Ders Kodu: 
INTD 343
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Mobilya tasarımının geçirdiği tarihsel süreç, değişik mimarlık ve sanat akımlarına bağlı olarak oluşan mobilya türleri ve karşılaştırmalarına ilişkin temel bilgileri vermeyi hedefler.
Dersin İçeriği: 

Mobilyanın ilk çağdan itibaren toplumun gelişmesiyle günümüze kadar olan dönemde geçirdiği dönüşüm, üsluplar, tarzlar ve belli başlı tasarımcı ve yapımcı ustalar ele alınarak kronolojik olarak günümüze nasıl geldiği anlatılır.

 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Yanıt, 3: Tartışma 4: Uygulama
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Sunum C: Ödev D: Proje Geliştirme

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Mobilya tasarım tarihinde yeterli düzeyde bilgi sahibi olarak, gerektiği zaman tasarımları yeniden ifade edebilecek düzeyde olmak.

1,2,5,12

1,2,3

A,B,C

2) Mobilya tarihinde kullanılan  günümüzde antika mobilyalar olarak adlandırdığımız mobilyaları içmimari projelerde kullanabilmek.

1,2,7

1,2,3

A,B,C

3) Mobilya tarihi bilgisi ile beraber öğrenilen akım trend konsept kavramları, projelere yaptıkları tasarımlara katkı sağlar.

 1,2,5,7

1,2,3

A,B,C

4) Müzayedelerde çıkan eserleri tanıyıp anlamaya yardımcı olur.

5,11,12

1,2,3

A,B,C

5) Öğrencilere antika mobilyalarla ilgili konuşma ortamlarında kendilerini ifade etme yeteneğini kazandırır.

5,9,11

1,2,3

A,B,C

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Uygulama / Ön Hazırlık

1

Tunç ve Demir Çağlarında kullanılan mobilyalar ve düzenleri hakkında örnekler eşliğinde bilgi verilmesi.

 

2

Erken Orta Çağda kullanılan mobilyalar ve düzenleri hakkında örnekler eşliğinde bilgi verilmesi.

 

3

Gotik döneminde kullanılan mobilyalar ve düzenleri hakkında örnekler eşliğinde bilgi verilmesi.

 

4

Rönesans döneminde kullanılan mobilyalar ve düzenleri hakkında örnekler eşliğinde bilgi verilmesi.

 

5

Barok döneminde kullanılan mobilyalar ve düzenleri hakkında örnekler eşliğinde bilgi verilmesi.

 

6

Rokoko döneminde kullanılan mobilyalar ve düzenleri hakkında örnekler eşliğinde bilgi verilmesi.

 

7

I. ARA SINAV

Yeni-Klasik döneminde kullanılan mobilyalar ve düzenleri hakkında örnekler eşliğinde bilgi verilmesi

 

8

Ampir döneminde kullanılan mobilyalar ve düzenleri hakkında örnekler eşliğinde bilgi verilmesi.

 

9

Endüstrileşme ile 19. Yüzyıldaki değişim sürecinin ele alınması

 

10

 Eski tarzların tekrar yorumlanması

 Yeni malzemeler ve yeni yapım tekniklerinin oluşturulması,

 

11

II. ARA SINAV

Mobilyada rahatlık ve kullanışlılık dönemine geçiş  süreci,

Dönemi itibariyle tasarım üzerine yeni bakış açısının oluşturulması.

 

12

El Sanatları Akımı ve Art Nouveau dönemlerinde kullanılan mobilyalar ve düzenleri hakkında örnekler eşliğinde bilgi verilmesi.

 

13

20. Yüzyılda ve Modernizmde kullanılan mobilyalar ve düzenleri hakkında örnekler eşliğinde bilgi verilmesi.

 

14

Art Deco döneminde ve 2. Dünya Savaşı sonrası kullanılan mobilyalar ve düzenleri hakkında örnekler eşliğinde bilgi verilmesi. MAZERET SINAVI

 

15

60’lardan 80’lere ve 90’lı yıllarda kullanılan mobilyalar ve düzenleri hakkında örnekler eşliğinde bilgi verilmesi.

