Ders Kodu: 
INDD 161
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
3
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
5
AKTS: 
8
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Yardımcıları: 
Dersin Amacı: 
Öğrenciyi Teknik Resim Standartlarını / kurallarını kullanarak, tasarladığını ürünü proje halinde anlatabilir duruma getirmek.
Dersin İçeriği: 

Standart teknik çizim kurallarının öğretilmesi ve bu kurallarla ilgili alıştırmaların yaptırılması.

 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: çizim / uygulama
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Deney C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Temel teknik çizim kurallarının öğrenilmesi. Teknik çizim gereçlerinin tanıtılması ve bu gereçlerle alıştırmalar yapılması.

4,5,9

1,2

A, C

Teknik çizim kalemleri, T cetveli ve gönye yardımı ile çizgi alıştırmalarının yapılması.

4,5,9

1,2

A, C

Teknik çizim kalemleri ve pergel yardımı ile çember çizimi alıştırmalarının yapılması.

4,5,9

1,2

A, C

Çokgen çizimlerinin öğrenilmesi

4,5,9

1,2

A, C

Nokta, doğru ve düzlem izdüşümlerinin 2 ve 3 boyutlu olarak yapılması.

4,5,9

1,2

A, C

İzdüşüm kurallarının öğrenilmesi.

Çeşitli obje izdüşümlerinin yapılması.

4,5,9

1,2

A, C

Ölçülendirme ve ölçeklendirme kurallarının öğrenilmesi

4,5,9

1,2

A, C

Kesit alma kurallarının öğrenilmesi 

4,5,9

1,2

A, C

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Alıştırmalar (T cetveli, rapido ve gönye kullanarak yatay, dikey ve diagonal  çizgiler çizmek)

 

2

Pergel yardımı ile daireler çizmek

 

3

Çizgi çeşitleri, kalınlıkları ve kullanıldıkları yerler / Kağıt Formatları

 

4

Çokgen çizimleri

 

5

İz düşüm (nokta, doğru, düzlem)

 

6

ARA SINAV- 1

 

7

İz düşüm (görünüşler)

 

8

İz düşüm (görünüşler)

 

9

İz düşüm (görünüşler)

 

10

İz düşüm (görünüşler)

 

11

ARA SINAV- 2

 

12

Ölçülendirme ve ölçeklendirme

 

13

Kesit alma

 

14

Kesit alma

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

Teknik Çizim ve Perspektif I Ders notları
Yrd. Doç. Dr. Yavuz IRMAK

Diğer Kaynaklar

Temel Teknik Resim (İ.Zeki Şen- Nail Özçilingir)

Linea stile (Tomasso Gnome)

Order in space (Keith Critchlow)

Engineering Drawing for Technicians

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dökümanlar

 

Ödevler

Ödev (22)

Sınavlar

Ara sınav (2), kısa sınav (1), dönem sonu finali (1)

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

2

50

Kısa Sınav

1

10

Ödev

22

40

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

40

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

60

Toplam

 

100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Tasarım alanındaki kavram ve teorileri farklı disiplinlerdeki yöntemleri kullanarak değerlendirmek, karşılaşılan tasarım problemleri saptayabilmek ve çözümleyebilmek.

X

         

2

Tasarım alanında gerekli olan güncel teknolojik bilgi birikimini oluşturmak  ve  kullanabilecek düzeye ulaşmak

X

         

3

Tasarım ve sanat alanlarında gerekli tarihsel bilgi birikimini oluşturmak ve yorumlayabilmek

X

         

4

Endüstri Ürünleri tasarımı disiplini dahilinde ürün, sistem veya süreç tasarlayabilecek yeterliliğe sahip olmak

     

X

   

5

Tasarım alanın kapsamına giren malzeme ve üretim yöntemleri ile ilgili bilgi donanımına sahip olmak ve uygulamaya geçirebilmek

       

X

 

6

Tasarım disiplini çerçevesinde iki ve üç boyutlu düşünebilme yetisini,görsel anlatımla ortaya koyabilmek

X

         

7

Tasarımda toplumsal sorumluluk ve etik bilincine sahip olmak

X

         

8

Tasarımda toplumsal sorumluluk ve etik bilincine sahip olmak

X

         

9

Disiplinlerarası çalışabilmek

   

X

     

 

 

ENTAK Program Çıktılarından; PÇ3, PÇ4, PÇ7 ve PÇ15'i karşılamaktadır.

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati)

14

5

60

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

14

5

60

Ara Sınav

2

5

10

Kısa Sınav

1

4

4

Ödev

22

3

66

Final

1

5

5

Toplam İş Yükü

 

 

205

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

8,2

Dersin AKTS Kredisi

 

 

8

 

1