Ders Kodu: 
HTR 301
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
2
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecinin, felsefesinin, temel ilkelerinin, günümüz Türkiyesi'nin bölgesel ve küresel ilişkileri ile temel ulusal sorunlarının doğru ve tam olarak anlaşılıp özümsenmesini sağlayacak tarihi bilgi alt yapısını kazandırmaktır.
Dersin İçeriği: 

Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun anlaşılması için gerekli olan alt yapı hazırlandıktan sonra, günümüz Türkiye’si ve bu dönem içerisinde etkili olan olaylar olabildiğince ele alınacaktır. HTR 301 konularının Bağımsızlık Savaşı’nın sonuna kadar gelmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B:Sunum, C Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Türkiye Cumhuriyetinin tarihsel temellerini açıklar.   1,2,3 A
2) Birinci Dünya Savaşı’nın ardından yaşanan Türk İstiklal Harbi’ni anlatır.   1,2,3 A
3) Milli Mücadeleyi ve hedeflerini açıklar.   1,2,3 A
4) Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluş felsefesini açıklar.   1,2,3 A
5) Tam bağımsız yeni bir Türk devletinin kurulmasını anlatmaktadır.   1,2,3 A
6) Cumhuriyetin temel değerlerini öğretir   1,2,3 A

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Cumhuriyet Tarihi’nin Temel kaynaklarının ve Kavramların Tanımı  
2 Aydınlanma Çağı, Sanayi Devrimi ve Fransız İhtilali  
3 Osmanlı Çağdaşlaşma Çalışmaları  
4 Tanzimat Dönemi ve Meşrutiyetler  
5 Trablusgarp ve Balkan Savaşları  
6 19. yy. da Avrupa ve I. Dünya Savaşına Giden Süreç  
7 Birinci Dünya Savaşı ve Mütareke  
8 Vize Sınavı  
9 Mütareke Sonrası Genel Gelişmeler  
10 Milli Mücadelenin Amacı, Yöntemi ve Kongreler Dönemi  
11 Misak-ı Milli, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dönemi  
12 Cepheler, Cepheleri Kapatan Anlaşmalar, Sakarya Savaşı ve Büyük Taarruz  
13 Mudanya Mütarekesi, Lozan Barış Antlaşması ve Saltanatın Kaldırılması  
14 Cumhuriyet’in ilanı ve Halifeliğin Kaldırılması  
15 Genel değerlendirme  
16 Final Sınavı  

Kaynaklar

Öztürk, Cemil (Editör) İmparatorluktan Ulus Devlete Türk İnkılap Tarihi ve Türkiye Cumhuriyeti

Yazarlar

Tülay Alim Baran (Prof.Dr.),

Edip Başer (Dr.),

Süleyman Beyoğlu(Prof.Dr.),

Handan Diker(Dr.),

Vahdettin Engin (Prof.Dr.),

Cezmi Eraslan (Prof.Dr.),

İhsan Güneş (Prof. Dr.),

Arzu M.Nurdoğan (Dr.),

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Finalin Başarıya Oranı 1 60
Toplam   100

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 1 1
Final 1 1 1
Toplam İş Yükü     50
Toplam İş Yükü / 25 (s)     2
Dersin AKTS Kredisi     2
1