Ders Kodu: 
INDD 201
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
4
Uygulama Saati: 
4
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
6
AKTS: 
13
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Yardımcıları: 
Dersin Amacı: 
Endüstri yoluyla çok sayıda üretilecek ürünlerin, farklı etkenler altında değişim ve gelişiminin değerlendirme yeteneğinin verilmesi.
Dersin İçeriği: 

Araştırma- geliştirme, uygun çizim tekniklerinin uygulanarak özgün tasarımların gerçekleştirilmesini sağlamak. Bu disiplin sınıf düzeyi arttıkça kapsamı genişletilerek uygulanacaktır.

 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Uygulama
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Sunum C: Proje Geliştirme

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Öğrenci, endüstri ürünleri tasarımı ile ilgili bilgileri kazanır ve temel kavramları anlar. 1,2,3,4,5,6,

7,8,9

1,2,3,4 A,B,C
2) Öğrenci, bir tasarımcı olarak proje çalışmasının endüstri ürünleri tasarımındaki yeri ve önemini idrak eder. 1,2,3,4,5,6,

7,8,9

1,2,3,4 A,B,C
3) Öğrenci, tasarımda işlev, malzeme, teknoloji, form vb. hususlarla proje çalışması arasındaki ilişkileri kurar. 1,2,3,4,5,6,

7,8,9

1,2,3,4 A,B,C
4) Öğrenci, farklı ürün tiplerinin sistemlerini çözümleyebilme ve değerlendirebilme birikimini kazanır. 1,2,3,4,5,6,

7,8,9

1,2,3,4 A,B,C
5) Öğrenci, tasarımda disiplinlerarası çalışma ve uygulamaların gereklilik ve yöntemlerini kavrar. 1,2,3,4,5,6,

7,8,9

1,2,3,4 A,B,C
6)Öğrenci, bir tasarım ürününü bütünü ile görebilme, analiz edebilme ve sentezleyebilme yeteneğini kazanır. 1,2,3,4,5,6,

7,8,9

1,2,3,4 A,B,C

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Konunun verilişi, kapsamının tartışılması.  
2 Konuyla ilgili bilgi kaynaklarının saptanması ve ön araştırmaların değerlendirilmesi. Araştırma dosyası
3 Ön araştırmaların değerlendirilmesi, esas çözümlere yönelik “konsept” oluşturulması. Ön çalışma eskizleri
4 Strüktür, malzeme vb. detay çözümlerine yönelik değerlendirmeler. Ürünle ilgili eskiz paftaları
5 Strüktür, malzeme vb. detay çözümlerine yönelik çalışmalar. Ürünle ilgili eskiz paftaları
6 Eskiz Sınavı ve değerlendirmesi.  
7 Strüktür, malzeme vb. detay çözümlerine yönelik çalışmalar.

Ara jüri değerlendirmesi.

Ürünle ilgili eskiz paftaları
8 Strüktür, malzeme vb. detay çözümlerine yönelik çalışmalar. Ürünle ilgili paftalar
9 Strüktür, malzeme vb. detay çözümlerine yönelik çalışmalar. Ürünle ilgili paftalar
10 Strüktür, malzeme vb. detay çözümlerine yönelik çalışmalar. Ürünle ilgili paftalar
11 Eskiz Sınavı ve değerlendirmesi.  
12 Strüktür, malzeme vb. detay çözümlerine yönelik çalışmalar. Ürünle ilgili paftalar
13 Final projenin sunumuna yönelik çalışmalar.

Projenin eskiz halinde düzenlenmiş çizimleri üzerinden ön değerlendirme ve çizimlerin onaylanması.

Ürünle ilgili yapılmış çalışmalar
14 Proje teslimi. Final dosyaların teslimi
15 Proje sunumu.  

 

Kaynaklar

Ders Notu

 

Diğer Kaynaklar  

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar  
Ödevler Araştırma ve Proje Raporları, Final Paftaları
Sınavlar Eskiz Sınavları

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 2 15
Ara Jüri 1 15
Final Projesi 1 70
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   70
Yıl içinin Başarıya Oranı   30
Toplam   100

 

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi  
1 2 3 4 5  
1 Tasarım alanındaki kavram ve teorileri farklı disiplinlerdeki yöntemleri kullanarak değerlendirmek, karşılaşılan tasarım problemleri saptayabilmek ve çözebilmek.         X  
2 Tasarım alanında gerekli olan güncel teknolojik bilgi birikimini oluşturmak ve kullanabilecek düzeye ulaşmak.         X  
3 Tasarım ve sanat alanlarında gerekli tarihsel bilgi birikimini oluşturmak ve yorumlayabilmek.       X    
4 Endüstri ürünleri tasarımı disiplini dahilinde ürün, sistem veya süreç tasarlayabilecek yeterliliğe sahip olmak.         X  
5 Disiplinlerarası çalışabilmek.       X    
6 Tasarım alanının kapsamına giren malzeme ve üretim yöntemleri ile ilgili bilgi donanımına sahip olmak ve uygulamaya geçirebilmek.         X  
7 Tasarım disiplini çerçevesinde iki ve üç boyutlu düşünebilme yetisini, görsel anlatımla ortaya koyabilmek.         X  
8 Endüstriyel tasarım alanıyla ilintili olan iletişim, işletme, hukuk, mühendislik, sosyoloji, antropoloji, fizik ve insan bilimleri vb. disiplinlerin etkilerini anlama, yorumlama ve kullanma yetkinliğine ulaşmak.       X    
9 Tasarımda toplumsal sorumluluk ve etik bilincine sahip olmak.       X    

ENTAK Program Çıktılarından; PÇ1, PÇ2, PÇ5, PÇ7 ve PÇ9'u karşılamaktadır.

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 15 8 120
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 12 180
Ara Sınav 2 4 8
Ara Jüri 1 8 8
Ödev - - -
Final 1 8 8
Toplam İş Yükü     324
Toplam İş Yükü / 25 (s)     12,96
Dersin AKTS Kredisi     13

 

2