Ders Kodu: 
INDD 202
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
4
Uygulama Saati: 
4
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
6
AKTS: 
13
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Yardımcıları: 
Dersin Amacı: 
Endüstri yoluyla çok sayıda üretilecek ürünlerin, farklı etkenler altında değişim ve gelişiminin değerlendirme yeteneğinin verilmesi.
Dersin İçeriği: 

Araştırma- geliştirme, uygun çizim tekniklerinin uygulanarak özgün tasarımların gerçekleştirilmesini sağlamak. Bu disiplin sınıf düzeyi arttıkça kapsamı genişletilerek uygulanacaktır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Uygulama
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Sunum C: Proje Geliştirme

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Öğrenci, endüstri ürünleri tasarımı ile ilgili bilgileri kazanır ve temel kavramları anlar.

1,2,3,4,5,6,

7,8,9

1,2,3,4

A,B,C

2) Öğrenci, bir tasarımcı olarak proje çalışmasının endüstri ürünleri tasarımındaki yeri ve önemini idrak eder.

1,2,3,4,5,6,

7,8,9

1,2,3,4

A,B,C

3) Öğrenci, tasarımda işlev, malzeme, teknoloji, form vb. hususlarla proje çalışması arasındaki ilişkileri kurar.

1,2,3,4,5,6,

7,8,9

1,2,3,4

A,B,C

4) Öğrenci, farklı ürün tiplerinin sistemlerini çözümleyebilme ve değerlendirebilme birikimini kazanır.

1,2,3,4,5,6,

7,8,9

1,2,3,4

A,B,C

5) Öğrenci, tasarımda disiplinlerarası çalışma ve uygulamaların gereklilik ve yöntemlerini kavrar.

1,2,3,4,5,6,

7,8,9

1,2,3,4

A,B,C

6)Öğrenci, bir tasarım ürününü bütünü ile görebilme, analiz edebilme ve sentezleyebilme yeteneğini kazanır.

1,2,3,4,5,6,

7,8,9

1,2,3,4

A,B,C

ENTAK Program Çıktılarında, PÇ1, PÇ 3, PÇ 10 ve PÇ 13'ü karşılamaktadır.

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Konunun verilişi, kapsamının tartışılması.

 

2

Konuyla ilgili bilgi kaynaklarının saptanması ve ön araştırmaların değerlendirilmesi.

Araştırma dosyası

3

Ön araştırmaların değerlendirilmesi, esas çözümlere yönelik “konsept” oluşturulması.

Ön çalışma eskizleri

4

Strüktür, malzeme vb. detay çözümlerine yönelik değerlendirmeler.

Ürünle ilgili eskiz paftaları

5

Strüktür, malzeme vb. detay çözümlerine yönelik çalışmalar.

Ürünle ilgili eskiz paftaları

6

Eskiz Sınavı ve değerlendirmesi.

 

7

Strüktür, malzeme vb. detay çözümlerine yönelik çalışmalar.

Ara jüri değerlendirmesi.

Ürünle ilgili eskiz paftaları

8

Strüktür, malzeme vb. detay çözümlerine yönelik çalışmalar.

Ürünle ilgili paftalar

9

Strüktür, malzeme vb. detay çözümlerine yönelik çalışmalar.

Ürünle ilgili paftalar

10

Strüktür, malzeme vb. detay çözümlerine yönelik çalışmalar.

Ürünle ilgili paftalar

11

Eskiz Sınavı ve değerlendirmesi.

 

12

Strüktür, malzeme vb. detay çözümlerine yönelik çalışmalar.

Ürünle ilgili paftalar

13

Final projenin sunumuna yönelik çalışmalar.

Projenin eskiz halinde düzenlenmiş çizimleri üzerinden ön değerlendirme ve çizimlerin onaylanması.

Ürünle ilgili yapılmış çalışmalar

14

Proje teslimi.

Final dosyaların teslimi

15

Proje sunumu.

 

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

 

Ödevler

Araştırma ve Proje Raporları, Final Paftaları

Sınavlar

Eskiz Sınavları

 

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

2

15

Ara Jüri

1

15

Final Projesi

1

70

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

70

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

30

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

 

1

2

3

4

5

 

1

Tasarım alanındaki kavram ve teorileri farklı disiplinlerdeki yöntemleri kullanarak değerlendirmek, karşılaşılan tasarım problemleri saptayabilmek ve çözebilmek.

       

X

 

2

Tasarım alanında gerekli olan güncel teknolojik bilgi birikimini oluşturmak ve kullanabilecek düzeye ulaşmak.

       

X

 

3

Tasarım ve sanat alanlarında gerekli tarihsel bilgi birikimini oluşturmak ve yorumlayabilmek.

     

X

   

4

Endüstri ürünleri tasarımı disiplini dahilinde ürün, sistem veya süreç tasarlayabilecek yeterliliğe sahip olmak.

       

X

 

5

Disiplinlerarası çalışabilmek.

     

X

   

6

Tasarım alanının kapsamına giren malzeme ve üretim yöntemleri ile ilgili bilgi donanımına sahip olmak ve uygulamaya geçirebilmek.

       

X

 

7

Tasarım disiplini çerçevesinde iki ve üç boyutlu düşünebilme yetisini, görsel anlatımla ortaya koyabilmek.

       

X

 

8

Endüstriyel tasarım alanıyla ilintili olan iletişim, işletme, hukuk, mühendislik, sosyoloji, antropoloji, fizik ve insan bilimleri vb. disiplinlerin etkilerini anlama, yorumlama ve kullanma yetkinliğine ulaşmak.

     

X

   

9

Tasarımda toplumsal sorumluluk ve etik bilincine sahip olmak.

     

X

   

ENTAK Program Çıktılarından; PÇ1, PÇ3, PÇ5, PÇ10 ve PÇ13'ü karşılamaktadır.

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

15

8

120

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

15

12

180

Ara Sınav

2

4

8

Ara Jüri

1

8

8

Ödev

-

-

-

Final

1

8

8

Toplam İş Yükü

 

 

324

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

12,96

Dersin AKTS Kredisi

 

 

13

 

 

2