlemler örneklerle açıklanacaktır. Yapıda kullanılan malzemeler ayrı ayrı irdelenerek çeşitleri, özellikleri ve iç mekanda kullanım alanları üzerinde durulacaktır. Her malzemeye ilişkin tasarım örnekleri öğrencilere gösterilerek, malzeme ve tasarım arasındaki ilişki görsel olarak da kurulmaya çalışılacaktır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri 1) Yapı malzemelerini anlama yeteneği kazanır. 1,4,6 A,C 2) Yapı malzemelerini seçme yeteneği kazanır. 1,2 A,C 3) Yapım yöntemlerine uygun olarak yapı malzemelerini d
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Ara Sınav, C: Ödev (Sunum Dosyası ve Malzeme analiz paftası)

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Yapı malzemelerini anlama yeteneği kazanır.

 

1,4,6

A,C

2) Yapı malzemelerini seçme yeteneği kazanır.

 

1,2

A,C

3) Yapım yöntemlerine uygun olarak yapı malzemelerini değerlendirir.

 

1,2,4,12

A,C

4) Malzeme ve tasarım ilişkilerini analiz eder.

 

1,4,6,12

A,C

5) Sanat ve tasarım alanında analitik araştırma ve problem çözme becerisi kazandırır.

 

1,2,4,6

A,C

6) Çağdaş ve özgün tasarımlar geliştirmeyi sağlar.

 

1,2,12

A,C

7) Sürdürülebilir malzeme ve yeniden işlevlendirme yaklaşımı kazandırır.

 

1,2,3,8

A,C

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Genel Giriş - Tanımlar / Malzemelerin Sınıflandırılması / Malzemelerin İç Yapıları

 

2

Malzemelerin Görsel, Fiziksel, Kimyasal ve Mekanik Özellikleri: Güneş, Rüzgâr, Su, Isı, Ses, Yangın, Korozyon Etkenleri

 

3

Yapı Biyolojisi ve Malzeme, Malzeme ve İnsan Sağlığı, Malzeme ve Sürdürülebilirlik

 

4

Doğal Taşlar - Üretim ve Kullanım alanları

 

5

Çimento - Bağlayıcı malzemeler (Alçı-Kireç-Sıvalar) - Üretim ve Kullanım alanları

 

6

Beton- Üretim ve kullanım alanları

 

7

Pişmiş toprak malzemeler - Üretim ve Kullanım alanları

 

8

Ara sınav 1

 

9

Ahşap - Üretim ve Kullanım alanları

 

10

Cam - Üretim ve Kullanım alanları

 

11

Metal  - Üretim ve Kullanım alanları

 

12

Ara sınav 2

 

13

Plastik ve Kompozit Malzemeler 1

 

14

Plastik ve Kompozit Malzemeler 2

 

15

Boyalar / Kağıt Kaplamalar / Halı/ Tekstil

 

 

Kaynaklar

Ders Notu

 ‘Yapı Fiziği ve Malzemesi’ Murat ERİÇ

 ‘Yapı Elemanı Tasarımında Malzeme’ Nihat TOYDEMİR, Erol GÜRDAL, Leyla TANAÇAN

‘Malzeme Bilgisi’ Yasin Güngör

Diğer Kaynaklar

‘Çelik Yapılar’ Prof. Dr. Cemal Eyyubov

‘Materials’ Alan Everett

‘Büyük Açıklıklı Çelik Yapılar’ Prof. Dr. Özlem Eren

‘Eco House Book’ Terence Conran

‘Materiali per il Design’ Barbara Del Curto

‘Yapı Malzemeleri’ Prof. Dr. Süheyl Akman

‘Yapı Biyolojisi’ Doç. Dr. Ayşe Balanlı, Yrd. Doç. Dr. Ayşe Öztürk

‘Design for a Living World’ Ellen Lupton, Abbott Miller

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

Makaleler, Slaytlar, Videolar

Ödevler

Malzeme araştırması

Sınavlar

2 ara sınav 1 Final sınavı

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav-1

1

40

Ara Sınav-2

1

40

Ödev

1

20

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

50

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

50

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

İç mimarlık disiplini kapsamında çağdaş ve özgün tasarımlar geliştirebilmek amacıyla sanatsal ve teknik bilgileri uygulama becerisi.

 

 

 

 

X

2

Fiziksel çevre ile insan arasındaki etkileşimi anlama becerisi

 

 

 

 

X

3

Tasarım sürecinde iki ve üç boyutlu düşünebilme ve ifade edebilme becerisi

 

 

 

X

 

4

Sanat ve tasarım alanında analitik araştırma, eleştirel yaklaşım geliştirme ve problem çözme becerisi

 

 

 

 

X

5

Tasarım uygulamalarını tarihsel ve sanatsal süreç içinde değerlendirebilme, geçmiş ile bugün ve gelecek ilişkisini kurabilme becerisi

 

 

X

 

 

6

Çağdaş iç mimarlık uygulamaları için gerekli teknikleri ve teknolojileri kullanabilme becerisi

 

 

 

 

X

7

Mekan ve donatım elemanları tasarlama sürecinde farklı ölçeklere hakim olabilme ve detay çözebilme becerisi

 

X

 

 

 

8

Evrensel ve yerel düzeyde koruma ve yeniden işlevlendirme yaklaşımları geliştirebilme becerisi

 

 

X

 

 

9

Disiplinlerarası uygulamalara ve takım çalışmasına yatkın olma becerisi

 

X

 

 

 

10

Meslek pratiğine yönelik standartlar, düzenlemeler, yönetmelikler ve hukuk kurallarını bilme ve uygulama becerisi

 

 

X

 

 

11

Görsel, sözel ve yazınsal alanda etkili iletişim kurabilme ve fikirlerini ifade edebilme becerisi

 

 

X

 

 

12

Tasarım pratiğine yönelik gelişmeleri izleme ve yaşam boyu öğrenme bilinci geliştirme becerisi

 

 

 

 

X

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

2

32

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

2

32

Ara Sınav

2

2

4

Ödev

1

18

18

Final

1

2

2

Toplam İş Yükü

 

 

88

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

3.52

Dersin AKTS Kredisi

 

 

4

 

1