Ders Kodu: 
INTD 182
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı; taşıyıcı sistemleri genel olarak tanıdıktan sonra yapı elemanlarını tanımak ve çizmeyi öğrenmektir.
Dersin İçeriği: 

Genel yapı kavramları, taşıyıcı sistemler, Kagir yığma yapı sistemi, Zemin ve yapı ilişkisi, Temeller, Duvarda boşluk açma ilkeleri, Yapıda bodrum ve su yalıtımı, Doğramalar, Yapılarda deprem etkisi.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Yanıt, 3: Tartışma, 4: Uygulama, 5: Alan Gezisi 6:Takım çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Sunum, C: Ödev, D: Proje Geliştirme

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Taşıyıcı sistemleri kavramayı sağlar.

 

1,2,4,6,

A,C

2) Taşıyıcı sistemi yapı elemanları ile tasarlama  ve hayalinde canlandırma yeteneği kazandırır.

 

1,2,5,12

A,C

3) Bir binanın yapı elemanlarının detay çizimlerini (duvar, temel, döşeme, çatı) üretme yeteneği kazandırır.

 

1,2,4,12

A,C

4) Tasarımdan detaylandırma aşamasına kadar basit bir yığma yapıyı kurgulama olanağı sağlar.

 

1,4,6,12

A,C

5) Bina sistemi içerisine yapısal sistemi entegre etme yeteneği kazandırır.

 

1,4,5,6

A,C,D

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Mimarlıkta taşıyıcı sistemlere giriş, genel kavram ve tanımlamalar

 

2

Taşıyıcı sistemlerin tarihsel süreç içinde gelişimi; yapı ortaya koyma

 

3

Kagir yığma yapılarda temel sistemleri

 

4

Kagir yığma yapılarda bodrum, bodrumda su sorunu

 

5

Kagir yığma duvarlar; taş ve tuğla duvarların yapım ilkeleri;

 

 

6

Kagir yığma duvarlar (devam); kerpiç, saman balyası, briket, beton blok,

 

7

Kagir yığma duvarlarda boşluk açma kuralları, lento, hatıl, kemer, Afet yönetmeliğinin ilgili maddeleri

 

8

Ara sınav 1

 

9

Eşik, denizlik-doğrama ve yapı ilişkileri

 

10

Yığma yapılarda kullanılan döşeme tipleri

 

11

Güçlendirilmiş Yığma Yapı

 

12

Ara sınav 2

 

13

Kagir yığma yapılarda bağlamasız oturtma çatı sistemi

 

 

14

Kagir yığma yapılarda bağlamasız oturtma çatı sistemi

 

 

15

Genel tekrar

 

 

Kaynaklar

Ders Notu

Eldem, S.H., Yapı 1, Birsen Yayınevi, 1980 İstanbul.

Allen, E., Fundamentals of Building Construction: Materials and Methods, 2008.

Deplazes A.(ed.), Constructing Architecture-Materials, Processes, Structures, Birkhäuser,Basel,

Ching F., Building Construction Illustrated, John Wiley&Sons, 2008

Diğer Kaynaklar

Türkçü Ç., Yapım: İlkeler, Malzemeler, Yöntemler, Çözümler, Birsen yayınevi, 2010

Bayülgen., N., Ahşap Çatılar, Birsen Yayınevi.

Yücesoy, L., Temeller, Duvarlar, Döşemeler, 2002.

Ballast, D.K., Architect's Handbook of Construction Detailing, 2009.

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

Ders notları ve föyler

Ödevler

Haftalık stüdyo çizimleri ve dönem sonu uygulama dosyası teslimi

Sınavlar

2 ara sınav 1 Final sınavı

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav-1

1

15

Ara Sınav-2

1

15

Uygulamalar (8 adet)

8

20

Uygulama dosyası teslimi

 

10

Toplam

 

60

Finalin Başarıya Oranı

 

40

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

60

Toplam

 

100

 

 

 

 

 

 

DERS KATEGORİSİ

Temel Mesleki Dersler

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

İç mimarlık disiplini kapsamında çağdaş ve özgün tasarımlar geliştirebilmek amacıyla sanatsal ve teknik bilgileri uygulama becerisi.

 

 

 

 

X

2

Fiziksel çevre ile insan arasındaki etkileşimi anlama becerisi

 

 

 

 

X

3

Tasarım sürecinde iki ve üç boyutlu düşünebilme ve ifade edebilme becerisi

 

 

X

 

 

4

Sanat ve tasarım alanında analitik araştırma, eleştirel yaklaşım geliştirme ve problem çözme becerisi

 

 

 

 

X

5

Tasarım uygulamalarını tarihsel ve sanatsal süreç içinde değerlendirebilme, geçmiş ile bugün ve gelecek ilişkisini kurabilme becerisi

 

 

X

 

 

6

Çağdaş iç mimarlık uygulamaları için gerekli teknikleri ve teknolojileri kullanabilme becerisi

 

 

X

 

 

7

Mekan ve donatım elemanları tasarlama sürecinde farklı ölçeklere hakim olabilme ve detay çözebilme becerisi

 

X

 

 

 

8

Evrensel ve yerel düzeyde koruma ve yeniden işlevlendirme yaklaşımları geliştirebilme becerisi

 

 

X

 

 

9

Disiplinlerarası uygulamalara ve takım çalışmasına yatkın olma becerisi

 

X

 

 

 

10

Meslek pratiğine yönelik standartlar, düzenlemeler, yönetmelikler ve hukuk kurallarını bilme ve uygulama becerisi

 

X

 

 

 

11

Görsel, sözel ve yazınsal alanda etkili iletişim kurabilme ve fikirlerini ifade edebilme becerisi

 

X

 

 

 

12

Tasarım pratiğine yönelik gelişmeleri izleme ve yaşam boyu öğrenme bilinci geliştirme becerisi

 

 

 

X

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

4

64

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme,çizim)

16

3

48

Ara Sınav 1

1

4

4

Ara sınav 2

1

4

4

Dosya

1

10

10

Final

1

4

4

Toplam İş Yükü

 

 

134

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

5,36

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5

 

1