Ders Kodu: 
INTD 370
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Prehistorik dönemden 20.yy.’a dek farklı kültürlerde sanat ve mitoloji arasındaki ilişkinin analiz edilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği: 

Ders, Prehistorik Dönem’den başlayarak 20.yy.’a kadar dünya genelinde mitoloji ve sanatın gelişimini ele alır. Prehistorik uygarlıklar (Mezopotamya, Mısır, Anadolu), Antik Hint, Klasik Dönem (Yunan, Roma) sanat ve mitoloji açısından derste işlenecek konulardır. Batı sanat akımları da bu yönden analiz edilecektir. Her öğrenci ilgili bir konu hakkında ödev hazırlayıp sunacaktır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Yanıt, 3: Tartışma, 9: Gösterme, 12: Örnek İnceleme
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Sanat akımlarının temel özelliklerini açıklar. 2, 5, 11 1, 2, 3, 9, 12 A
2) Prehistoryadan 20.yy’a kadar sanat tarihinin gelişimini kavrar. 2, 5, 11 1, 2, 3, 9, 12 A
3) Farklı coğrafik bölgelere ve toplumlara ait sanatsal yaklaşımları değerlendirebilme yeteneği kazanır. 4, 5, 8, 12 1, 2, 3, 9, 12 A
4) Sanat ve mitoloji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 4, 5, 8, 12 1, 2, 3, 9, 12 A
5) Resim ve heykel gibi sanat alanlarındaki mitolojik sahnelerin kaynağını açıklar. 2, 5, 8, 11 1, 2, 3, 9, 12 A

Dersin Akışı

HAFTALIK KONULAR
Hafta Konular  
1 Sanat tarihine giriş  
2 Sümer ve Asur uygarlıklarında sanat ve mitoloji  
3 Antik Mısır ve Hint uygarlıklarında sanat ve mitoloji  
4 Amerikan ve İskandinav kültürlerinde sanat ve mitoloji  
5 Antik Yunan döneminde sanat ve mitoloji: vazo ve duvar resimleri  
6 ARA SINAV I  
7 Antik Yunan döneminde sanat ve mitoloji: heykel  
8 Roma döneminde sanat ve mitoloji  
9 Rönesans sanatında Yunan Mitolojisinin Etkisi  
10 Barok Sanat ve Klasik Mitoloji  
11 ARA SINAV II  
12 19. yy. Batı Sanat Akımlarında Klasik Mitoloji  
13 Ödev sunumları  
14 MAZERET SINAVI- Ödev sunumları  
15 Genel Tekrar  

Kaynaklar

-Wilkinson, P., Myths & Legends, DK, 2009.

-Cömert, B., Mitoloji ve İkonografi, De Ki, 2006.

-Gombrich, E.H., The Story of Art, Phaidon, 2003.

- Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, YEM, İstanbul.

-Kollektif, Mitoloji, NTV, 2012.

-Can, Ş., Klasik Yunan Mitolojisi, Ötüken, 2014.

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI PAYI
Ara Sınav 2 %80
Ödev (makale çevirisi)    
Proje    
Laboratuar    
Arazi Çalışması    
Seminer ve Sunum 1 %20
Uygulama    
Kısa sınav    
TOPLAM   %50
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı   %50
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı   %50
TOPLAM   %100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ
  İç Mimarlık Bölümü Program Yeterlilikleri          
1 2- Fiziksel çevre ile insan arasındaki etkileşimi anlama becerisi       x  
2 4- Sanat ve tasarım alanında analitik araştırma, eleştirel yaklaşım geliştirme ve problem çözme becerisi         x
3 5- Tasarım uygulamalarını tarihsel ve sanatsal süreç içinde değerlendirebilme, geçmiş ile bugün ve gelecek ilişkisini kurabilme becerisi         x
4 8- Evrensel ve yerel düzeyde koruma ve yeniden işlevlendirme yaklaşımları geliştirebilme becerisi x        
5 11- Görsel, sözel ve yazınsal alanda etkili iletişim kurabilme ve fikirlerini ifade edebilme becerisi       x  
6 12- Tasarım pratiğine yönelik gelişmeleri izleme ve yaşam boyu öğrenme bilinci geliştirme becerisi     x    

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS(ECTS) / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlikler Etkinlikler Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 2 30
Ödevler/çeviri çalışmaları 1 25 25
Sunum/Seminer Hazırlama 1 3 3
Ara sınavlar 2 3 6
Kısa sınav      
Yarıyıl Sonu Sınavı 1     3 3
Toplam İş Yükü     115
Toplam İş Yükü / 25     4,6
Dersin AKTS (ECTS) Kredisi     5

 

 

 

4