Ders Kodu: 
INDD 124
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Yardımcıları: 
Dersin Amacı: 
Endüstriyel ve seri üretime uygun olan ürünlerin projelendirme safhalarından biri olan üç boyutlu maket kavramının irdelenmesi.
Dersin İçeriği: 

Deney veya anlatım ölçeğinde yapılacak üç boyutlu çalışmalarda kullanılacak yöntem, teknik ve malzemenin tanımı. Ürün tasarımı deneme ve üretim aşamalarında yararlanılmak üzere her aşama için model çalışması. Model türleri. Sanal ve gerçek modelleme teknikleri. Tasarlanan nesnelerin üçüncü boyuta aktarılmasına ilişkin yapım teknikleri, malzeme ve konstrüksiyon bilgileri ile renklendirme yöntemlerinin öğretimi.

 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma,4: Uygulama
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Deney C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Mesleki terminoloji ile teorik olarak donanma becerisi kazanır.

1,2,4,5,6,7,8,9

1,2,4

A, B

2) Temel konstrüksiyon bilgileri çerçevesinde, tasarım deneme ve üretim aşamalarında yararlanılmak üzere her aşama için model çalışması yaparken; ölçü, ölçek kavramlarıyla ve ölçekli çoğaltma teknikleri ile ilişkilendirme becerisi kazanır.

1,2,4,5,6,7,8,9

1,2,4

A, B

3) Kitle imalatına uygun model malzemesi seçeneklerinin model çeşitlerine göre değerlendirilme ölçütlerini öğrenir, seçim kararı alma becerisi kazanır.

1,2,4,5,6,7,8,9

1,2,4

A, B

4) Ürün- kullanıcı ve işlev ilişkilerini, tasarımın ikinci boyuttan üçüncü boyuta aktarılması sırasında analiz etme becerisi kazanır.

1,2,4,5,6,7,8,9

1,2,4

A, B

5) Dinamik ve statik maketleri öğrenir, karma malzemeler topluluğu ile çalışma becerisi kazanır.

 

1,2,4,5,6,7,8,9

1,2,4

A, B

6) Model malzemelerini işleme ve renklendirme aşamalarını uygulama becerisi kazanır.

1,2,4,5,6,7,8,9

1,2,4

A, B

7) Araştırma becerisi. Model malzemesi seçimi ve tanıma, işleme araç ve gereçleri ile yapım tekniklerini ilişkilendirme süreçlerinde ilgili bilgileri elde etme, değerlendirme ve kayıt etme  becerisi kazanır.

1,2,4,5,6,7,8,9

1,2,4

A, B

ENTAK Program Çıktılarında; PÇ3, PÇ14 ve PÇ15'i karşılamaktadır.

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Maket malzemelerinin tanımı, ölçek, çizim, kesim, montaj teknik bilgileri.

 

2

Katmanlı üretim yöntemlerinin malzemede kullanımı; mukavva.

 

3

Maket kurgusunun oluşumu, geometrik formlarla kurgu; maket kartonu.

 

4

Makette hareketli sistemler; balsa.

 

5

Tasarım deneme ve üretim aşamaları; model çalışmaları

 

6

ARA SINAV

 

7

Ölçeği ve kurgusu öğrenciye ait deneme çalışma, strafor.

 

8

Ölçeği ve kurgusu öğrenciye ait çalışma, strafor.

 

9

Ölçeği ve kurgusu öğrenciye ait deneme çalışma, foreks.

 

10

Ölçeği ve kurgusu öğrenciye ait çalışma, foreks.

 

11

Makette hareketli sistemler ve ölçekli çoğaltma teknikleri

 

12

Karma malzemeler ile ölçeği ve kurgusu öğrenciye ait deneme çalışma

 

13

Karma malzemeler ile ölçeği ve kurgusu öğrenciye ait çalışma

 

14

Boyama teknikleri

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

 Ders Notu

 

 Mimari  Maketler , Mustafa AKGÜN ( Yük.Müh.- Mimar )

Herbers Prefabmodern ,Young European Designers

 

Diğer Kaynaklar

İlgili web siteleri..

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dökümanlar

Çeşitli yapım tekniklerini içeren görseller, videolar, işleme araç gereçleri ile ilgili sunuşlar

Sınavlar

Ara sınav (1), dönem içi haftalık maket teslimi (5)

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

30

Kısa Sınav

 

 

Ödev

5

70

Toplam

6

100

Finalin Başarıya Oranı

 

40

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

60

Toplam

6

100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

 

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

 

1

2

3

4

5

 

1

Tasarım alanındaki kavram ve teorileri farklı disiplinlerdeki yöntemleri kullanarak değerlendirmek, karşılaşılan tasarım problemleri saptayabilmek ve çözümleyebilmek.

 

 

 

X

 

 

2

Tasarım alanında gerekli olan güncel teknolojik bilgi birikimini oluşturmak  ve kullanabilecek düzeye ulaşmak

 

 

 

X

 

 

3

Tasarım ve sanat alanlarında gerekli tarihsel bilgi birikimini oluşturmak ve yorumlayabilmek

X

 

 

 

 

 

4

Endüstri Ürünleri tasarımı disiplini dahilinde ürün, sistem veya süreç tasarlayabilecek yeterliliğe sahip olmak

 

 

 

X

 

 

5

Tasarım alanın kapsamına giren malzeme ve üretim yöntemleri ile ilgili bilgi donanımına sahip olmak ve uygulamaya geçirebilmek

 

 

 

 

X

 

6

Tasarım disiplini çerçevesinde iki ve üç boyutlu düşünebilme yetisini, görsel anlatımla ortaya koyabilmek

 

 

 

 

X

 

7

Endüstriyel tasarım alanıyla ilintili olan iletişim, işletme, hukuk, mühendislik, sosyoloji, antropoloji, fizik ve insan bilimleri v.b. disiplinlerin etkilerini anlama, yorumlama ve kullanma yetkinliğine ulaşmak

X

 

 

 

 

 

8

Tasarımda toplumsal sorumluluk ve etik bilincine sahip olmak

 

 

 

X

 

 

9

Disiplinlerarası çalışabilmek

 

 

 

X

 

 

ENTAK Program Çıktılarından; PÇ3, PÇ13 ve PÇ15'i karşılamaktadır.

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14 x toplam ders saati)

14

4

56

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

14

3

42

Ara Sınav

1

2

2

Ödev

5

3

15

Final

1

2

2

Toplam İş Yükü

 

 

117

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

4,62

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5

 

1