Ders Kodu: 
INTD 292
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu derste insanların çeşitli eylemleri gerçekleştirecekleri farklı fonksiyonlara sahip mekânlarda gerekli konforun sağlanmasına yönelik olarak ısıtma, havalandırma, temiz ve pis su tesisatları için gerekli bilgilerin verilmesi amaçlanmaktadır. Gelişen teknolojilerin sıhhi tesisat ve mekanik donanımlarının güncel teknikleri ile binalardaki uygulamalarına bir bakış açısı kazandırılmaktadır. Mekanik temiz su ve pis su tesisat projelerini çizebilme yeteneğinin kazandırılması, mutfak banyolardaki tesisatlara ait projeleri yapabilecek bilgi donanımına sahip olarak, makine mühendisleri ile işbirliği yaparak dekorasyon işlerini gerçekleştirme yeteneğinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Dersin aydınlatma ile ilgili bölümü, veri ve bilgiye dayanan bir bilim sanat dalı olarak aydınlatma teknolojisi, estetik ve mimari kavramların yanı sıra insan gözünün ışık ve renk yeteneğinin artırılması, göz sağlığının korunması, kazaların azalması, iş veriminin artırılması, ekonomik potansiyelin arttırılması gibi kavramlarla da ilgilidir. İç mimarın, yapıların projelerini hazırlarken mimari ve fonksiyonel yönden olduğu gibi, nesnelerin ve çevrenin gerektiği gibi görülmesini sağlamak amacıyla ışık uygulatılması konusunda aydınlatma bilincine kavuşturulması amaçlanmaktadır. Temel amaç aydınlatma projelerini çizebilme, armatür ve ampülleri bilinçli olarak seçebilme yeteneği edindirmedir.
Dersin İçeriği: 

Veri ve bilgiye dayanan bir bilim sanat dalı olarak aydınlatma teknolojisi, estetik ve mimari kavramların yanı sıra insan gözünün ışık ve renk yeteneğinin arttırılması, göz sağlığının korunması, kazaların azalması, iş veriminin artırılması, ekonomik potansiyelin arttırılmasına yönelik yeteneklerin geliştirilmesi ve arttırılması gibi kavramlarla da ilgilidir.

Gelişen teknolojilerin sıhhi tesisat ve mekanik donanımlarının güncel teknikleri ile binalardaki uygulamalarına bir bakış açısı kazandırmaktır. Mekanik temiz su ve pis su tesisat projelerini çizebilme yeteneği, mutfak banyolardaki tesisatlara ait projeleri  yapabilecek bilgi donanımına sahip olarak makine  mühendisleri ile işbirliği yaparak dekorasyon işlerini gerçekleştirmek.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Yanıt, 3: Tartışma 4: Uygulama
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Sunum, C: Ödev, D: Proje Geliştirme

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Öğrenci, aydınlatmanın amacını açıklar. 1,3,12 1,2,3,4 A,C
2) Öğrenci, aydınlatma teknolojisi-göz sağlığının korunması ilişkisini belirler. 5,6,8 1,2,3,4 A,C
3) Öğrenci, aydınlatma projelerini çizebilme yeteneği kazanır. 3,7,9 1,2,3,4 A,C,D
4) Öğrenci, elektriğin verimli kullanımını açıklar. 3,7,9 1,2,3,4 A,C
5) Öğrenci, insan gözü, ışık ve renk ilişkilerini analiz eder. 1,3,9 1,2,3,4 A,C
6) Öğrenci, aydınlatma armatürlerini bilinçli olarak seçebilme yeteneğini geliştirir. 1,3,9 1,2,3,4 A,C
7) Öğrenci, armatürleri yeni teknolojilere göre tasarlar. 5,11,12 1,2,3,4 A,C,D
8) Öğrenci, sıhhi tesisat ve mekanik donanımları inceler. 1,3,12 1,2,3,4 A,C
9) Öğrenci, temiz ve pis su tesisat projelerini çizebilme yeteneğini kazanır. 3,7,9 1,2,3,4 A,C,D
10) Öğrenci, günümüz teknolojileri ile ilişkilerini açıklar. 1,3,9 1,2,3,4 A,C,D
11) Öğrenci, makine mühendisleri ile iş ilişkilerini analiz eder. 1,3,9 1,2,3,4 A,C
12) Öğrenci, ısıtma, havalandırma tesisat projelerini geliştirir. 3,7,9 1,2,3,4 A,C
13) Öğrenci, mutfak ve banyo sıhhi tesisat projelerini tasarlar. 5,11,12 1,2,3,4 A,C

Dersin Akışı

Hafta Konular Uygulama / Ön Hazırlık
1 Bina içi su tesisatı. Boruların döşenmesinde dikkat edilecek hususlar. Yüksek yapılarda su tesisatı.

Genel bilgi ve aydınlatmanın nedenleri.Aydınlatma bilgileri ve teknolojinin araştırdığı incelediği sorunlar.

 
2 Yangın tesisatı ve yapılışı. Pis ve kirli su tesisatı, dış pis su tesisatı yapılması.

Yapay aydınlatmada sağlanması zorunlu özellikler. Aydınlatmanın amaçları bakımından bölümleri ve ayrıntıları. Aydınlatmanın dayandığı temel bilimler ve yaralnadığı teknik uygulamalar. Aydınlatma bilgileri ve teknolojinin temel birimleri. Yapı aydınlatmalarında aydınlık çoğunluğu ve etkisi nedir. Aydınlık çoğunluğunu etkileyen kanunlar.

