Ders Kodu: 
FA 106
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, öğrencinin öğrenim süresince ve daha sonra da meslek yaşamında yapacağı tüm tasarım çalışmalarının her aşamasında yararlanacağı bir tasarım dili olan teknik çizim yöntemlerinin tanıtılması, ölçek bilgisi ile mimari çizim yeteneğinin kazandırılmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği: 

Teori ve uygulama aşamalarından oluşan dersin kapsamında çeşitli geometrik şekil ve cisimlerin çizimlerinden başlıyarak az mekanlı bir ev projesi üzerinde çalışılması, projenin, avan ve uygulama projesi karakterlerinde tefrişli ve kotlu olarak çizilmesi. Plan ve kesitlerin çizimleri üzerinde uygulamalar yaptırılmasıdır.

 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru–Yanıt, 3: Tartışma, 4: Uygulama
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Öğrenci, evrensel düzeyde kabul gören teknik çizim kurallarını bilir.

3,12

1,2,3,4

A,C

2) Öğrenci, her ölçekte çizim yaparak  her  ölçeğin gerektirdiği detayları çizerek ifade eder.

     3,7

1,2,3,4

A,C

3) Öğrenci, teknik ifade diline dayanarak, her iletişim ortamında tartışma ve kritiklere katılır.

11,12

1,2,3,4

A,C

4) Öğrenci, mekan tasarımında uyulması gerekli ergonometrik ölçü ve boyutsal standartları bilir.

2,10

1,2,3,4

A,C

5) Öğrenci, çizim ve ifade tekniklerinin geliştirilmesi ile ilgili analiz yapar. 

4,11

1,2,3,4

A,C

6) Öğrenci, tasarım yeteneğini geliştirir.

6,7

1,2,3,4

A,C

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Uygulama / Ön Hazırlık

1

GİRİŞ : Dersin ve çizim araç gereçlerinin genel tanımı

 

2

Çizgi kalınlıkları, çizgi nitelikleri, farklı açılarda paralellerin çizimi, doğru ve alanları eşit parçalara bölme, organik formların geometrik çizimle açıklanması

Çizim örnekleri

3

Ölçek bilgisinin verilmesi, çizimlerin farklı ölçeklerde birbirine dönüştürülmesi

Farklı ölçeklerde iki boyutlu şekil örnekleri

4

3 boyutlu temel geometrik formların aksonometrik ve ortografik çizimi

Obje

5

3 boyutlu temel geometrik formların aksonometrik ve ortografik çizimi, kesit ve görünüş kavramları, kesit çizimleri

Obje

6

Mimari avan projede  plan ve kesit çizimi 1/100

Örnek plan

7

ARA SINAV

 

8

Mimari plan çizimi, kapı, pencere, merdivenler ve mutfak ile banyodaki sabit elemanların proje üzerinde gösterilmesi ve ölçülendirme 1/100

Örnek proje

9

Mimari plan çizimi, kapı, pencere, merdivenler ve mutfak ile banyodaki sabit elemanların proje üzerinde gösterilmesi ile Plan ve kesit çizimleri 1/50

Örnek proje

10

Mimari plan çizimi, kapı, pencere, merdivenler ve mutfak ile banyodaki sabit elemanların proje üzerinde gösterilmesi ile Plan ve kesit çizimleri 1/50, kot verilmesi ve ölçülendirme

Örnek proje

11

ARA SINAV

 

12

Mimari plan çizimi, kapı, pencere, merdivenler ve mutfak ile banyodaki sabit elemanların proje üzerinde gösterilmesi ile Plan ve kesit çizimleri 1/50, kot verilmesi ve ölçülendirme

Örnek proje

13

Mimari plan çizimi, kapı, pencere, merdivenler ve mutfak ile banyodaki sabit elemanların proje üzerinde gösterilmesi ile Plan ve kesit çizimleri 1/50, kot verilmesi ve ölçülendirme

Örnek proje

14

Farklı çatı tipleri üzerinde mimari kesit çizimleri 1/100 ve 1/50

Örnek çatı çizimleri

15

MAZERET SINAVI + Genel çizim örnekleri 1/100, 1/50

 

 

Kaynaklar

Ders Notu /  Ders Kitabı    

Mimarlıkta Teknik Resim; Şahinler, O., Kızıl, F., 2004, YEM yayın-91,İstanbul.

Diğer Kaynaklar

  • Yapı Teknik Resmi; Önal, M.E., Pancarcı, A., 2001, Birsen yayınevi, İstanbul.
  • Mimari Çizim Tekniği; Akgün, M., 1980, Birsen Yayınevi, İstanbul.
  • Temel Teknik Resim; Yıldız, C., 2003, Marmara Üniversitesi GSF İç. Mim. Böl.
  • Düşey Sirkülasyon Araçları- Merdivenler; Sarı, A.,1993, YEM,İstanbul.
  • İç Mekan Tasarımı; Ching, F.D.K., 2004, İstanbul, Çeviri: Elçioğlu, B., YEM yayın- 95, İstanbul.
  • Design Drawing; Ching, F.D.K.,2010,John Wiley&Sons, Inc. USA

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

Çizim örnekleri, anlatım föyleri

Ödevler

Uygulamalardaki eksiklerin tamamlanması

Sınavlar

 

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

2

70

Kısa Sınav

-

-

Ödev

1

30

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

40

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

60

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Temel Mesleki Dersler

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

İç mimarlık disiplini kapsamında çağdaş ve özgün tasarımlar geliştirebilmek amacıyla sanatsal ve teknik bilgileri uygulama becerisi.

 

 

 

 

 

2

Fiziksel çevre ile insan arasındaki etkileşimi anlama becerisi

 

 

X

 

 

3

Tasarım sürecinde iki ve üç boyutlu düşünebilme ve ifade edebilme becerisi

X

 

 

 

 

4

Sanat ve tasarım alanında analitik araştırma, eleştirel yaklaşım geliştirme ve problem çözme becerisi

 

 

 

X

 

5

Tasarım uygulamalarını tarihsel ve sanatsal süreç içinde değerlendirebilme, geçmiş ile bugün ve gelecek ilişkisini kurabilme becerisi

 

 

 

 

 

6

Çağdaş iç mimarlık uygulamaları için gerekli teknikleri ve teknolojileri kullanabilme becerisi

 

 

 

X

 

7

Mekan ve donatım elemanları tasarlama sürecinde farklı ölçeklere hakim olabilme ve detay çözebilme becerisi

 

 

X

 

 

8

Evrensel ve yerel düzeyde koruma ve yeniden işlevlendirme yaklaşımları geliştirebilme becerisi

 

 

 

 

 

9

Disiplinlerarası uygulamalara ve takım çalışmasına yatkın olma becerisi

 

 

 

 

 

10

Meslek pratiğine yönelik standartlar, düzenlemeler, yönetmelikler ve hukuk kurallarını bilme ve uygulama becerisi

 

 

X

 

 

11

Görsel, sözel ve yazınsal alanda etkili iletişim kurabilme ve fikirlerini ifade edebilme becerisi

 

X

 

 

 

12

Tasarım pratiğine yönelik gelişmeleri izleme ve yaşam boyu öğrenme bilinci geliştirme becerisi

 

X

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

4

64

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

3

48

Ara Sınav

2

4

8

Kısa Sınav

-

-

-

Ödev

1

20

20

Final

1

4

4

Toplam İş Yükü

 

 

   144

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

5,76

Dersin AKTS Kredisi

 

 

     6

 

1