Ders Kodu: 
INTD 480
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
İstanbul’un tarih öncesi dönemden 20.yy’ın ilk yarısına kadar kentsel ve mimari değişimine ilişkin bir anlayış geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği: 

Bizans dönemi, Osmanlı İmparatorluğu ve Cumhuriyet’in ilk yıllarında İstanbul’un kentsel doku ve mimarisinin değişimi üzerinde durulur. Her öğrenci bir ödev hazırlayıp sunar.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Yanıt, 3: Tartışma, 5: Alan Gezisi, 9: Gösterme
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) İstanbul’un farklı semtlerinin mimari anıtlarını ve nirengi noktalarını kavrar. 2, 3, 5, 11 1, 2, 3, 5, 9, 12 A
2) Prehistoryadan 20.yy’a kadar İstanbul’un kentsel ve mimari gelişimini kavrar. 2, 5, 11 1, 2, 3, 5, 9, 12 A
3) Şehirdeki dini, kamusal ve askeri yapıların mimari özelliklerini ayırt edebilme yeteneği kazanır. 4, 5, 8, 12 1, 2, 3, 5, 9, 12 A
4) İstanbul’un anıt ve meydanlarının tarihsel değişimini öğrenir. 3, 4, 5, 8, 12 1, 2, 3, 5, 9, 12 A

Dersin Akışı

HAFTALIK KONULAR
Hafta Konular  
1 İstanbul tarihine giriş  
2 Konstantinopolis: Kentsel doku, surlar, Mese ve anıtlar  
3 Konstantinopolis: Aya Sofya ve Diğer Kiliseler  
4 Osmanlı döneminde İstanbul: Fatih ve şehre etkileri  
5 Osmanlı’nın Klasik döneminde İstanbul: Mimar Sinan yapıları  
6 Osmanlı’nın Klasik döneminde İstanbul  
7 ARA SINAV I  
8 Lale devrinde İstanbul: yalılar, saraylar, sebil ve çeşmeler  
9 18. yüzyılda İstanbul: yalılar, saraylar, camiler, kütüphaneler, çeşmeler  
10 19. yy.’da İstanbul: yalılar, konaklar, saraylar ve camiler  
11 ARA SINAV II  
12 19. yy.’da İstanbul: kamusal, askeri ve idari yapılar  
13 20. yy.’da İstanbul: 1. ve 2. Ulusal Mimarlık örnekleri  
14 MAZERET SINAVI- Ödev sunumları  
15 Genel Tekrar  

Kaynaklar

-Anadol, Ç. (ed.), Kolektif, From Byzantion to Istanbul: 8000 Years of a Capital, SSM, 2010.

-Batur, A., İstanbul Mimarlık Rehberi, TMMOB, 2006.

-Kuban, D., İstanbul Bir Kent Tarihi, Tarih Vakfı, 2000.

-Kolektif, Şehir ve Kültür: İstanbul, Profil, 2012.

-And, M., 16. Yüzyılda İstanbul, Kent-Saray-Günlük Yaşam, YKY, 2012.

-Batur, A., Mimar Kemaleddin Yapıları Rehberi, TMMOB, 2008.

-Çelik, Z., 19. Yüzyılda Osmanlı Başkenti Değişen İstanbul, Tarih Vakfı, 1996.

-De Amicis, E., İstanbul (1874), TTK, 1993.

-Eremya Çelebi Kömürciyan, İstanbul Tarihi, XVII. Asırda İstanbul, Eren, 1988.

-Eyice, S., Tarih Boyunca İstanbul, Etkileşim, 2010.

-Günay, R., A Guide to the Works of Sinan the Architect in Istanbul, YEM, 2006.

-Kalkan, E., Yeraltındaki İstanbul, Kültür A.Ş., 2010.

-Müller-Wiener, W., İstanbul’un Tarihsel Topoğrafyası, YKY, 2016.

-Pardoe, M. J., 18. Yüzyılda İstanbul, İnkılâp, 1997.

- Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, YEM, İstanbul.

-Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi.

-Reşad Ekrem Koçu İstanbul Ansiklopedisi.

-İstanbul’un Yüzleri Serisi, Kültür A.Ş.

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI PAYI
Ara Sınav 2 %80
Ödev (makale çevirisi)    
Proje    
Laboratuar    
Arazi Çalışması    
Seminer ve Sunum 1 %20
Uygulama    
Kısa sınav    
TOPLAM   %50
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı   %50
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı   %50
TOPLAM   %100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ
  İç Mimarlık Bölümü Program Yeterlilikleri          
1 2- Fiziksel çevre ile insan arasındaki etkileşimi anlama becerisi         x
2 3-Tasarım sürecinde iki ve üç boyutlu düşünebilme ve ifade edebilme becerisi x        
3 4- Sanat ve tasarım alanında analitik araştırma, eleştirel yaklaşım geliştirme ve problem çözme becerisi       x  
4 5- Tasarım uygulamalarını tarihsel ve sanatsal süreç içinde değerlendirebilme, geçmiş ile bugün ve gelecek ilişkisini kurabilme becerisi         x
5 8- Evrensel ve yerel düzeyde koruma ve yeniden işlevlendirme yaklaşımları geliştirebilme becerisi x        
6 11- Görsel, sözel ve yazınsal alanda etkili iletişim kurabilme ve fikirlerini ifade edebilme becerisi         x
7 12- Tasarım pratiğine yönelik gelişmeleri izleme ve yaşam boyu öğrenme bilinci geliştirme becerisi x        

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS(ECTS) / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlikler Etkinlikler Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 15 2 30
Ödevler/çeviri çalışmaları 1 25 25
Sunum/Seminer Hazırlama 1 3 3
Ara sınavlar 2 3 6
Kısa sınav      
Yarıyıl Sonu Sınavı 1     3 3
Toplam İş Yükü     115
Toplam İş Yükü / 25     4,6
Dersin AKTS (ECTS) Kredisi     5

 

 

 

4