Aday Öğrenciler

21. yüzyılın başından itibaren dünya nüfusunun yarıdan çoğu şehirlerde yaşar hale gelmiştir. Tüm dünyayı etkileyen kentleşme süreçleri, şehirlerin detaylı planlama ve tasarım aşamalarından geçmesini gündeme taşımış, kentsel arazi kullanımına stratejik bir konum kazanmıştır. Tüm bu gelişmeler yüksek yaşam standartlarına ulaşmak isteyen kentlerin disiplinler arası profile sahip ekiplerle hareket etmesi gereğine işaret etmektedir. Bölümün Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı olarak güncellenmesi çevrenin bir bütün olduğu düşüncesinden yola çıkarak Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı dallarını ortak noktalarını vurgulayan yeni bir anlayış yaklaşımının benimsenmesi sonucu ortaya çıkmıştır. Bu haliyle Yeditepe Üniversitesinin bulunduğu lokasyonun Türkiye’nin en büyük metropol alanı olması öğrencilerin lisans eğitimi boyunca Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı disiplinlerini bütün olarak ele alıp çözüm getirebileceği projelere olanak sağlayacak ve mezunlarımızın bu konularda daha etkin hizmet vermesine olanak sağlayacaktır.

Bölüm mezunları modern şehirlerin ihtiyaçlarına cevap verebilen ve yeni yaşam bölgeleri geliştirebilen Kent Tasarımcısı ve Peyzaj Mimarlarıdır. Yerel yönetimler, belediyeler, resmi kuruluşlarda görev alabilirler, ayrıca kentsel tasarım, peyzaj mimarlığı ve mimarlık büroları ile planlama büroları, fidan üretim ve yetiştirme tesisleri mezunlarımızı tercih edecek başlıca kurumlardır. Ayrıca birikimlerini Türkiye’deki serbest sektörde girişimci olarak değerlendiren mezunlarda yetişecektir.