Ders Kodu: 
INTD 243
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Başlangıçtan Ortaçağ’a kadar binaların mimari analizi. Ders, mimarlığın tarihsel gelişiminin, toplumların coğrafi, siyasi, psikolojik, sosyo-kültürel ve estetik gereksinimleri bağlamında anlaşılmasını amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği: 

Başlangıçtan Ortaçağ’a kadar binaların mimari analizi. Ders, mimarlığın tarihsel gelişiminin, toplumların coğrafi, siyasi, psikolojik, sosyo-kültürel ve estetik gereksinimleri bağlamında anlaşılmasını  amaçlamaktadır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Yanıt, 3: Tartışma, 4: Uygulama
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Mimari üslupların temel özelliklerini açıklar.

2, 5, 11

1, 2, 3, 12

A

2) Prehistoryadan Ortaçağ’a kadar mimarlık tarihinin gelişimini kavrar.

2, 5, 11

1, 2, 3, 12

A

3) Farklı coğrafik bölgelere ve toplumlara ait mimari yaklaşımları değerlendirebilme yeteneği kazanır.

4, 5, 8, 12

1, 2, 3, 12

A

4) Sosyo-kültürel olgular ve mimari arasındaki ilişkiyi analiz eder.

4, 5, 8, 12

1, 2, 3, 12

A

5) Mimari yaklaşımlarla tarihsel gelişmeler arasında bağıntı kurar.

2, 5, 8, 11

1, 2, 3, 12

A

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

 

1

Mimarlık tarihine giriş

 

2

Avrupa ve Anadolu-Tarih öncesi dönem

 

3

Mezopotamya-Sümer ve Asur uygarlıkları - şehirlerin yükselişi

 

4

Eski krallıktan Yeni krallığa Mısır’da Piramit ve Tapınaklar

 

5

Ege Denizi ve Anadolu’da Bronz Çağ-Minos-Miken Uygarlıkları

 

6

Yunan Tapınağı ve Pers Sarayı

 

7

Polis/Akropolis, Şehir Oluşumu ve önemli yapılar, Hellenizm

 

8

Roman Kent Planlaması, Pompeii ve Roma

 

9

Roma: İmparatorluk Dönemi

 

10

Uzakdoğu uygarlıkları (Antik Hint, Geleneksel Çin ve Japon Mimarisi)

 

11

ARA SINAV

 

12

Konstantinopolis

 

13

Geç Roma’dan Bizans’a mimari

 

14

MAZERET SINAVI- Ayasofya ve SS. Sergius and Bacchus

 

15

Genel Tekrar

 

Kaynaklar

Ders Temel Kaynak

-Kostof, Spiro. A History of Architecture : Settings and Rituals. New York: Oxford University Press, 1995.

-Roth, Leland M., Mimarlığın Öyküsü, Kabalcı Yayınevi, 2000.

Diğer Kaynaklar

-Borden, D. ve Elzanowski, J. ve diğ., Mimarlık, NTV, 2009.

-Cragoe, C.D., Binalar Nasıl Okunur,? YEM, İstanbul, 2011.

-Hasol, D., Ansiklopedik Mimarlık Sözlüğü, YEM, İstanbul, 1998.

-Martin, Roland. Greek Architecture, Milan: Electa Architecture, 2003.

-Melvin, J., ...izmler, Mimarlığı Anlamak, YEM, İstanbul, 2007.

-Mutlu, B., Mimarlık Tarihi Ders Notları, Mimarlık Vakfı, 2016.

-Norberg-Schulz, C., Architecture: Meaning and Place, Rizzoli International Publications, New York, 1988.

-Özer, B., Kültür, Sanat, Mimarlık, YEM, İstanbul, 2000.

-Pile, J., A History of Interior Design, Laurence King Publishing, London, 2009.

-Ward-Perkins, John B. Roman architecture, Milan : Electa Architecture, 2003.

Materyal Paylaşımı

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYISI

KATKI PAYI

Ara Sınav

1

%50

Ödev (makale çevirisi)

 

 

Proje

 

 

Laboratuar

 

 

Arazi Çalışması

 

 

Seminer ve Sunum

 

 

Uygulama

 

 

Kısa sınav

 

 

TOPLAM

 

%50

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı

 

%50

Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı

 

%50

TOPLAM

 

%100

 

Ders Kategorisi

Destek Dersleri

 

Temel Mesleki Dersler

 

Uzmanlık / Alan Dersleri

x

Beşerî, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri

 

Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

Değerlendirme Sistemi

 

İç Mimarlık Bölümü Program Yeterlilikleri

 

 

 

 

 

1

2- Fiziksel çevre ile insan arasındaki etkileşimi anlama becerisi

 

 

 

x

 

2

4- Sanat ve tasarım alanında analitik araştırma, eleştirel yaklaşım geliştirme ve problem çözme becerisi

 

 

 

 

x

3

5- Tasarım uygulamalarını tarihsel ve sanatsal süreç içinde değerlendirebilme, geçmiş ile bugün ve gelecek ilişkisini kurabilme becerisi

 

 

 

 

x

4

8- Evrensel ve yerel düzeyde koruma ve yeniden işlevlendirme yaklaşımları geliştirebilme becerisi

x

 

 

 

 

5

11- Görsel, sözel ve yazınsal alanda etkili iletişim kurabilme ve fikirlerini ifade edebilme becerisi

 

 

 

x

 

6

12- Tasarım pratiğine yönelik gelişmeleri izleme ve yaşam boyu öğrenme bilinci geliştirme becerisi

 

 

 

x

 

 

Yeterliği Sağlama Düzeyi:

1

Düşük

2

Düşük - Orta

3

Orta

4

Yüksek

5

Mükemmel

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

Etkinlikler

Etkinlikler

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

2

30

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

15

2

30

Ödevler/çeviri çalışmaları

 

 

 

Sunum/Seminer Hazırlama

 

 

 

Ara sınavlar

1

2

2

Kısa sınav

 

 

 

Yarıyıl Sonu Sınavı

1

    2

2

Toplam İş Yükü

 

 

64

Toplam İş Yükü / 25

 

 

2,56

Dersin AKTS (ECTS) Kredisi

 

 

3

2