Ders Kodu: 
INDD 381
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Yardımcıları: 
Dersin Amacı: 
Gezi tekneleri (Yat) tasarım / üretim sürecinin ve endüstri ürünleri tasarımcılarının bu süreçteki yerinin örneklerle aktarılması.
Dersin İçeriği: 

Gezi teknelerinin (Yat) gelişimi, tasarım kuralları , üretim aşamaları ve tasarımcının bu süreçteki rolü aktarılır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Deney, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
  1. Gezi Teknelerinin tarihsel, toplumsal ve ekonomik süreçlere bağlı olarak gelişimini bilir ve tasarım stillerini tanır.
1,2,3,4,9 1,2,3 A, C
       2. Gezi Teknelerinin  teknik yapısı, mekan kurgusu, tasarım ana ilkeleri ve ilişkileri konusunda temel kavramları öğrenir. 1,2,3,4,9 1,2,3 A, C
       3. Yat tasarım ve üretim sürecinde tasarımcının yeri yetkisi ve sorumluluklarını bilir. 1,2,3,4,9 1,2,3 A, C
       4.Teklif projesi aşamasında üretime katılma koşullarını raporlayabilir. 1,2,3,4,9 1,2,3 A, C
       5.Basit düzeyde projelendirilmiş tasarımlar üzerinde hakimiyetin koşullarını öğrenir 1,2,3,4,9 1,2,3 A, C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Genel ders içeriği tanımı..  
2 İlk örnekler ve teknelerin gelişimi  
3 Teknolojik ve toplumsal etkenlere bağlı olarak gezi teknelerinin gelişimi.  
4 Tekne yapısı ve terimler  
5 Tipler ve sınıflandırmalar  
6 Amaçlarına göre özelleşmiş tasarımlar  
7 ARA SINAV  
8 Projelendirme aşamaları Proje ödev/çalışma
9 Üretim teknikleri Proje ödev/çalışma
10 Mekân kurgusu ve ilişkileri Proje ödev/çalışma
11 Yat Mobilyaları Proje ödev/çalışma
12 Mekanik alan ve sistemler Proje ödev/çalışma
13 Donanım ve Aksesuarlar Proje ödev/çalışma
14 Tasarım ve üretimde iş programı yönetimi Proje ödev/çalışma

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Dersin yürütücüsüne ait özel tasarım ve uygulama çalışmaları ve yayımlanmış yazılar.
Diğer Kaynaklar
  1. Yat Tasarımı Genel İlkeleri – Lars Larsson/Rolf Eliasson
  2. Wooden Power Boats – Benjamin Mendlowitz/Maynard Bray
  3. Boat Design – Paolo Tumminelli
  4. Çeşitli diğer yayınlar, periyodik yayınlar, internet yayınları…

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar Slayt show ve haftalık hazırlanan dökümanlar.

 

Ödevler Ödev (1)
Sınavlar Ara sınav (1)

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 70
Ödev 1 30
Toplam 2 100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam 2 100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Tasarım alanındaki kavram ve teorileri farklı disiplinlerdeki yöntemleri kullanarak değerlendirmek, karşılaşılan tasarım problemleri saptayabilmek ve çözümleyebilmek.         X  
2 Tasarım alanında gerekli olan güncel teknolojik bilgi birikimini oluşturmakvekullanabilecek düzeye ulaşmak       X    
3 Tasarım ve sanat alanlarında gerekli  tarihsel bilgi birikimini oluşturmak ve yorumlayabilmek       X    
4 Endüstri Ürünleri tasarımı disiplini dahilinde ürün, sistem veya süreç tasarlayabilecek yeterliliğe sahip olmak       X    
5 Tasarım alanın kapsamına giren malzeme ve üretim yöntemleri ile ilgili bilgi donanımına sahip olmak ve uygulamaya geçirebilmek     X      
6 Tasarım disiplini çerçevesinde iki ve üç boyutlu düşünebilme yetisini,görsel anlatımla ortaya koyabilmek   X        
7 Endüstriyel tasarım alanıyla ilintili olan iletişim, işletme,hukuk, mühendislik, sosyoloji, antropoloji, fizik ve insan bilimleri v.b. disiplinlerin etkilerini anlama, yorumlama ve kullanma yetkinliğine ulaşmak   X        
8 Tasarımda toplumsal sorumluluk ve etik bilincine sahip olmak     X      
9 Disiplinler arası çalışabilmek         X  

 

ENTAK Program Çıktılarından; PÇ7, PÇ12 ve PÇ13'ü karşılamaktadır.

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 60
Ara Sınav 1 3 3
Ödev 1 5 5
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     113
Toplam İş Yükü /25 (s)     4,52
Dersin AKTS Kredisi     5
Hiçbiri