'Post-Elazığ' ileri tasarım stüdyosu, Ocak 2020'de talihsiz bir deprem felaketiyle sarsılan Elazığ kenti için sürdürülebilir ve alternatif mimari tasarım çözümleri geliştirmeyi hedeflemektedir. Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisinin öğretileri ile birlikte, tasarım stüdyosunun odak noktası, “kent için doğal afetler ve salgınlar gibi olağanüstü durumlar ile baş edebilecek tasarımlar yapmak” olarak belirlenmiştir.
Tasarım stüdyosu bir sosyal sorumluluk projesinin parçasıdır ve katılımcıların çevre bilinci, sürdürülebilirlik, ekolojik yaşam gibi kavramları bütünleşik olarak ele almaları ve vizyoner yaklaşımlarını tasarımları ile sentezlemeleri beklenmektedir.
 

 

paylaş