 

 

 

Kaynaklar

Temel Kaynaklar

Mobilya Tarihi Kitabı, Oya Boyla

Oya Boyla Mobilya Tarihi dersi ders notları

Stilhandbuch, Ernst Rettelbush

Antique Collector’s Directory of Period Detail, Paul Davidson

Furniture, World Styles from Classical to Contemporary, Judith Miller

Furniture in History, Dr.Leslie Pina

Designer’s Guide to Furniture Styles, Treena Crochet

History of Modern Design, David Raizman

 

Materyal Paylaşımı

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

2

50

Ödev

1

10

Finalin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık/Alan Dersleri

 

Değerlendirme Sistemi

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

İç mimarlık disiplini kapsamında çağdaş ve özgün tasarımlar geliştirebilmek amacıyla sanatsal ve teknik bilgileri uygulama becerisi.

 

 

 

X

 

 

2

Fiziksel çevre ile insan arasındaki etkileşimi anlama becerisi

 

 

 

 

X

 

3

Tasarım sürecinde iki ve üç boyutlu düşünebilme ve ifade edebilme becerisi

 

 

 

 

 

 

4

Sanat ve tasarım alanında analitik araştırma, eleştirel yaklaşım geliştirme ve problem çözme becerisi

 

 

 

 

X

 

5

Tasarım uygulamalarını tarihsel ve sanatsal süreç içinde değerlendirebilme, geçmiş ile bugün ve gelecek ilişkisini kurabilme becerisi

 

 

 

 

X

 

6

Çağdaş iç mimarlık uygulamaları için gerekli teknikleri ve teknolojileri kullanabilme becerisi

 

 

 

 

 

 

7

Mekan ve donatım elemanları tasarlama sürecinde farklı ölçeklere hakim olabilme ve detay çözebilme becerisi

 

 

 

X

 

 

8

Evrensel ve yerel düzeyde koruma ve yeniden işlevlendirme yaklaşımları geliştirebilme becerisi

 

 

 

 

 

 

9

Disiplinler arası uygulamalara ve takım çalışmasına yatkın olma becerisi

 

 

X

 

 

 

10

Meslek pratiğine yönelik standartlar, düzenlemeler, yönetmelikler ve hukuk kurallarını bilme ve uygulama becerisi

 

 

 

 

 

 

11

Görsel, sözel ve yazınsal alanda etkili iletişim kurabilme ve fikirlerini ifade edebilme becerisi

 

 

 

 

X

 

12

Tasarım pratiğine yönelik gelişmeleri izleme ve yaşam boyu öğrenme bilinci geliştirme becerisi

 

 

 

 

X

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

İç mimarlık disiplini kapsamında çağdaş ve özgün tasarımlar geliştirebilmek amacıyla sanatsal ve teknik bilgileri uygulama becerisi.

 

 

 

X

 

 

2

Fiziksel çevre ile insan arasındaki etkileşimi anlama becerisi

 

 

 

 

X

 

3

Tasarım sürecinde iki ve üç boyutlu düşünebilme ve ifade edebilme becerisi

 

 

 

 

 

 

4

Sanat ve tasarım alanında analitik araştırma, eleştirel yaklaşım geliştirme ve problem çözme becerisi

 

 

 

 

X

 

5

Tasarım uygulamalarını tarihsel ve sanatsal süreç içinde değerlendirebilme, geçmiş ile bugün ve gelecek ilişkisini kurabilme becerisi

 

 

 

 

X

 

6

Çağdaş iç mimarlık uygulamaları için gerekli teknikleri ve teknolojileri kullanabilme becerisi

 

 

 

 

 

 

7

Mekan ve donatım elemanları tasarlama sürecinde farklı ölçeklere hakim olabilme ve detay çözebilme becerisi

 

 

 

X

 

 

8

Evrensel ve yerel düzeyde koruma ve yeniden işlevlendirme yaklaşımları geliştirebilme becerisi

 

 

 

 

 

 

9

Disiplinler arası uygulamalara ve takım çalışmasına yatkın olma becerisi

 

 

X

 

 

 

10

Meslek pratiğine yönelik standartlar, düzenlemeler, yönetmelikler ve hukuk kurallarını bilme ve uygulama becerisi

 

 

 

 

 

 

11

Görsel, sözel ve yazınsal alanda etkili iletişim kurabilme ve fikirlerini ifade edebilme becerisi

 

 

 

 

X

 

12

Tasarım pratiğine yönelik gelişmeleri izleme ve yaşam boyu öğrenme bilinci geliştirme becerisi

 

 

 

 

X

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

3

48

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

2

32

Ara Sınav

2

3

6

 

 

 

 

Ödev

1

24

24

Final

1

3

3

Toplam İş Yükü

 

 

    113

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

4,52

Dersin AKTS Kredisi                             

 

 

5

 

3