Ders Kodu: 
INTD 301
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
4
Uygulama Saati: 
4
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
6
AKTS: 
15
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, öğrenciye, basit işlev şeması bulunan bir ticari mekan aracılığıyla kurumsal kimlik oluşturma kriterleri doğrultusunda, tasarlanacak mekana mimari bir kimlik ve sanatsal bir üslup kazandırma becerisinin geliştirilmesi ve oluşturulan özgün kimliğin tutarlı bir mimari dille ifade edilebilmesi yetkinliğinin kazandırılmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği: 

Toplam alanı yaklaşık olarak 250-350 m²  olan iki hacimli Ofis-Showroom mekanının seçilen işleve uygun olarak düzenlenmesi istenmektedir. Farklı işlevlerin tanımı, farklı gereksinimlerin belirlenmesi, mekan-işlev ilişkisi analizi, servis alanları ve sirkülasyon sistemini barındıran işlevsel ve özgün bir mekansal kurgunun oluşturulması, iç mekan detaylarının ayrıntılı olarak çözümlenmesi, mekanın tüm yüzeylerinin giydirilmesi, işlenmesi, özgün donatı seçimi ve aydınlatma temasının saptanması, tasarımın çağdaş grafik anlatım tekniklerinin kullanılarak ifade edilmesi.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Yanıt, 3: Tartışma, 4: Uygulama-Alıştırma, 11: Gözlem, 15: Proje Tasarımı
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, C: Ödev, D: Proje Geliştirme

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Öğrenci, mekan-çevre-insan ilişkilerini analiz eder.

2

1,2,3,4,11,15

A,C,D

2) Öğrenci, mekan organizasyonu konusunda bilgi ve becerisini geliştirir.

1,4

1,2,3,4,11,15

C,D

3) Öğrenci, tasarım sürecinde iki ve üç boyutlu düşünebilme, farklı ölçeklere hakim olabilme becerisini geliştirir.

3,7

4,15

C,D

4) Öğrenci, malzeme, renk, doku gibi mekanı tanımlayan ögelerin seçim ve uygulamasını yapar.

1,6

4,15

C,D

5) Öğrenci, teorik bilgileri uygulama, eleştirel yaklaşım geliştirme ve problem çözme becerisini geliştirir.

1,4

1,2,3,4,11,15

C,D

6) Öğrenci, projesini çağdaş grafik anlatım tekniklerini kullanarak ifade eder.

1,6

4,15

A,D

7) Öğrenci, iki hacimli bir ticari iç mekan tasarlar.

1,3,4,5,6,7,8,10,11,12

4,15

A,D

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Uygulama / Ön Hazırlık

1

Proje gruplarının oluşturulması. Programların açıklanması

 

2

Seçilen yapının fiziki parametreleri içinde programla örtüştürülmesine yönelik ön çalışmalar ve ilk öneriler (1/50 ölçek).

Eskiz çalışmaları ve ilk öneriler

3

Seçilen yapının fiziki parametreleri içinde programla örtüştürülmesine yönelik ön çalışmalar ve ilk öneriler (1/50 ölçek).

İlk öneriler, 1/50 ölçek ve maket çalışmaları

4

Mekanlar arası ilişkilerin kararı ve her aşamada üçüncü boyutla sınanarak planların oluşturulması (1/50 ölçek) ve tasarımların çalışma maketiyle desteklenmesi.

Plan ve kesit çizimleri, 1/50 ölçek ve maket çalışmaları

5

Kullanıcı profiline uygun konsept kararlarının teknik olarak 1/20 ölçekli plan, kesit ve görünüşlere aktarılması

Plan ve kesit çizimleri, 1/20 ölçek ve maket çalışmaları

6

Mekan içi yerleşim düzenlerinin,norm mobilya ( sabit hareketli) boyutları ile sirkülasyon alanları da gözetilerek tefrişli yerleşim planı etüdleri yapılması. (1/20 ölçek) ve çalışma maketi ile desteklenmesi.

Plan ve kesit çizimleri, 1/20 ölçek ve maket çalışmaları

7

Mekanları oluşturan yüzeylerin (tavan,döşeme ve duvar) konuya özgü olarak belirlenen iç mimarlık söylemi (konsept) ile uyumlu olarak giydirilmesi. (1/20 ölçek)

Her öğrencinin kendi projesine özgü seçilecek bölümlerinin detay çalışmaları ve özgün üretim detaylarının hazırlanması. (1/10, 1/5)

Çalışmaların sürdürülmesi, 1/20 ölçek ve detay çalışmaları, 1/10 ve 1/5 ölçek

8

1. ARA SINAV

 

 

9

1/20 Plan ve kesitlerin geliştirilmesi.  Detay projelerinin geliştirilmesi.

Çalışmaların sürdürülmesi, 1/20 ölçek ve detay çalışmaları, 1/10 ve 1/5 ölçek

10

ARA JURİ

 

11

1/20 projelerin olgunlaştırılması, perspektif çizimlerle ve maketle desteklenmesi

Perspektif çalışmaları, maketin tamamlanması

12

2. ARA SINAV  

 

13

Projenin bir bütün olarak tamamlanması; (1/10 ve 1/5 detay çizimleri dahil) ve renklendirme örnekleri.

