Ders Kodu: 
INTD 461
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Akustik konusunun sessel ve işitsel yönleri ile ele alınarak, mekânda akustik konforun sağlanması ve konunun tasarım aşamasında değerlendirilebilmesi becerisinin öğrenciye kazandırılmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği: 

Sessel ve İşitsel nicelik ve nitelikler, temel kavramlar, sesin doğması, geçmesi, yayılması, yansıması, yutulması ile ilgili olaylar, bunların diğer Fiziksel Çevre Denetimi kriterleri ve konfor koşulları ile ilişkileri; hacim akustiği, gürültü kontrolü, içmekân tasarımında çeşitli hacimlerin işlevlerine bağlı olarak akustik ilkeler ve kriterler.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Yanıt, 3: Tartışma, 4: Uygulama
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Sunum C: Ödev D: Proje Geliştirme

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Öğrenci, Akustik ile ilgili bilgileri kazanır ve temel kavramları kavrar. 1,2,3,10 1,2,3 A,C
2) Öğrenci, bir tasarımcı olarak konunun içmimari tasarımdaki yeri ve önemini idrak eder. 1,2,6 1,2,3 A,C
3) Öğrenci, tasarımda Mekan Konforu, Fiziksel Çevre Denetimi ve Akustik arasındaki ilişkileri analiz eder. 2,7,9,10 1,2,3 A,C
4) Öğrenci,belirli bir sınıra kadar akustik alanda çözüm üretme, tasarım yapabilme birikimini kazanır. 1,4,6,7 1,2,3 A,C
5) Öğrenci, çok kapsamlı ve karmaşık durumlarda, gerekli hallerde uzmanlarla çalışabilecek bilgi ve dil, birikim kazanır. 1,6,9,10 1,2,3 A,C
6) Öğrenci, çalışma alanında Standard, Yönetmelik gibi ilgili mevzuatın yeri ve çalışmalara dahil edilmesi bilinçini kazanır. 1,6,10,12 1,2,3 A,C
7) Öğrenci,tasarımda disiplinlerarası çalışma ve uygulamaların gereklilik ve yöntemlerini kavrar. 1,2,9 1,2,3 A,C

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Uygulama / Ön Hazırlık
1 Giriş, Tanımlar ve Temel Kavramlar; Mekân; İç mekânın nitelikleri ve konfor koşulları  
2 Sesin Tanımı ve Fiziksel Özelikleri; diğer mekânsal niteliklerle ilişkisi ve kısa tarihçe  
3 Sesin Kaynağı ve Yayılması; Akustik Basınç, Sesin Şiddeti ve Sesin İşitsel Yönü; İnsan ve duyma  
4 Hacim özeliklerinin ses yayılımına etkileri; Sesin Hacim içinde Kırınımı; ilgili hususlar  
5 Yarıyıliçi Sınavı -1 /  ve Genel Değerlendirme   
6 Hacım Akustiği; Sesin Yutulması; İç Mekânda Reverberasyon ve Akustik açısından etkileri  
7 Hacım Akustiği; Sesin Yansıması; Etkili faktörler, Ses uzaması ve Yankı, Etkileri  
8 Sesin açıklıklardan geçmesi ve yapıda iletimi; Darbe Sesi ve ilgili Sorunlar; ilke bazında önlemler  
9 Yapı Malzemesinin ve Elemanlarının Akustik Özelikleri; İçmekân Tasarımında Akustik İlkeler  
10 Oditoryumlarda Akustik; Tiyatro, Sinema, Opera ve Konser Salonlarında akustik koşullar ve tasarım  
11 Yarıyıliçi Sınavı -2 /  ve Genel Değerlendirme  
12 Konuşma Mekânları; Dershaneler; Okul Yapılarının tasarımında Akustik; Standartlar  
13 Büro İçmekânın Akustik Açıdan Tasarımı; sesle ilgili sorunlar, çözüm ilkeleri ve Standartlar  
14 Konut tasarımında Akustik Gereksinimler; Gürültü ve Gürültü denetimi  
15 Mazeret Sınavı Haftası; Sınav/  Yapı, Mekan tasarımında Akustik ve konunun “Yapı Fiziği”/”Fiziksel Çevre Denetimi” kriteri olarak toplu değerlendirilmesi  

 

Kaynaklar

Ders Notu / Ders Kitabı  [1] “Akustik Ders Notları”, Yeditepe Üniversitesi, İçmimarlık Böl. (Literatür Derlemesi)
Diğer Kaynaklar [2] Sirel, Ş., “Yapı Akustiği I; Temel Kavramlar”, YTÜ Yayınları, No: 115

[3] Özer, M.,”Yapı Akustiği ve Ses Yalıtımı”, İstanbul, 1979

[4] Doelle, L.,”Environmental Acoustics”, Mc Graw-Hill Book Company,1972

[5] TS2381 “Konutlarda Ses Yalıtımının değerlendirmesi”, TSE, Ankara

[6] MPM, “Gürültü”, Milli, Prodüktivite Merkezi Yy., No: EN-Ç(2)-152

[7] Abdülrahimov, “Salonlarda Doğal Akustiğin Sağlanması”, İTÜ M.Fak,1993

[8] Eriç, M., “Yapı Fiziği ve malzemesi”, Literatür Yy., İstanbul, 1994

[9] Kurugöl, S., Büro Mekanlarında Akustik Koşulların Yapı Fiziği Açısından Araştırılması”,MSGSÜ

[10] S.Y. Demirkale, “Çevre ve Yapı Akustiği”, Birsen Yayınevi, İstanbul, 2007

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar Ders Notları (basılı halde çoğaltılmış) ve gerekli hallerde ek belgeler
Ödevler  
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 2 80
Kısa Sınav - -
Ödev 2 20
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

 

 

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İç mimarlık disiplini kapsamında çağdaş ve özgün tasarımlar geliştirebilmek amacıyla sanatsal ve teknik bilgileri uygulama becerisi.       X    
2 Fiziksel çevre ile insan arasındaki etkileşimi anlama becerisi         X  
3 Tasarım sürecinde iki ve üç boyutlu düşünebilme ve ifade edebilme becerisi     X      
4 Sanat ve tasarım alanında analitik araştırma, eleştirel yaklaşım geliştirme ve problem çözme becerisi   X        
5 Tasarım uygulamalarını tarihsel ve sanatsal süreç içinde değerlendirebilme, geçmiş ile bugün ve gelecek ilişkisini kurabilme becerisi            
6 Çağdaş iç mimarlık uygulamaları için gerekli teknikleri ve teknolojileri kullanabilme becerisi       X    
7 Mekan ve donatım elemanları tasarlama sürecinde farklı ölçeklere hakim olabilme ve detay çözebilme becerisi   X        
8 Evrensel ve yerel düzeyde koruma ve yeniden işlevlendirme yaklaşımları geliştirebilme becerisi            
9 Disiplinlerarası uygulamalara ve takım çalışmasına yatkın olma becerisi       X    
10 Meslek pratiğine yönelik standartlar, düzenlemeler, yönetmelikler ve hukuk kurallarını bilme ve uygulama becerisi         X  
11 Görsel, sözel ve yazınsal alanda etkili iletişim kurabilme ve fikirlerini ifade edebilme becerisi            
12 Tasarım pratiğine yönelik gelişmeleri izleme ve yaşam boyu öğrenme bilinci geliştirme becerisi   X        

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 2 2 4
Kısa Sınav - - -
Ödev 2 5 10
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü     64
Toplam İş Yükü / 25 (s)     2,56
Dersin AKTS Kredisi     3

 

4