Ders Kodu: 
INDD 432
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Yardımcıları: 
Dersin Amacı: 
Tasarım sürecinde 3D Studio Max, Lumion, Corona Renderer gibi görselleştirme temelli CAD programlarını kullanma becerisi kazanmak.
Dersin İçeriği: 

Amaçta belirlenen konu çerçevesinde bahsedilen modelleme programları örnek çalışmalar yoluyla öretilir ve tasarım uygulamaları yapılarak deneyim kazandırılır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Örnekleme, 3: Uygulama
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Deney C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

  1. Sayısal modelleme canlandırma ve sunum öğrenir

1,2,3,4,6,7,9,10

1,2,3

A, C

  1. Yazılımlar arası model değişimi ve iyileştirme tekniklerini öğrenir.

1,2,3,4,6,7,9,10

1,2,3

A, C

  1. Sayısal kurgu öğrenir (orta seviye )

1,2,3,4,6,7,9,10

1,2,3

A, C

  1. Sinema dilinde çerçeve kullanımı ve alan yönetimi öğrenir.

1,2,3,4,6,7,9,10

1,2,3

A, C

  1. Sayısal modelleme canlandırma ve sunum öğrenir

1,2,3,4,6,7,9,10

1,2,3

A, C

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Öykü ve storyboard

 

2

Çevirici yazılımların denetimi

 

3

Canlandırma teknikleri 1

 

4

Canlandırma teknikleri 1

 

5

Yazılım denetimleri örneklemeler- orta seviye

 

6

ARA SINAV

 

7

Yazılım denetimleri sunum seviyesi

 

8

Çerçeve kullanımı

 

9

Kamera denetimleri

 

10

Kurgu ve eşleme

 

11

Canlandırmaya hazırlık efektler

 

12

Canlandırma testleri

 

13

Son denetimler ve sunum

 

14

Test

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

3D yazılım kitapları

Yazılı ve hareketli görsel hazırlanmış yardımcı dosyalar

Diğer Kaynaklar

Temel Özellikleriyle Çizgi Canlandırma

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dökümanlar

Ders notları ve gerekirse ek belgeler

Ödevler

Ödev (2)

Sınavlar

Arasınav (1), final (1)

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

30

Kısa Sınav

 

 

Ödev

2

70

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

30

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

70

Toplam

 

100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Tasarım alanındaki kavram ve teorileri farklı disiplinlerdeki yöntemleri kullanarak değerlendirmek, karşılaşılan tasarım problemleri saptayabilmek ve çözümleyebilmek.

 

 

 

 

X

 

2

Tasarım alanında gerekli olan güncel teknolojik bilgi birikimini oluşturmak ve kullanabilecek düzeye ulaşmak

 

 

 

X

 

 

3

Tasarım ve sanat alanlarında gerekli tarihsel bilgi birikimini oluşturmak ve yorumlayabilmek

 

X

 

 

 

 

4

Endüstri Ürünleri tasarımı disiplini dahilinde ürün, sistem veya süreç tasarlayabilecek yeterliliğe sahip olmak

 

 

 

 

X

 

5

Disiplinlerarası çalışabilmek

 

 

 

 

X

 

 

6

Tasarım alanının kapsamına giren malzeme ve üretim yöntemleri ile ilgili bilgi donanımına sahip olmak ve uygulamaya geçirebilmek

 

 

 

X

 

 

7

Tasarım disiplini çerçevesinde iki ve üç boyutlu düşünebilme yetisini,görsel anlatımla ortaya koyabilmek

 

 

 

 

 

X

 

 

8

Endüstriyel tasarım alanıyla ilintili olan iletişim, işletme,hukuk, mühendislik, sosyoloji, antropoloji, fizik ve insan bilimleri v.b. disiplinlerin etkilerini anlama, yorumlama ve kullanma yetkinliğine ulaşmak

 

 

 

X

 

 

9

Tasarımda toplumsal sorumluluk ve etik bilincine sahip olmak

 

X

 

 

 

 

ENTAK Program Çıktılarından; PÇ4, PÇ7 ve PÇ14'ü karşılamaktadır.

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati)

14

4

56

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

14

1

14

Ara Sınav

1

2

2

Ödev

2

4

8

Final

1

6

6

Toplam İş Yükü

 

 

86

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

3,44

Dersin AKTS Kredisi

 

 

3

 

4