Ders Kodu: 
INDD 441
Ders Tipi: 
Serbest Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Yardımcıları: 
Dersin Amacı: 
Otomotiv Tasarım süreci ve sectöre yönelik otomotiv tasarım uygulamaları
Dersin İçeriği: 

Tasarlama kavramının açıklanması. Otomotiv tasarımında malzeme, teknoloji, estetik ve insan faktörünün tasarım süreçlerinde detaylı bir şekilde ele alınması.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Uygulama
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Sunum, C: Proje Geliştirme, D: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Persona araştırması ve raporu ve sunumu 8,9 1,3,4  

A, B, C, D

2) Araştırma (çevre, rakipler vb.) raporu ve sunumu 1,2,4,8,9 1,3,4  

A, B, C, D

3) Basic design ve paketleme 1,2,6,9 1,3,4  

A, B, C, D

4) Eskiz ve anlatım teknikleri ile ele alınan konuyu sunmak 6,7,8 1,3,4  

A, B, C, D

5) Otomotiv tasarımında 3B model ve önemi 6,7,9 1,3,4 A, B, C, D
6) Otomotiv tasarımında fiziksel model ve önemi 6,7,8,9 1,3,4 A, B, C, D

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, tanısma, dersin içerigi ve akısını acıklama  
2 Otomotiv tasarımının sureclerini sunum ile tartısma ve anlama  
3 Bir proje konusu secimi ve tasarım surecini ilk asaması PERSONA Ödev
4 Design thinking kavramının irdelenmesi ve PERSONA, ÇEVRE, TREND evresi  
5 Basic design, ergonomi  
6 Otomotiv tasarımındaki tasarım aracları, sketch asaması Ödev
7 ARA SINAV  
8 Persona tesbiti ve arastırmadan sonra ilk tasarım sketchlerinin tartısılması ve konseptlerin gelistirilmesi  
9 Sectordeki tasarım sunumu tekniklerini yapılan tasarım sketchleri üstünden sunmak ve kabul ettirmek  
10 Sonraki asama olan 3D modelleme aşaması ve detayları  
11 Seminer. Sunum. Tasarımların seçilmesi, ekip çalışması  
12 3D fiziksel modelin önemi ve uygulandıgı yerler  
13 Yapılan tasarımları koruma, bir sunum ile dogrulugunu analiz ve ispat etme Ödev
14 Juri simülesi (üst düzey ve müsteri klinigi) tasarımları onaylatma Sunum

Kaynaklar

Ders yürütücüsünün derlediği ders notları ve sunular.

Materyal Paylaşımı

Ford/Otosan firmasının katkılarıyla hazırlanan ders sunuları.

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 50
Ödev 3 50
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Tasarım alanındaki kavram ve teorileri farklı disiplinlerdeki yöntemleri kullanarak değerlendirmek, karşılaşılan tasarım problemleri saptayabilmek ve çözümleyebilmek.       X    
2 Tasarım alanında gerekli olan güncel teknolojik bilgi birikimini oluşturmak ve kullanabilecek düzeye ulaşmak       X    
3 Tasarım ve sanat alanlarında gerekli tarihsel bilgi birikimini oluşturmak ve yorumlayabilmek   X        
4 Endüstri Ürünleri tasarımı disiplini dahilinde ürün, sistem veya süreç tasarlayabilecek yeterliliğe sahip olmak       X    
5 Tasarım alanın kapsamına giren malzeme ve üretim yöntemleri ile ilgili bilgi donanımına sahip olmak ve uygulamaya geçirebilmek     X      
6 Tasarım disiplini çerçevesinde iki ve üç boyutlu düşünebilme yetisini,görsel anlatımla ortaya koyabilmek     X      
7 Endüstriyel tasarım alanıyla ilintili olan iletişim, işletme,hukuk, mühendislik, sosyoloji, antropoloji, fizik ve insan bilimleri v.b. disiplinlerin etkilerini anlama, yorumlama ve kullanma yetkinliğine ulaşmak     X      
8 Tasarımda toplumsal sorumluluk ve etik bilincine sahip olmak     X      
9 Disiplinler arası çalışabilmek         X  

 

ENTAK Program Çıktılarından; PÇ7, PÇ12 ve PÇ13'ü karşılamaktadır.

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 4 56
Ara Sınav 1 3 3
Ödev 3 5 15
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     119
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,76
Dersin AKTS Kredisi     5
Hiçbiri