 
3 İç pis su tesisatının yapılması. Kaçak denemesi yapılması,drenaj yağış suyu tesisatı. Sifonlar ve havalandırmaların yapımı.

Işık üreticiler,yapay ışık üretiminin değişik yöntemlerle sağlanması ve ışık üreticilerde aranan özellikler. Değişik ışık üreticilerine ait genel bilgiler ve kullandığı aydınlatma alanları.

 
4 Pis su tesisatının havalandırılması. Sıhhi tesisat gereçleri.Temiz su tesisatında kullanılan borular. Plastik boruların işlenmesi,eklenmesi ve bükülmesi.

Işığın yansıması,geçmesi  ve yutulması ve ile gereçlerin ve renklerin ışık akısına etkileri. Aydınlatma araçları şekillerinin gereçlerinin özellikleri ve gördüğü işler ve verimleri.

 
5 Kirli su tesisatında kullanılan borular. Akışkan kesiciler, bataryalar, sayaçlar.

Yapı içi aydınlatma hesabının yapılması. Aydınlatma cinsi, bölgesel ve genel aydınlatmanın amaçları. Aydınlatma şekli ve cinsinin faydalı ve sakıncalı yönleri ile kullanıldığı yerler. Mimari projelerde aydınlatma şeklinin cinsini sağlayan değişik aydınlatma araçları, şekilleri ve bölümlerdeki yapı elemanları ile çözümlenmelerin belirlenmeleri.

 
6 Islak mekanların düzenlenmesi. Mutfak banyo mekanlarının planlanması, sıhhi gereç sayılarının belirlenmesi ve yerleşimi.

Aydınlatma verimi, aydınlatma verimini etkileyen faktörler. Aydınlatma verimine aydınlatma şekilleri ile bölüm özelliklerinin etkileri. Çözümlenen bir aydınlatmanın kalitesini belirleyen özellikler ve yeterli büyüklükler.

 
7  KISA SINAV  (Banyo ve mutfak projelendirme çalışması)

Yapının mimarisini ve fonksiyonunu belirleyen ve etkileyen ışık üreticilerin aydınlatma araç ve şekillerinin ayrıntı özellikleri ve kullanıldığı alanlar.

 
8 Mimari projelerde yapının fonksiyonunu ve kendi görüşünü belirlemeyi amaçlayan aydınlatma ile ilgili ve yapı elemanlarıyla birlikte çözümlenmesi zorunlu sorunlar nelerdir.

PROJE TASHİHİ (A grubu)

 
9 Restoranlarda aydınlatma hakkında genel bilgi.

PROJE TASHİHİ (B grubu)

 
10 Bürolarda aydınlatma hakkında genel bilgi.

PROJE TASHİHİ (C grubu)

 
11 Müzelerde aydınlatma hakkında genel bilgi.

PROJE TASHİHİ (A grubu)

 
12 ARA SINAV  
13 Mağazalarda aydınlatma hakkında genel bilgi.

PROJE TASHİHİ (B grubu)

 
14 Aydınlatma projelerinde dikkat edilmesi gereken hususlar.

PROJE TASHİHİ (C grubu)

 
15 MAZERET SINAVI  

Kaynaklar

Ders Notu / Ders Kitabı Arpat A., Yapı Tesisatı Bilgisi (Aydınlatma ve Elektrik), 1976.
Cahit Sıdal, Yapıda Sıhhi Tesisat El Kitabı
Diğer Kaynaklar Philips firmasına ait Revue Internationale de l’Eclairage dergisi  

Isısan Mimarın Tesisat El kitabı

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar                                -
Ödevler                                -
Sınavlar                                -

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Proje (çizim) 1 30
Ödev (araştırma) 1 30
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İç mimarlık disiplini kapsamında çağdaş ve özgün tasarımlar geliştirebilmek amacıyla sanatsal ve teknik bilgileri uygulama becerisi.     X      
2 Fiziksel çevre ile insan arasındaki etkileşimi anlama becerisi   X        
3 Tasarım sürecinde iki ve üç boyutlu düşünebilme ve ifade edebilme becerisi     X      
4 Sanat ve tasarım alanında analitik araştırma, eleştirel yaklaşım geliştirme ve problem çözme becerisi   X        
5 Tasarım uygulamalarını tarihsel ve sanatsal süreç içinde değerlendirebilme, geçmiş ile bugün ve gelecek ilişkisini kurabilme becerisi            
6 Çağdaş iç mimarlık uygulamaları için gerekli teknikleri ve teknolojileri kullanabilme becerisi   X        
7 Mekan ve donatım elemanları tasarlama sürecinde farklı ölçeklere hakim olabilme ve detay çözebilme becerisi X          
8 Evrensel ve yerel düzeyde koruma ve yeniden işlevlendirme yaklaşımları geliştirebilme becerisi            
9 Disiplinlerarası uygulamalara ve takım çalışmasına yatkın olma becerisi   X        
10 Meslek pratiğine yönelik standartlar, düzenlemeler, yönetmelikler ve hukuk kurallarını bilme ve uygulama becerisi   X        
11 Görsel, sözel ve yazınsal alanda etkili iletişim kurabilme ve fikirlerini ifade edebilme becerisi            
12 Tasarım pratiğine yönelik gelişmeleri izleme ve yaşam boyu öğrenme bilinci geliştirme becerisi     X      

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 4 1 4
Ara Sınav 1 4 4
Proje (çizim) 1 15 15
Ödev 1 8 8
Final 1 4 4
Toplam İş Yükü     99
Toplam İş Yükü / 25 (s)     3,96
Dersin AKTS Kredisi     4
2