Ders Kodu: 
INDD 200
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Yardımcıları: 
Dersin Amacı: 
Tasarım, Üretim ve Malzeme arasındaki bağlantıların öğrenci tarafından kavranması ve pekiştirilmesi, bu amaca ek olarak, “nasıl çalışır?” sorusunun yanıtına ulaşılırken, ürünün biçimsel ve işlevsel ilişkisini de ortaya koymak amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği: 

Mevcut üretilmiş ürünü oluşturan malzemeleri / komponentleri, montaj sırası ile sökerek parçalı hale getirmek. Bu sayede montaj aşamalarını irdelemek, tasarım ve üretim arasındaki ilişkiyi tespit etmek, ürünü oluşturan malzemeleri ve üretim yöntemlerini incelemek / yorumlamaktır. Tüm bu özelliklere bağlı olarak “nasıl çalışır?” sorusunun yanıtına ulaşırken, ürünün biçimsel ve işlevsel ilişkisini de ortaya koymaktır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Çizim/Uygulama
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Deney, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1)Ders için seçilen bir ürünün endüstriyel tasarım açısından tanımlanması. 1,4,5,9 1,2 A, C
2) Seçilen ürünün demontal hale getirilmesi için sökme işlemi / yorumlama. 1,2,5,7,9 1,2 A, C
3) Ürün bileşenlerine yönelik raporun hazırlanması. 4,5,7,9 1,2 A, C
4) Öğrencilerin hazırladıkları raporların sunumu 7,9 1 A, C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma / ders içeriğinin öğrenci ile paylaşılması.  
2 1. ÜRÜN - Ders için seçilen bir ürünün endüstriyel tasarım açısından tanımlanması.  
3 Seçilen ürünün demontal hale getirilmesi için sökme işlemi / yorumlama.  
4 Sökme işlemi / yorumlama.  
5 Ürün bileşenlerine yönelik raporun hazırlanması.  
6 Ürün bileşenlerine yönelik raporun hazırlanması.  
7 ARA SINAV  / Öğrencilerin hazırladıkları raporların sunumu ve teslimi  
8 2. ÜRÜN - Öğrencinin seçtiği ürünün demontal hale getirilmesi için sökme / yorumlama  
9 Sökme işlemi / yorumlama.  
10 Sökme işlemi / yorumlama.  
11 Ürün bileşenlerine yönelik raporun hazırlanması  
12 Ürün bileşenlerine yönelik raporun hazırlanması  
13 Yeniden tasarlamaya yönelik eskiz proje çalışması  
14 Yeniden tasarlamaya yönelik eskiz proje çalışması  

Kaynaklar

Ders yürütücüsünün derlediği ders notları.

Materyal Paylaşımı

Ders notları ve slayt sunuları.

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav / sunum 1 50
Kısa Sınav - -
Ödev 4 50
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Tasarım alanındaki kavram ve teorileri farklı disiplinlerdeki yöntemleri kullanarak değerlendirmek, karşılaşılan tasarım problemleri saptayabilmek ve çözümleyebilmek.       X    
2 Tasarım alanında gerekli olan güncel teknolojik bilgi birikimini oluşturmak ve kullanabilecek düzeye ulaşmak       X    
3 Tasarım ve sanat alanlarında gerekli tarihsel bilgi birikimini oluşturmak ve yorumlayabilmek X          
4 Endüstri Ürünleri tasarımı disiplini dahilinde ürün, sistem veya süreç tasarlayabilecek yeterliliğe sahip olmak         X  
5 Tasarım alanın kapsamına giren malzeme ve üretim yöntemleri ile ilgili bilgi donanımına sahip olmak ve uygulamaya geçirebilmek         X  
6 Tasarım disiplini çerçevesinde iki ve üç boyutlu düşünebilme yetisini,görsel anlatımla ortaya koyabilmek X          
7 Endüstriyel tasarım alanıyla ilintili olan iletişim, işletme,hukuk, mühendislik, sosyoloji, antropoloji, fizik ve insan bilimleri v.b. disiplinlerin etkilerini anlama, yorumlama ve kullanma yetkinliğine ulaşmak       X    
8 Tasarımda toplumsal sorumluluk ve etik bilincine sahip olmak X          
9 Disiplinlerarası çalışabilmek       X    

 

ENTAK Program Çıktılarından; PÇ3, PÇ7 ve PÇ13'ü karşılamaktadır.

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Ara Sınav 1 3 3
Ödev 4 10 40
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     116
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,64
Dersin AKTS Kredisi     5
Hiçbiri