Detayların tamamlanması, renklendirme denemeleri

14

Projenin bir bütün olarak tamamlanması ve sunumu için araştırılması ve uygulanması. (Perspektif çizimleri ve ve renklendirme örnekleri)

Perspektif çalışmaları, renklendirme denemeleri

15

Projenin bir bütün olarak tamamlanması ve sunumu için araştırılması ve uygulanması. (Perspektif çizimleri ve ve renklendirme örnekleri)

Projenin son tamamlamaları

 

Kaynaklar

Ders Notu / Ders Kitabı

 

Diğer Kaynaklar
 1. Human Dimension & Interior Space; J.Panero, M.Zelnik, 1979, New York.
 2. Neufert, Yapı Tasarımı Temel Bilgileri, Ocak 2008, Beta  

     Yayın Dağıtım A.Ş.

 1. Time Saver Standarts For Interior Design And Space Planning;J.De Chiara, J. Panero, M. Zelnik, 2nd edition, 2001, Mc-GRAW-HILL. 
 2. Mimarlık Biçim, Mekan ve Düzen; Francis D.K. Ching, 2007, YEM Yayınları.
 3. İç Mekan Tasarımı; Francis D.K. Ching, 2008, YEM Yayınları.
 4. İç Mekan Tasarımı Nedir? Graeme Brooker, Sally Stone, Yapı Endüstri Merkezi  Kitabevi.
 5. İç Mimarlar  Odası Yapı Kataloğu.
 6. Yapı Malzemeleri Kataloğu.
 7. Özürlü Kişilere Uyarlanmış Yapı, Mimarlar Odası, İstanbul Büyükkent Şubesi Yayınları.
 8. International Interiors 2: Offices, Studios, Shops, Restaurants, Bars, Clubs, Hotels, Cultural and Public Buildings, Lewis Blackwell.
 9. Commercial Space: Boutiques, Francisco Asensio Cerver.
 10. Commercial Space: Restaurants, Francisco Asensio Cerver.
 11. Interior World No:28, Restaurant / Cafe and Bar / Shop, Archiworld Co.LTD.
 12. Cafes, Bars and Restaurants, Monsa.
 13. Store Presentation and Design No:2-3, Martin M. Pegler.
 14. New Shops / Space Series, Pace Publishing Ltd.
 15. Retail Theraphy: Store Design Today, Melina Deliyannis.
 16. Periyodikler; Domus, Interior Design, Tasarım, Frame, Best Of Best ...

 

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

 

Ödevler

 

Sınavlar

 

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

2

55

Ara Jüri

1

35

Ödev

8

10

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

40

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

60

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Temel Mesleki Dersler

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

İç mimarlık disiplini kapsamında çağdaş ve özgün tasarımlar geliştirebilmek amacıyla sanatsal ve teknik bilgileri uygulama becerisi.

 

 

 

 

X

2

Fiziksel çevre ile insan arasındaki etkileşimi anlama becerisi

 

 

 

X

 

3

Tasarım sürecinde iki ve üç boyutlu düşünebilme ve ifade edebilme becerisi

 

 

 

 

X

4

Sanat ve tasarım alanında analitik araştırma, eleştirel yaklaşım geliştirme ve problem çözme becerisi

 

 

 

 

X

5

Tasarım uygulamalarını tarihsel ve sanatsal süreç içinde değerlendirebilme, geçmiş ile bugün ve gelecek ilişkisini kurabilme becerisi

 

 

 

X

 

6

Çağdaş iç mimarlık uygulamaları için gerekli teknikleri ve teknolojileri kullanabilme becerisi

 

 

 

X

 

7

Mekan ve donatım elemanları tasarlama sürecinde farklı ölçeklere hakim olabilme ve detay çözebilme becerisi

 

 

 

 

X

8

Evrensel ve yerel düzeyde koruma ve yeniden işlevlendirme yaklaşımları geliştirebilme becerisi

 

 

 

X

 

9

Disiplinlerarası uygulamalara ve takım çalışmasına yatkın olma becerisi

 

 

 

 

 

10

Meslek pratiğine yönelik standartlar, düzenlemeler, yönetmelikler ve hukuk kurallarını bilme ve uygulama becerisi

 

X

 

 

 

11

Görsel, sözel ve yazınsal alanda etkili iletişim kurabilme ve fikirlerini ifade edebilme becerisi

 

 

X

 

 

12

Tasarım pratiğine yönelik gelişmeleri izleme ve yaşam boyu öğrenme bilinci geliştirme becerisi

 

 

 

X

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

8

128

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

15

7

105

Ara Sınav

2

8

16

Jüri (ara)

1

15

15

Ödev

8

5

40

Final (Jüri)

1

60

60

Toplam İş Yükü

 

 

364

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

14,56

Dersin AKTS Kredisi

 

 

15

 

3