Ders Kodu: 
FA 102
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
4
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
4
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu ders, temel tasarım öğe ve ilkelerini, öğrencilerin farklı düşünebilme yeteneklerini ortaya çıkararak kavramalarını sağlamak; yaratıcı düşünce geliştirmelerini ve sabır, titizlik, konsantrasyon gibi özellikler çerçevesinde fikirlerini ortaya koymalarını amaçlar.
Dersin İçeriği: 

Bu derste, temel tasarım öğe ve ilkeleri, tasarım kavramları, tasarımın kaynak ve aşamaları 2 ve 3 boyutlu kompozisyonlar çerçevesinde ele alınınır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Yanıt, 3: Tartışma, 4:Uygulama/Alıştırma, 5: Alan Gezisi , 6: Takım/Grup Çalışması, 7: Rol Oynama, 8: Rapor Hazırlama ve/veya Sunma , 9: Gösterme, 10: Deney, 11: Gözlem, 12: Örnek Olay İncelemesi , 13: Sorun/Problem Çözme, 14: Beyin Fı
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Sunum C: Ödev D: Proje Geliştirme

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Öğrenci, temel sanat/tasarım öğe ve ilkelerine ait bilgileri pekiştirir.

1,3,11

1,9,4

A,C

2) Öğrenci, 2 ve 3 boyutlu anlatımda kullanılan malzemeleri tanıma ve kullanımına yatkınlık, konsantrasyon ve titizlik geliştirir.

1,3,11

1,4,9,11

A,C

3) Öğrenci, derslerde yapılan uygulamalarla mesleki teknik becerilerini geliştirir.

1,3,11

1,4,9,11

A,C

4) Öğrenci, temel sanat/tasarım öğe ve ilkelerini kullanarak 2 ve 3 boyutlu kompozisyonlar gerçekleştirir.

1,3,4,11

1,9,4

A,C,D

5) Öğrenci, soyut-somut kavramları kompozisyon kuralları çerçevesinde irdeler.

1,3,4,11

1,4,13

A,C

6) Öğrenci, duyusal algıyı somutlaştırma becerisini geliştirir.

1,3,4,11

1,4,11

A,C,D

7) Öğrenci, düşüncelerini hayal gücü ile üretime dönüştürebilme yeteneği kazanır.

1,3,4,11

1,4,14

A,C,D

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Uygulama / Ön Hazırlık

1

 • Dersin içeriğiyle ilgili genel bilgilendirme; çalışma konularının ve kullanılacak malzemelerin anlatımı.

 

2

 • Temel sanat öğelerinin ve ilkelerinin genel anlatımı

 

 • DÜZ ÇİZGİ/

        EĞRİ ÇİZGİ

 • Serbest çizgi çalışmalarıyla kompozisyon oluşturma

3

 • NOKTA
 • Farklı boyutlardaki noktasal elemanlarla kompozisyon oluşturma

4

 • IŞIK/GÖLGE
 • 8’li valör çubuğu
 • Kütleler üzerinde ışık-gölge çalışmaları ile hacim kazandırma

5

 • YÜZEY/DOKU
 • Kontrast ilişkiler içeren birim tekrarları ile oluşturulan rölyefik yüzey araştırmaları

6

 • RENK
 • Renk Skalası

7

 • YÜZEY

RENK KONTRASTLARI

 • Renk kontrastlarını içeren yüzey araştırmaları

8

I. ARA SINAV

Dosya Teslimi

9

 • KÜTLE
 •  

 

 • Ekleme ve eksiltme ile üç boyutlu form oluşturma (Kütle oluşturma)

 

10

 • HACİM
 • Üç boyutlu transformasyon ile hacim oluşturma

11

 • MEKAN ORGANİZASYONU
 • Ara mekanlar, Bitişik mekanlar, içiçe mekanlar

12

II. ARA SINAV

Dosya Teslimi

13

 • MEKAN ORGANİZASYONU
 • Ara mekanlar, Bitişik mekanlar, içiçe mekanlar

14

 • STRÜKTÜR KAVRAMI
 • Birim eleman tasarlama ve modül oluşturma

 

15

 • STRÜKTÜR KAVRAMI

 

MAZERET SINAVI

 

 • Tasarlanmış modül elemanla her yöne üreyebilen strüktür maketi uygulaması

• Eksik uygulamaların tamamlanması

 

 

Kaynaklar

Ders Notu / Ders Kitabı

 

Diğer Kaynaklar

CHING Francis D.K., Mimarlık: Biçim, Mekan ve Düzen (UK: John Wiley & Sons Inc., 1996)

ANGELIL Mark, HEBEL Dirk, Deviations: Designing Architecture, a Manual (Basel: Birkhauser, 2008)

BIELEFELD Bert, Adım Adım Tasarım Fikirleri (Basel: Birkhauser. 2007)

ITTEN Johannes, Design and Form -The Basic Course at the Bauhaus and Later (NY:Van Nostrand Reinhold Company, 1976

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

Değişik yumuşaklıkta (2H, H, HB, B, 2B,3B, 4B... ) resim kalemleri, Schoeller,Canson resim kağıtları, Siyah kartonlar, Maket kartonu, Yapıştırıcı, Makas, Maket bıçağı, Pergel, T-cetveli, Gönyeler (45’-45’, 30’-60’)

Ödevler

 

Sınavlar

 

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

2

50

Kısa Sınav

 

 

Ödev/Uygulamalar

10

50

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

40

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

60

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Destek Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

İç mimarlık disiplini kapsamında çağdaş ve özgün tasarımlar geliştirebilmek amacıyla sanatsal ve teknik bilgileri uygulama becerisi.

 

 

 

 

X

2

Fiziksel çevre ile insan arasındaki etkileşimi anlama becerisi

 

 

 

 

 

3

Tasarım sürecinde iki ve üç boyutlu düşünebilme ve ifade edebilme becerisi

 

 

 

 

X

4

Sanat ve tasarım alanında analitik araştırma, eleştirel yaklaşım geliştirme ve problem çözme becerisi

 

 

 

X

 

5

Tasarım uygulamalarını tarihsel ve sanatsal süreç içinde değerlendirebilme, geçmiş ile bugün ve gelecek ilişkisini kurabilme becerisi

 

 

 

 

 

6

Çağdaş iç mimarlık uygulamaları için gerekli teknikleri ve teknolojileri kullanabilme becerisi

 

X

 

 

 

7

Mekan ve donatım elemanları tasarlama sürecinde farklı ölçeklere hakim olabilme ve detay çözebilme becerisi

 

 

 

 

 

8

Evrensel ve yerel düzeyde koruma ve yeniden işlevlendirme yaklaşımları geliştirebilme becerisi

 

 

 

 

 

9

Disiplinlerarası uygulamalara ve takım çalışmasına yatkın olma becerisi

 

 

 

 

 

10

Meslek pratiğine yönelik standartlar, düzenlemeler, yönetmelikler ve hukuk kurallarını bilme ve uygulama becerisi

 

 

 

 

 

11

Görsel, sözel ve yazınsal alanda etkili iletişim kurabilme ve fikirlerini ifade edebilme becerisi

 

 

 

 

X

12

Tasarım pratiğine yönelik gelişmeleri izleme ve yaşam boyu öğrenme bilinci geliştirme becerisi

 

 

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15xtoplam ders saati)

15

6

90

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

-

-

-

Ara Sınav

2

6

12

Kısa Sınav

-

-

-

Ödev/Uygulama

10

5

50

Final

1

6

6

Toplam İş Yükü

 

 

158

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

6,32

Dersin AKTS Kredisi

 

 

6

 

 

1