Ders Kodu: 
INTD 300
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
0
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
0
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Öğrencilerin öğrenim gördükleri İç Mimarlık mesleği ile ilgili uygulama alanlarını tanımalarını sağlamak ve İç Mimarlık pratiğinin süreçlerine kısa süreli de olsa katılarak, eğitim ve öğretim yoluyla edindikleri bilgi ve becerileri uygulamaları için fırsat yaratmaktır.
Dersin İçeriği: 

STAJ TÜRLERİNİN TANIMI

1 – Ofis Stajı : İç Mimarlık veya Mimarlık ofis ya da firmalarında tasarım, çizim, sunum faaliyetlerinin yapıldığı ofis ortamındaki çalışmaları kapsar.

2 – Şantiye Stajı : İç Mimari ve Mimari projelerin uygulandığı şantiye ortamlarında gerçekleştirilen kaba ve ince inşaat ile şantiye ortamına ait uygulamalar ile şantiye ortamında gerçekleştirilen proje ve iş yönetimi çalışmalarını kapsar.

STAJ BAŞVURUSU

Öğrenciler kış ara tatilinde yapacakları staj için Aralık ayının 1. haftası, yaz tatilinde yapacakları staj için Mayıs ayının 1. Haftası,

  1. Başvuru Dilekçesi
  2. Firmadan Alınacak Onay Belgesi
  3. SGK Taahhütnamesi
  4. SGK’ya gönderilecek belge
  5. Stajyer Önbilgi Formu
  6. Nüfus cüzdan fotokopisi
  7. Ikametgah senedi
  8. 1 adet fotoğraf

ile danışmanlarının nezdinde Staj Komisyonu’na başvurmak zorundadır.

STAJIN SÜRESİ

İç Mimarlık Bölümü’nde zorunlu staj

1 – 30 iş günü ofis stajı

2 – 30 iş günü şantiye stajı’dır.

Bir hafta 6 iş günü kabul edilir. Cumartesi günleri iş gününe dahildir. Pazar günleri iş günü olarak kabul edilmez.

Staj yaz aylarında ve dönem aralarında yapılabilir. Staj süresi, sömestr tarihleri ile çakışamaz. Ancak dönem içinde ders almayan öğrenciler dönem içinde staj yapabilirler. Ders günü staj süresinden sayılmaz.

Staj günlerinde öğrencilerin 8 saat çalışmaları zorunludur.

STAJ DOSYASININ HAZIRLANMASI

(Staj dosyası her staj türü için ayrı ayrı hazırlanmalıdır.)

1 – Staj yapılan yerden alınacak, kapalı/mühürlü zarf içinde Staj Başarı Belgesi.

2 – Staj Defteri (Stajda geçirilen her gün için en az bir sayfanın hazırlanmış ve bu sayfalar fotoğraf, çizim ve metinlerle desteklenmiş olmalıdır.)

3 – Staj defterinin her bir sayfası Şirket Yetkilisi’ (İç Mimar, Mimar veya Mühendis)’nce imzalanmalıdır.

4 – Ek dökümanlar : çizim, proje paftaları v.b.

5 – Dosyada yer alan tüm belgeler cd’de de taslim edilmelidir.

STAJ DOSYALARININ TESLİMİ

Öğrenciler:

1 – Kış ara tatilinde yaptıkları stajların dosyalarını Mart ayının 1. haftasının son günü;

2 – Yaz tatilinde yaptıkları stajların dosyalarını Ekim ayının 1. haftasının son günü teslim etmek zorundadırlar.

Dikey Sekmeler

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

İç mimarlık disiplini kapsamında çağdaş ve özgün tasarımlar geliştirebilmek amacıyla sanatsal ve teknik bilgileri uygulama becerisi.

 

 

 

 

x

2

Fiziksel çevre ile insan arasındaki etkileşimi anlama becerisi

 

 

 

 

x

3

Tasarım sürecinde iki ve üç boyutlu düşünebilme ve ifade edebilme becerisi

 

 

 

 

x

4

Sanat ve tasarım alanında analitik araştırma, eleştirel yaklaşım geliştirme ve problem çözme becerisi

 

 

 

 

x

5

Tasarım uygulamalarını tarihsel ve sanatsal süreç içinde değerlendirebilme, geçmiş ile bugün ve gelecek ilişkisini kurabilme becerisi

x

 

 

 

 

6

Çağdaş iç mimarlık uygulamaları için gerekli teknikleri ve teknolojileri kullanabilme becerisi

 

 

 

 

x

7

Mekan ve donatım elemanları tasarlama sürecinde farklı ölçeklere hakim olabilme ve detay çözebilme becerisi

 

 

 

 

x

8

Evrensel ve yerel düzeyde koruma ve yeniden işlevlendirme yaklaşımları geliştirebilme becerisi

 

 

x

 

 

9

Disiplinlerarası uygulamalara ve takım çalışmasına yatkın olma becerisi

 

 

 

 

x

10

Meslek pratiğine yönelik standartlar, düzenlemeler, yönetmelikler ve hukuk kurallarını bilme ve uygulama becerisi

 

 

 

x

 

11

Görsel, sözel ve yazınsal alanda etkili iletişim kurabilme ve fikirlerini ifade edebilme becerisi

 

 

x

 

 

12

Tasarım pratiğine yönelik gelişmeleri izleme ve yaşam boyu öğrenme bilinci geliştirme becerisi

 

 

 

x

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

30

3

90

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

-

-

-

Ara Sınav

-

-

-

Kısa Sınav

-

-

-

Ödev

-

-

-

Final

-

-

-

Toplam İş Yükü

 

 

90

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

3,6

Dersin AKTS Kredisi                             

 

 

4

 

3